Úřední deska

Publikace na úřední desce: 27. 1. 2020 - 10. 2. 2020
Zahájení územního řízení "Dopravní a technické infrastruktury" Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 23. 1. 2020 - 6. 2. 2020
Exekutorský úřad Přerov - Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 23. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 2/2019, o místních poplatcích - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/86. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 17. 12. 2019 - 29. 2. 2020
Záměr na pronájem bytové jednotky 3+kk v budově čp. 6 v Kamenných Žehrovicích. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/80. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Rozpočtový výhled 2020-2022 - schválilo zastupitelstvo obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/76. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Rozpočet obce pro rok 2020 - schválilo zastupitelstvo obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/75. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 2. 5. 2019 - 30. 6. 2020
Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2018. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 19. 12. 2017 - 31. 12. 2020
Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice 2018 - 2020. Celá zpráva