Úřední deska

Publikace na úřední desce: 11. 4. 2019 - 13. 5. 2019
Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 10. 4. 2019 - 25. 5. 2019
Volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatelkou okrskové volební komise. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 10. 4. 2019 - 31. 5. 2019
Magistrát města Kladna - Rozhodnutí prodloužení termínu uzavírky. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 10. 4. 2019 - 24. 4. 2019
Magistrát města Kladna - Zahájení územního řízení stavby Kamenné Žehrovice - veřejné osvětlení Dělnická a okolí. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 10. 4. 2019 - 29. 4. 2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 8. 4. 2019 - 13. 5. 2019
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 4. 4. 2019 - 4. 5. 2019
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - opatření obecné povahy. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 1. 4. 2019 - 25. 5. 2019
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 25. 3. 2019 - 25. 5. 2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - okrsková volební komise pro volební okrsek je šestičlenná. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/89. Celá zpráva

Stránky