Úřední deska

Publikace na úřední desce: 18. 2. 2019 - 4. 3. 2019
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu "II/606 - Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů" Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 11. 2. 2019 - 25. 2. 2019
Výběrové řízení na prodej pozemku - pozemková parcela p.č. 2487 o výměře 30 718 m2, vodní plocha pro k.ú. a obec Tuchlovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2018 - 28. 2. 2019
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 632/55 o výměře 878 m2. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2018 - 28. 2. 2019
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 632/54 o výměře 800 m2. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2018 - 28. 2. 2019
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 632/53 o výměře 828 m2. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/89. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/91. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019
Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice 2019-2021 schválilo zastupitelstvo obce dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/88. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019
Rozpočet obce Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo obce dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/87. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 19. 12. 2017 - 31. 12. 2020
Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice 2018 - 2020. Celá zpráva