Výběrová řízení

2. 3. 2022
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací
v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice, okres Kladno.
Celá zpráva
29. 10. 2021

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18. října 2021 bod 5/2021/63 schválilo záměr zrealizovat výběr dodavatele pro  veřejnou zakázku s názvem "Svoz komunálního odpadu v Kamenných Žehrovicích".

Celá zpráva
20. 10. 2021
Předmětem zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané v tomto zadávacím
pod názvem „PROJEKT SPORTOVNÍ HALY V KAMENNÝCH ŽEHROVICÍCH“ (dále „zakázka“) je zpracování
projektové dokumentace ve stupních níže u
Celá zpráva
14. 1. 2021

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací v obci Kamenné Žehrovice. Jedná se o místní komunikace:  ulice Boženy Němcové, ulice J.A. Komenského, ulice Petra Bezruče, ulice Příčná.

Celá zpráva
14. 1. 2021

Předmětem zakázky jsou stavební práce, konkrétně rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Kamenné Žehrovice. Rozsah veřejného osvětlení bude v ulicích: Politických vězňů, Na Brčkově, na Kopečku, Nám. Míru, J.K.

Celá zpráva
20. 4. 2020

 Obec Kamenné Žehrovice zahájila výběrové řízení s názvem"Obnova MK Na Turyni".

Veškeré informace a dokumenty jsou zveřejněny na našem profilu zadavatele:

 

Celá zpráva
10. 5. 2019

Obec Kamenné Žehrovice zahájila výběrové řízení s názvem"Rekonstrukce chodníků 2019".

Veškeré informace a dokumenty jsou zveřejněny na našem profilu zadavatele:

Celá zpráva
15. 3. 2018

Obec Kamenné Žehrovice zahájila zadávací řízení s názvem "Rekonstrukce místních komunikací 2018".

Celá zpráva
20. 12. 2017

Obec Kamenné Žehrovice vypsala zakázku s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Kamenné Žehrovice".

Celá zpráva
28. 4. 2017

A.    Základní údaje o zadavateli

Společnost:                                         Obec Kamenné Žehrovice

Sídlo:                                                  Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Celá zpráva

Stránky