Úřední deska

Publikace na úřední desce: 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020
Návrh rozpočtového výhledu Obce Kamenné Žehrovice 2021 - 2023. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020
Návrh rozpočtu Obce Kamenné Žehrovice na rok 2021. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 19. 11. 2020 - 31. 12. 2020
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a a obcí VKM na roky 2021-2023. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 26. 10. 2020 - 6. 1. 2021
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - nemovitost č.p. 541 včetně příslušenství v k.ú. Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 25. 9. 2020 - 30. 6. 2021
Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb. - Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM za rok 2019. Celá zpráva

Stránky