Úřední deska

Publikace na úřední desce: 20. 9. 2021 - 9. 10. 2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky - místem konání voleb ve volebním okrsku Kamenné Žehrovice je zasedací místnost v budově Obecního úřadu Kamenné Žehrovice čp. 6, Karlovarská třída. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 15. 9. 2021 - 29. 9. 2021
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 10. 9. 2021 - 24. 9. 2021
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích záměr na pronájem části obecních pozemků p.č. 185/3, p.č. 185/4, p.č. 185/5 v k.ú. Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 9. 9. 2021 - 9. 10. 2021
Starostka obce Kamenné Žehrovice svolává na pondělí 13. září 2021 v 16:00 hodin v budově OÚ zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 1. 9. 2021 - 30. 11. 2021
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor pro restauraci a formanku (včetně kuchyně) v budově Dělnického domu, 1. Máje 249. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 31. 8. 2021 - 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 schváleno dne 30. srpna 2021 bod 4/2021/45. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 23. 8. 2021 - 9. 10. 2021
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 28. 5. 2021 - 30. 6. 2022
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM za rok 2020. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 7. 4. 2021 - 7. 4. 2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - schváleno zastupitelstvem obce dne 22. března 2021 bod 2/2021/20 Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 9. 2. 2021 - 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 schváleno na zasedání zastupitelstva dne 8. února 2021 bod 1/2021/4. Celá zpráva

Stránky