Výběrová řízení

14. 1. 2021

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací v obci Kamenné Žehrovice. Jedná se o místní komunikace:  ulice Boženy Němcové, ulice J.A. Komenského, ulice Petra Bezruče, ulice Příčná.

Celá zpráva
14. 1. 2021

Předmětem zakázky jsou stavební práce, konkrétně rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Kamenné Žehrovice. Rozsah veřejného osvětlení bude v ulicích: Politických vězňů, Na Brčkově, na Kopečku, Nám. Míru, J.K.

Celá zpráva
20. 4. 2020

 Obec Kamenné Žehrovice zahájila výběrové řízení s názvem"Obnova MK Na Turyni".

Veškeré informace a dokumenty jsou zveřejněny na našem profilu zadavatele:

 

Celá zpráva
10. 5. 2019

Obec Kamenné Žehrovice zahájila výběrové řízení s názvem"Rekonstrukce chodníků 2019".

Veškeré informace a dokumenty jsou zveřejněny na našem profilu zadavatele:

Celá zpráva
15. 3. 2018

Obec Kamenné Žehrovice zahájila zadávací řízení s názvem "Rekonstrukce místních komunikací 2018".

Celá zpráva
20. 12. 2017

Obec Kamenné Žehrovice vypsala zakázku s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Kamenné Žehrovice".

Celá zpráva
28. 4. 2017

A.    Základní údaje o zadavateli

Společnost:                                         Obec Kamenné Žehrovice

Sídlo:                                                  Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Celá zpráva
7. 3. 2017

A. Základní údaje o zadavateli

Společnost:                      Obec Kamenné Žehrovice

Sídlo:                                Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Celá zpráva
2. 3. 2017
Předmětem zakázky jsou stavební práce, kde je předmětem rekonstrukce panelových, resp. štěrkových komunikací včetně úpravy vjezdů, parkovacích míst, částí chodníků, odvodnění apod. následujících komunikací: obslužná komunikace souběžná s Karlovarskou, Potoční a Luční ulice. Celá zpráva
17. 8. 2016

Publikace na úřední desce:

17.8.2016 - 12.9.2016

 

Zadavatel

Obec Kaemenné Žehrovice

Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČ: 002 34 508

Tel: 312 658 003, 724 181 803

Celá zpráva

Stránky