Úřední deska

Publikace na úřední desce: 28. 11. 2019 - 12. 12. 2019
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "Kamenné Žehrovice, veřejné osvětlení K Rokli". Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019
Návrh rozpočtu pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2020. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019
Návrh rozpočtového výhledu obce Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019
Návrh rozpočtu obce Kamenné Žehrovice pro rok 2020. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 14. 11. 2019 - 31. 12. 2019
Svazek měst a obcí VKM - návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 11. 11. 2019 - 9. 1. 2020
Elektronická dražba na spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovitých věcech zapsaný na LV č. 889 pro obec a k.ú. Kamenné Žehrovice, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz . Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 24. 9. 2019 - 31. 12. 2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 - schváleno usnesením 4/2019/72 dne 23.9.2019. Celá zpráva

Stránky