Dokumenty k územnímu plánu

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
5. 3. 2018 Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
12. 2. 2018 Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice - schváleno ZO Kamenné Žehrovice dne 29. ledna 2018.
Územní plán obce
8. 11. 2017 13. 11. 2017 - 13. 12. 2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kamenné Žehrovice
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
20. 3. 2017 Údaje o vydané změně č. 2 Územního plánu Kamenné Žehrovice
Údaje o vydané změně č. 2 Územního plánu Kamenné Žehrovice
Územní plán obce
2. 3. 2017 Vydání změny č. 2 Územního plánu
Vydání změny č. 2 Územního plánu obce Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
21. 12. 2016 21. 12. 2016 - 4. 1. 2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Kamenné Žehrovice
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
23. 11. 2016 23. 11. 2016 - 27. 12. 2016 Společné jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Kamenné Žehrovice
Oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
12. 8. 2016 12. 8. 2016 - 26. 9. 2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 Územního plánu Kamenné Žehrovice
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 Územního plánu Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
30. 6. 2016 30. 6. 2016 - 15. 7. 2016 Změna´č. 2 Územního plánu obce Kamenné Žehrovice
Změna č. 2 Územního plánu obce Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
30. 6. 2016 30. 6. 2016 - 15. 7. 2016 Oznámení veřejnou vyhláškou - vydání Regulačního plánu lokality Wannieck v obci Kamenné Žehrovice
Oznámení veřejnou vyhláškou - vydání Regulačního plánu lokality důl Wannieck v obci Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
28. 4. 2016 28. 4. 2016 - 12. 5. 2016 Oznámení o možnosti nahlížení do Územní studie pro zastavitelné plochy č. BI/1 etapa 2
Oznámení o možnosti nahlížení do Územní studie pro zastavitelnou plochu č. BI/1 etapa 2.
Územní plán obce
11. 4. 2016 11. 4. 2016 - 11. 5. 2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o o doručení návrhu zadání změny č. 2 Územníh plánu Kamenné Žehrovice
Veřejná vyhláška - Oznámení o doručení návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Kamenné Žehrovice
Územní plán obce
11. 4. 2016 18. 4. 2016 - 30. 5. 2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Regulačního plánu
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Regulačního plánu lokality důl Wannieck v obci Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
16. 11. 2015 27. 11. 2015 - 27. 12. 2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Kamenné Žehrovice
Obecní úřad Kamenné Žehrovice jako pořizovatel návrhu zadání změny č. 1 ÚP Kamenné Žehrovice zahajuje projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
2. 11. 2015 2. 11. 2015 - 14. 12. 2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Regulačního plánu
Veřejné projednání spojené s odborným výkladem se bude konat dne 7.12.2015 v 16 hodin v budově obecního úřadu v Kamenných Žehrovicích.
Územní plán obce
23. 2. 2014 Kompletní územní plán KŽ
Kompletní územního plán obce Kamenné Žehrovice, vydaný v březnu 2013.
Územní plán obce
22. 2. 2014 Hlavní výkres územního plánu KŽ
Hlavní výkres územního plánu obce Kamenné Žehrovice vydaného v březnu 2013.
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres základního členění
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - hlavní výkres
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP Kamenné Žehrovice - výroková část
Územní plán obce

Stránky