Krizové řízení obce

Základní část

Plán odezvy orgánů obce Kamenné Žehrovice na vznik mimořádné události. Dne 14. září 2016 vzalo zastupitelstvo obce na vědomí Plán odezvy orgánů obce Kamenné Žehrovice. - PDF
 

Operativní část

A1 - Únik nebezpečné látky při přepravě - PDF

A2 - Přívalové deště - PDF

A3 - Vichřice/tornáda - PDF

A4 - Požár (lesní, v obci) - PDF

A5 - Dlouhodobé narušení dodávek elektřiny - PDF

A6 - Narušení dodávek pitné vody - PDF

A7 - Únik nebezpečné látky ze stac. zařízení - PDF

A8 - Výbuch explosivních látek a výbušnin

A9 - Dlouhodobé narušení dodávek plynu   - PDF

 

Pomocná část konkrétní

B1  - Důležité kontakty - PDF

KŠ obce, složky IZS, ohrožené a ohrožující subjekty, havarijní a pohotovostní služby ...

B2 - Přehled prvků varování na území obce - PDF

přehled sirén na území obce, náhradní prostředky varování

B3 - Vzory tíšňových a dalších zpráv obyvatelstvu - PDF

tísňová zpáva o hrozící nebo nastalé MU, vyhlášení evakuace

B4 - Síly a prostředky dislokované na území obce - PDF

složy IZS (základní, ostatní), další využitelné síly a prostředky

B5 - Nouzové přežití - PDF

ubyt. a strav. kapacity, nouzové zdroje pitné vody, nouzové základní služby obyvatelstvu

B7 - Základní údaje o obci - PDF

geografické a demografické údaje, významné subjekty / objekty, infrastruktura

B8 - Mapa obce - PDF

s vyznačením významných objektů (OÚ, školy apod.), zdroji ohrožení, záplavová území 

Pomocná část obecná

C1 - Nahlášení mimořádné události - PDF

C2 - Varování obyvatelstva - PDF

C3 - Improvizované ukrytí - PDF

C4 - Evakuace, evakuační zavazadlo - PDF

C5 - Improvizovaná ochrana - PDF

C6 - Humanitární pomoc - PDF

C7 - Následná opatření - PDF

 

Přílohy