Úřední deska

Publikace na úřední desce: 23. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 2/2019, o místních poplatcích - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/86. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/80. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Rozpočtový výhled 2020-2022 - schválilo zastupitelstvo obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/76. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Rozpočet obce pro rok 2020 - schválilo zastupitelstvo obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/75. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 2. 5. 2019 - 30. 6. 2020
Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2018. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 27. 2. 2019 - 13. 3. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SAM 95 Bohemia z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 27. 2. 2019 - 13. 3. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace LMK 205 Kamenné Žehrovice z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 26. 2. 2019 - 13. 3. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Žehrovák z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 26. 2. 2019 - 13. 3. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Kamenné Žehrovice z.s. Celá zpráva

Stránky