Turistika

Z turistického hlediska je nespornou dominantou Kamenných Žehrovic rozlehlý Turyňský rybník.

Na katastru obce se ovšem nachází i několik naučných stezek a historických památek.

Architektonicky pozoruhodná a nezaměnitelná je i stavba kaple Jména Panny Marie v parku Na Spáleništi.

Od 21.10.2013 mají Žehrovice i turistickou vizitku, kterou lze zakoupit v Dělnickém domě (tel. 608 872 615) a kanceláři OÚ obce Kamenné Žehrovice.

Turistická vizitka