Úřední deska

Publikace na úřední desce: 31. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 30. ledna 2023 bod 1/2023/4 rozpočtové opatření č. 1/2023. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 1. 2023 - 11. 2. 2023
https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=2103&xobec=532452 Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 26. 1. 2023 - 28. 2. 2023
Nařízení Státní veterinární správy.
Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 24. 1. 2023 - 23. 2. 2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 19. 1. 2023 - 2. 2. 2023
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zeměděství - Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice, ř. km 0,000 - 49,570. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 1. 2023 - 20. 3. 2023
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby. Předmětem dražby jsou nemovité věci s vlastnickým podílem o velikosti 1/12. Jedná se o parcelu 452/8 a 452/12 zapsané v k.ú. Kamenné Žehrovice na LV 709. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 3. 1. 2023 - 3. 1. 2026
Dne 18.11.2022 byla předána na Obecní úřad Kamenné Žehrovice do evidence „Ztráty a nálezy“ finanční hotovost, kterou při třídění odpadu objevili pracovníci firmy Rumpold. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 29. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Svazek měst a obcí VKM - Rozpočet na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 21. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/92 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na léta 2024–2025. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 21. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/91 rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2023. Celá zpráva

Stránky