Obecní policie

Obec Kamenné Žehrovice uzavřela v r. 2009 Veřejnoprávní smlouvu s Městem Nové Strašecí o výkonu Městské policie. Strážníci MP vykonávají hlídkovou službu v rozsahu min 30 hodin měsíčně. MP je povinna nejméně jednou za kalendářní měsíc kontaktovat starostku za účelem stanovení úkolů a priorit na následující období. Zároveň MP předává výkazy činnosti za předchozí období, a to zejména výpis z elektronických kontrolních bodů a zápisy o zásazích na území obce.

Na jaře roku 2013 obec zakoupila fotopast, kterou obsluhuje velitel MP. Místa pro umístění fotopasti  jsou obměňována podle potřeby.

Kontakt

Městskou policii Nové Strašecí můžete kontaktovat na telefonním čísle 602 395 312.