Mateřská školka

Informace

Naše zařízení je dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 22 dětí na třídu. Již řadu let máme třídy s heterogenními skupinami dětí. Sourozenci spolu mohou být v jedné třídě, tím odpadají adaptační problémy, nebo se alespoň snižují. Starší děti jsou pro malé vzorem, ty od nich přebírají zkušenosti, návyky atd.Starší děti mohou pomoci, chránit je, což vede k rozvoji dalších vlastností – zodpovědnosti, úctě, sociálnímu cítění apod. Heterogenní skupiny jsou stmeleným celkem, kamarádské, mají své osobité kouzlo. Práce pro pedagogické pracovnice je zde náročnější v požadavcích na jejích tvořivost.

Ve výchovně – vzdělávacím procesu se snažíme o všestranně harmonický rozvoj dětské osobnosti, respektujeme zvláštnosti jedinců a uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Zaměřujeme se na poznávání přírody, umění vnímat ji a naučit se ji chránit. Nezapomínáme na upevňování návyků sebeobsluhy, rozvoj jemné i hrubé motoriky, celkový tělesný rozvoj dětí, vytváření a upevňování kladných vztahů mezi dětmi a dětmi s dospělými. Pečujeme o rozvoj hudebního a hudebně pohybového nadání dětí.Hlavním pravidlem pro výchovně vzdělávací proces je „Vycházet vždy z toho, co dítě zajímá, z toho co zná a umí a co rádo dělá“. Při všem co děláme vytváříme pro děti pocit pohody, klidu a bezpečí. Snažíme se vytvářet s dětmi situace, v nichž se musí spolehnout jeden na druhého a přijímat druhého takového, jaký je.

Parametry školy

 • ředitelka: Mgr. Alena Vorbachová
 • vzdělávací program: Výchovně vzdělávací program MŠ - vlastní
 • zaměstnanci školy: 6 pracovnic
 • počet tříd: 2
 • počet žáků: 44
 • počet pedagogů: 4
 • počet provozních pracovnic: 2

Personální obsazení

 • ředitelka: Mgr. Alena Vorbachová
 • učitelka: Eva Krejčíková
 • učitelka: DiS. Petra Debnárová
 • učitelka : Nikola Voráčková
 • kuchařka: Lucie Nedvědová
 • školnice a vedoucí ŠJ: Helena Kuchtová

Provozní informace

Mateřská škola je v provozu od 6.30 do 16.00 hodin. Rodiče mohou přivádět děti do 8 hodin (později dle domluvy). Po obědě se děti rozchází od 12.20 do 12.40 hodin, odpoledne od 14.45 do 16.00 hodin. Odchody v jinou hodinu lze individuelně domluvit.

Vybírání školného a stravného bezhotovostně na účet školy vždy do 15. dne v měsíci. 

Stravování dětí: během dne jsou dětem podávána 3 jídla – přesnídávka, oběd a odpolední svačina, pitný režim je zajištěn během celého dne.

Kontakt

Telefon: 739 041 222

E-mail: mskz@quick.cz

IČ: 709 90 689

Adresa:

Mateřská škola Kamenné Žehrovice
Školní 111
273 01 Kamenné Žehrovice
 
Identifikátor datové schránky:

9xqksiw

 

Děti u oběda
Děti na vycházce
Děti po vycházce
Děti v mateřské školce
Mateřská školka po rekonstrukci
Mateřská školka v novém