Úřední deska

Publikace na úřední desce: 23. 5. 2023 - 6. 6. 2023
ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRUŽEC návrh pro veřejné projednání Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 17. 5. 2023 - 5. 6. 2023
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, dostupného n Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 16. 5. 2023 - 30. 6. 2023
Svazek měst a obcí VKM - závěrečný účet. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 4. 2023 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce dne 17.4.2023, bod 2/2022/18 schválilo RO č. 2/2023 Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 4. 2023 - 30. 6. 2024
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 17. dubna 2023 bod 2/2023/12 závěrečný účet obce za rok 2022 , bod 2/2023/13 účetní závěrku obce za rok 2022 včetně výsledku hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2022. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 23. 2. 2023 - 1. 1. 2024
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 31. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 30. ledna 2023 bod 1/2023/4 rozpočtové opatření č. 1/2023. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 3. 1. 2023 - 3. 1. 2026
Dne 18.11.2022 byla předána na Obecní úřad Kamenné Žehrovice do evidence „Ztráty a nálezy“ finanční hotovost, kterou při třídění odpadu objevili pracovníci firmy Rumpold. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 29. 12. 2022 - 31. 12. 2025
Svazek měst a obcí VKM - Rozpočet na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 21. 12. 2022 - 31. 12. 2025
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/92 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na léta 2024–2025. Celá zpráva

Stránky