Občanské sdružení Žehrovák

Předsedkyně: Sylvie Kroupová

Stanovy spolku byly schváleny 2. 11. 2004,  ustavující schůze se konala na Tři krále v lednu následujícího roku.  Zde byl dohodnut a odsouhlasen  program činnosti, z něhož vyjímáme:

V oblasti péče o památky obce

Dlouhodobým záměrem sdružení je opětovné vybudování kapličky na původním místě Na spáleništi.  Tato akce má mezi občany obce širokou podporu, petici  na znovuobnovení podepsalo více než 250 místních občanů. V první fázi byla vypracována studie a posléze projekt kapličky, poté byly vybudovány základy a přivedena elektřina.  To vše bylo financováno z různých zdrojů, mj. i ze sbírky občanů obce. V současné době se členové zabývají sháněním financí na dostavbu.

V r. 2005 byl postaven kříž na kamenném podstavci před sídlem sdružení v  č.p.17. Vysvěcení se zúčastnila řada občanů obce. Hned v následujícím roce se Žehrovák postaral o zhotovení odlitku ukradené sochy sv. Rocha a zároveň s tím nechal umístit tabulku s informací o historii sošky i kamene, na němž stojí. Vysvěcení i tentokrát proběhlo za velké účasti žehrovských občanů.

V oblasti kulturního a společenského života

Sdružení pravidelně pořádá kulturní programy, které v obci dosud chyběly. Např. pravidelné vánoční a velikonoční koncerty, vystoupení  známých písničkářů, úspěšné dětské dny s diskotékou a řadou soutěží.

Pro své členy pořádá Žehrovák dvakrát až třikrát za rok neformální schůzky, na nichž se dohadují organizační i programové záležitosti a jejichž účelem je i společenské setkání.

Tradicí, jejíž kořeny sahají ještě před založení Žehrováku,  se stalo štědrodenní odpolední setkání u stavidel na Záplavách, na něž přicházejí celé rodiny s dětmi, s vnoučaty a přáteli i se psy, vyzbrojeni  prskavkami, flétnami a zpěvníkem koled, na němž si žehrováci popřejí hezké Vánoce, rozloučí se se starým rokem a těší se na nový.

Další informace na stránkách sdružení Žehrovák

 

AKCE V R. 2018 :

23.3. - Filip Kratochvíl, Štěpánka Šediváková, akordeon a saxofon, posluchači Pražské konzervatoře

26.4. - skupina BARDOLINO

18.5.  v 19 hodin kladenský pěvecký sbor Gaudeamus

22.9. Mariánská pouť - Trhy lidových řemesel

26.10. Tra v 19 hodin - renesanční hudba

23.11.  ROLÁTE v 19 hodin, 1. adventní chrámové zpěvy v doprovodu malých historických varhan

7.12. v 19 hodin 2. adventní koncert folklorní soubor Rozmarýn

14.12. v 18 hodin 3. adventní koncert dětský pěvecký sbor Rosnička ZUŠ Stochov