Úřední deska

Publikace na úřední desce: 19. 9. 2022 - 18. 10. 2022
Dražební vyhláška - elektronická dražba parc č. St. 169 , rodinný dům čp. 107, parc.č. 993 v k.ú. Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 16. 9. 2022 - 30. 9. 2022
Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 5. 9. 2022 - 31. 12. 2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 29.8.2022 bod 4/2022/55 schválilo veřejnoprávní smlouvu s SK Kamenné Žehrovice, z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 16. 5. 2022 - 30. 6. 2023
Svazek měst a obcí VKM - záěrečný účet. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 22. 12. 2021 - 31. 12. 2022
Svazek měst a obcí VKM - Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 21. 12. 2021 - 31. 12. 2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/80 schválilo rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní školy Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 21. 12. 2021 - 31. 12. 2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2022 bod 6/2021/79 schválilo střednědobý výhled příspěvkové organizace Mateřské školy Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 21. 12. 2021 - 31. 12. 2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/78 schválilo rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Mateřské školy Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 21. 12. 2021 - 31. 12. 2024
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/77 schválilo rozpočtový výhled obce. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 21. 12. 2021 - 31. 12. 2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/76 schválilo rozpočet obce pro rok 2022. Celá zpráva

Stránky