Úřední deska

Publikace na úřední desce: 10. 8. 2020 - 24. 8. 2020
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/116H, III/23624 a II/23H v obci Lány a II/116,II/201, III/1161, III/2018, II/606. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 10. 8. 2020 - 24. 8. 2020
Zahájení společného řízení na stavbu "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2020" Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 6. 8. 2020 - 20. 8. 2020
Publikace na úřední desce: 30. 6. 2020 - 31. 12. 2020
Zastupitelstvo obce schválilo dne 29. června 2020, bod 3/2020/38 rozpočtové opatření č. 4/2020. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 4. 5. 2020 - 4. 5. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu se SAM 95 Bohemia z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 27. 4. 2020 - 27. 4. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu s Českým svazem žen, z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 22. 4. 2020 - 22. 4. 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020, bod 2/2020/26 veřejnoprávní smlouvu s SK Kamenné Žehrovice z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 22. 4. 2020 - 22. 4. 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020, bod 2/2020/26 veřejnoprávní smlouvu se Svobodným spolkem myslivců Kamenné Žehrovice - Tuchlovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 23. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 2/2019, o místních poplatcích - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/86. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM Celá zpráva

Stránky