Tělocvičná jednota Sokol

Starosta: Taťjana Lovíšková

V Kamenných Žehrovicích byl Sokol založen v roce 1907. Má tedy více jak stoletou tradici, ovšem přerušenou dvěma totalitními režimy. Prvním starostou jednoty byl bratr Houžvic, dlouhá léta vedl Sokol bratr Čížek, který psal i první kroniku. Ta se po dlouhých letech, kdy byla považována za ztracenou, našla. Stejně tak i sokolský prapor, který právě podle zmíněné kroniky vyšívala učitelka Soukupová.

Jednota byla obnovena v roce 1991. Cvičenci naší jednoty se zúčastnili XII., XIII., XIV. a v roce 2012 i XV. všesokolského sletu v Praze. V současné době má jednota 31 členů. Ženy cvičí dvakrát týdně v Dělnickém domě pod vedením zkušených cvičitelek. Chodí plavat, na výlety, aktivně se zapojují do akcí pořádaných obcí a občanskými sdrženími. Spolupořádají a zúčastňují se týdenných pobytů se zaměřením na zlepšení fyzické kondice.

Sokolky při úklidu obce
Sokolky při otevření Dělnického domu
Sokolka - Taťjana Lovišková zdobení kraslic
Sokolky spolupracují s Kameňáky od Záplav
Dělnický dům - výstava fotek fotografa Karla Čiháka
Pohybem ke zdraví
Oslava narozenin
Sokolky v akci
Sokolky pravidelně využívají sál v Dělnickém domě
Pravidelné cvičení
V úterý a ve čtvrtek pravidelně cvičíme
Hanka v akci
Věra v akci
Pořádně se protáhneme
Procvičíme celé tělo
Sál nám nestačí
Baletky z Olomouce
Čarodějnice 2015 - sokolky
Čarodějnice 2015 - sokolky
Čarodějnice 2015 - sokolky
Čarodějnice 2015 - sokolky
Čarodějnice 2015 - sokolky
Zájezd do termálních lázní - Maďarsko 2015
Zájezd do termálních lázní - Maďarsko 2015