Úřední deska

Publikace na úřední desce: 24. 4. 2018 - 8. 5. 2018
Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2017. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 24. 4. 2018 - 8. 5. 2018
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1063/71 o výměře 140 m2. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 24. 4. 2018 - 8. 5. 2018
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na směnu obecního pozemku p.č. 1063/118 o výměře 38 m2. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 23. 4. 2018 - 7. 5. 2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., - Libor Sojka. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 17. 4. 2018 - 1. 5. 2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 11. 4. 2018 - 11. 5. 2018
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 13. 3. 2018 - 31. 12. 2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 20. 2. 2018 - 29. 4. 2018
Rozhodnutí - zvláštní užívání silnice III/23631 v km. 3,558 - 6,736 v úseku za křižovatkou se silnicí III/23635 směr Libušín, po křižovatku se silnicí III/23634 Libušín, část Důl Libušín, pro provedení stavebních prací při opravě vozovky. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 8. 2. 2018 - 31. 12. 2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 schváleno dne 29.1.2018 usnesením 1/2018/03. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 2. 2. 2018 - 31. 12. 2018
Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29. ledna 2018. Celá zpráva

Stránky