Úřední deska

Publikace na úřední desce: 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021
Návrh střednědobého výhledu 2023-2024 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice pro rok 2022. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021
Návrh střednědobého výhledu 2023-2024 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice pro rok 2022. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021
Návrh rozpočtového výhledu 2022-2024 obce Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021
Návrh rozpočtu obce Kamenné Žehrovice pro rok 2022. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 22. 11. 2021 - 6. 12. 2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla - Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, Kamenné Žehrovice - Vodovod a splašková kanalizace. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 9. 11. 2021 - 31. 12. 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2022 - 2024 - schváleno předsednictvem Svazku měst a obcí dne 4.11.2021. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 9. 11. 2021 - 31. 12. 2021
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2022 - schváleno předsednictvem Svazku měst a obcí VKM dne 4.11.2021. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 31. 8. 2021 - 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 schváleno dne 30. srpna 2021 bod 4/2021/45. Celá zpráva

Stránky