Výběrová řízení

10. 4. 2024

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo výběrové řízení na zakázku - Víceúčelové komunální vozidlo 2024.

 

Celá zpráva
27. 3. 2024

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo výběrové řízení na zakázku Rekonstrukce místních komunikací 2024. Informace k výběrovému řízení naleznete :

Celá zpráva
25. 3. 2024

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Instalace fotovoltaické elektrárny na ZŠ Kamenné Žehrovice“

Celá zpráva
21. 2. 2024

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Instalace fotovoltaické elektrárny na ZŠ Kamenné Žehrovice“

Celá zpráva
3. 5. 2023

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo výběrové řízení na zakázku Rekonstrukce místních komunikací 2023. Informace k výběrovému řízení naleznete :

Celá zpráva
3. 5. 2023

Předmětem zakázky jsou stavební práce, konkrétně rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Kamenné Žehrovice. Rozsah veřejného osvětlení bude v ulicích Spojovací a Skalní.

Celá zpráva
2. 3. 2022
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací
v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice, okres Kladno.
Celá zpráva
29. 10. 2021

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18. října 2021 bod 5/2021/63 schválilo záměr zrealizovat výběr dodavatele pro  veřejnou zakázku s názvem "Svoz komunálního odpadu v Kamenných Žehrovicích".

Celá zpráva
20. 10. 2021
Předmětem zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané v tomto zadávacím
pod názvem „PROJEKT SPORTOVNÍ HALY V KAMENNÝCH ŽEHROVICÍCH“ (dále „zakázka“) je zpracování
projektové dokumentace ve stupních níže u
Celá zpráva
14. 1. 2021

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací v obci Kamenné Žehrovice. Jedná se o místní komunikace:  ulice Boženy Němcové, ulice J.A. Komenského, ulice Petra Bezruče, ulice Příčná.

Celá zpráva

Stránky