Dělnický dům

V případě zájmu o pronájem sálu v Dělnickém domě kontaktujte správce - Dušana Ransdorfa - tel. 605 566 963.

Dělnický dům v Kamenných Žehrovicích má zajímavou historii. Těsně po vzniku Československé republiky pojalo dělnictvo v obci myšlenku postavit si budovu, která by sloužila, kulturním a společenským účelům i spolkovému životu. V létě roku 1919 byla nejprve zakoupena halda z majetku hraběte Clam-Martinice a poté ustavena správní rada, jako prozatímní orgán pro řízení stavby. 5. října 1919 se konala slavnost položení základního kamene. V roce 1920 se už pilně stavělo. K dispozici bylo výhradně ruční nářadí, pod jehož údery se písek a kameny proměňovaly v základy a zdivo nového domu. Peněžitá podpora dochází i od krajanů z Ameriky, zatímco jednotlivci z řad stavitelů se starají o nákup levného materiálu a shánějí další finanční dotace.

V srpnu téhož roku navštívil obec prezident Masaryk. Podíval se na staveniště, vystoupil na lešení a byl nadšen pílí a cílevědomostí budovatelů. Své uznání vyjádřil finančním darem Svazu horníků a Dělnické tělovýchovné jednotě, kteří byli majiteli nově vznikající budovy.

O rok později – v srpnu roku 1921 – bylo založeno Družstvo pro postavení Dělnického domu v Kamenných Žehrovicích, s.r.o. v čele s předsedou Antonínem Brožkem. Na ustavující valné hromadě mu byl Dělnický dům dosavadními majiteli předán. 21. srpna téhož roku byl slavnostně otevřen. V následujících letech byla dokončována přístavba se sálem s jevištěm a šatnou pro ochotníky a přísálím s lokálem. V 1. patře hlavní budovy vznikly spolkové místnosti umožňující práci několika spolkům. Nakonec byla oplocena a osázena i zahrada, která v letních měsících rozšiřovala možnosti společenského a sportovního života. Dělnický dům se v době mezi dvěma světovými válkami stal skutečným centrem společenského života v Kamenných Žehrovicích.

Mezitím vykonal prezident Masaryk druhou návštěvu v Kamenných Žehrovicích – bylo to 7.září roku 1921 -, při níž znovu zavítal do Dělnického domu, kde strávil asi hodinu. Po prohlídce byl uvítán žactvem organizovaným v Dělnické tělovýchovné jednotě a pak přijal malé občerstvení.

Jako výraz vděku dělnictva milovanému prezidentovi byla 14. srpna 1938 odhalena Pamětní deska prezidentu Osvoboditeli T.G. Masarykovi, která s výjimkou období totalitních režimů, je na Dělnickém domě dodnes.

Po druhé světové válce Dělnický dům ještě nějaký čas sloužil společenskému životu. Pořádaly se tu plesy, divadelní kroužek při základní škole tu sehrál vždy několik představení, sál a jeho vybavení posloužilo i sportovnímu vyžití. Postupně však společenské i sportovní aktivity upadaly až v sedmdesátých a osmdesátých letech Dělnický dům a jeho zázemí začaly nezadržitelně chátrat.

Po roce 1989, kdy jeho majitelem byl fotbalový oddíl TJ Sportovní klub, se situace spíš zhoršovala. V letech 2002 a 2003 převzala  Dělnický dům obec Kamenné Žehrovice. Postupně byla zrekonstruována střecha, zcela obnovena a vybavena tělocvična s moderním zázemím, která  slouží  i společenským účelům. Na zahradě vzniklo víceúčelové hřiště.

Rekonstrukce pokračovala v roce 2012, kdy obec obdržela na projekt dotaci ve výši 8 495 150 Kč v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, a to nákladem 13,5mil. Kč. Rekonstruovaný Dělnický dům byl za značné pozornosti občanů i představitelů obce a kraje slavnostně otevřen dne 17.5.2013.

 

Přílohy

Dělnický dům po rekonstrukci 2012-2013
Dělnický dům po rekonstrukci 2012-2013
Dělnický dům po rekonstrukci 2012-2013
Pamětní deska k uctění návštěv T.G.Masaryka
Salonek restaurace v Dělnickém domě
Sál Dělnického domu
Venkovní posezení u Dělnického domu
Venkovní posezení u Dělnického domu
Dětský koutek na zahradě Dělnického domu
Dětský koutek na zahradě Dělnického domu
Dětský koutek na zahradě Dělnického domu
Hřiště na zahradě Dělnického domu
Zahrada Dělnického domu
Stavba Dělnického domu
Dělnický dům v novém kabátě