Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
22. 2. 2018
22. 2. 2018 - 8. 3. 2018
Magistrát města Kladna Odbor dopravy a služeb
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/23631, III/23634, III/23635, III/2381, II/238 a dalších komunikacích na území ORP Kladno
Dokumenty obecního úřadu
20. 2. 2018
20. 2. 2018 - 29. 4. 2018
Magistrát města Kladna Odbor dopravy a služeb - Rozhodnutí
Rozhodnutí - zvláštní užívání silnice III/23631 v km. 3,558 - 6,736 v úseku za křižovatkou se silnicí III/23635 směr Libušín, po křižovatku se silnicí III/23634 Libušín, část Důl Libušín, pro provedení stavebních prací při opravě vozovky.
Dokumenty obecního úřadu
15. 2. 2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64- 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace (stav k 1.2.2018)
Dokumenty obecního úřadu
14. 2. 2018 Česká pošta - Mimořádná odstávka provozu
Oznámení - mimořádná odstávka provozu datové sítě/omezení pobočky
Dokumenty obecního úřadu
12. 2. 2018 Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice - schváleno ZO Kamenné Žehrovice dne 29. ledna 2018.
Územní plán obce
8. 2. 2018
8. 2. 2018 - 31. 12. 2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 schváleno dne 29.1.2018 usnesením 1/2018/03.
Rozpočty obce
5. 2. 2018
5. 2. 2018 - 7. 3. 2018
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/005/2018.
Dokumenty obecního úřadu
2. 2. 2018
2. 2. 2018 - 31. 12. 2018
Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29. ledna 2018.
Dokumenty zastupitelstva
2. 2. 2018 Kupní smlouva na ideální podíl na pozemku p.č. 247/16 a p.č. 247/38
Kupní smlouvy na ideální podíl 1/20 na pozemku p.č. 247/16 a p.č. 247/38.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
31. 1. 2018
31. 1. 2018 - 14. 2. 2018
Smlouva o čílo č. 31/2018/JP
Smlouva o dílo č. 31/2018/JP.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
31. 1. 2018
31. 1. 2018 - 14. 2. 2018
Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP
Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbu "Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Kamenné Žehrovice".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
31. 1. 2018 Kupní smlouva na pozemek p.č. 138/9
Kupní smlouva na pozemek p.č. 138/9 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
24. 1. 2018
24. 1. 2018 - 7. 2. 2018
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Kladnem a obcí Kamenné Žehrovice - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
15. 1. 2018 Volba prezidenta republiky - II. kolo
Volba prezidenta republiky - termín II. kola.
Dokumenty obecního úřadu
10. 1. 2018
10. 1. 2018 - 24. 1. 2018
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017.
Rozpočty obce
2. 1. 2018 Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18. prosince 2017 schválilo Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice a Dotační programy.
Dokumenty zastupitelstva
22. 12. 2017
22. 12. 2017 - 31. 12. 2018
Zápis č. 8/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 8/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 18. prosince 2017.
Dokumenty zastupitelstva
20. 12. 2017 Volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se koná : v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.
Dokumenty obecního úřadu
20. 12. 2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/025/2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/025/2017.
Dokumenty obecního úřadu
19. 12. 2017
19. 12. 2017 - 31. 12. 2020
Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice 2018 - 2020
Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice 2018 - 2020.
Rozpočty obce

Stránky