Úřední deska

Publikace na úřední desce: 6. 5. 2021 - 20. 5. 2021
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Kamenné Žehrovice - VO ul. Příčná, Bezruče, Komenského, Němcové". Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 26. 4. 2021 - 26. 5. 2021
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2021. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 16. 4. 2021 - 11. 5. 2021
Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 9. 4. 2021 - 11. 5. 2021
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 9. 2. 2021 - 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 schváleno na zasedání zastupitelstva dne 8. února 2021 bod 1/2021/4. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 22. 1. 2021 - 31. 1. 2022
Svazek měst a obcí VKM - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ - Rozpočet na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2023 - 2024 , schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/70. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2021 - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/69. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na leta 2023 - 2024schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/68. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2021 - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/67. Celá zpráva

Stránky