Úřední deska

Publikace na úřední desce: 26. 6. 2019 - 10. 7. 2019
Ministerstvo životního prostředí - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí "V412- zdvojení vedení" Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 2. 5. 2019 - 31. 12. 2019
Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2018. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/89. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/91. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019
Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice 2019-2021 schválilo zastupitelstvo obce dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/88. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019
Rozpočet obce Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo obce dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/87. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 19. 12. 2017 - 31. 12. 2020
Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice 2018 - 2020. Celá zpráva