Úřední deska

Publikace na úřední desce: 6. 12. 2023 - 20. 12. 2023
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É H O Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice. Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2023 - 31. 12. 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2024 - 2026 Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2023 - 31. 12. 2023
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2024 Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice pro rok 2024 Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice pro rok 2024 Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023
Návrh rozpočtového výhledu 2024-2026 obce Kamenné Žehrovice Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023
Návrh rozpočtu obce Kamenné Žehrovice pro rok 2024 Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 27. 11. 2023 - 11. 1. 2024
Veřejné projednávání návrhu změny č. 3 Územního plánu Kamenné Žehrovice spojené s odborným výkladem se bude konat dne 3.1.2024 v 15:30 hodin v zasedací místností Obecního úřadu v Kamenných Žehrovicích. Celá zpráva

Stránky