Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Název
Obecní úřad Kamenné Žehrovice
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
oficiální
Obecní úřad Kamenné Žehrovice
Karlovarská 6
27301 Kamenné Žehrovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
oficiální
Obecní úřad Kamenné Žehrovice
Karlovarská 6
27301 Kamenné Žehrovice
4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 7:30 - 17:00

Úterý:   7:30 - 12:00

Středa: 7:30 - 17:00

Čtvrtek:  7:30 - 12:00


4.4 Telefonní čísla
pevná linka: 312 658 007
mobilní: 602 754 896

4.6 Adresa internetové stránky
oficiální: http://www.kamennezehrovice.cz
4.7 Adresa e-podatelny
4.8 Další elektronické adresy
oficiální: ou@kamennezehrovice.cz
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 3321141, kód banky: 0100
6. IČ
00234508
7. DIČ
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přílohy