Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
10. 8. 2020 10. 8. 2020 - 24. 8. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/116H, III/23624 a II/23H v obci Lány a II/116,II/201, III/1161, III/2018, II/606.
Dokumenty obecního úřadu
10. 8. 2020 10. 8. 2020 - 24. 8. 2020 Oznámení zahájení společného řízení
Zahájení společného řízení na stavbu "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2020"
Dokumenty obecního úřadu
6. 8. 2020 6. 8. 2020 - 20. 8. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení
Dokumenty obecního úřadu
24. 7. 2020 Exekutorský úřad
Nařízené elektronické dražební jednání nařízené na den 30.7.2020 v 10:00 hodin č.j. 135 EX 7907/16-137 ze dne 24.6.2020 se nekoná.
Dokumenty obecního úřadu
20. 7. 2020 REVITALIZACE ZELENĚ V KAMENNÝCH ŹEHROVICÍCH
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo výběrové řízení na zakázku Revitalizace zeleně v Kamenných Žehrovicích. Dokumenty k výběrovému řízení naleznete : https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-900555852-772262623/
Výběrová řízení
20. 7. 2020 Obec Žilina
Obec Žilina vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v majetku obce Žilina.
Dokumenty obecního úřadu
7. 7. 2020 7. 7. 2020 - 21. 7. 2020 Smlouva příkazní
Na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 29. června 2020 bod 3/2020/44 byla schválena příkazní smlouva na autorský dozor na akci "Revitalizace obecní zeleně v Kamenných Žehrovicích".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 7. 2020 3. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Příkazní smlouva
Na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 29. června 2020, bod 3/2020/40 byla schválena příkazní smlouva na akci "Obnova MK Na Turyni II".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 7. 2020 3. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Zápis č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29. června 2020.
Dokumenty zastupitelstva
2. 7. 2020 2. 7. 2020 - 16. 7. 2020 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce dne 29. června 2020, bod 3/2020/39 schválilo smlouvu o dílo na zakázku s názvem "Obova MK Na Turyni II".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 6. 2020 30. 6. 2020 - 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
Zastupitelstvo obce schválilo dne 29. června 2020, bod 3/2020/38 rozpočtové opatření č. 4/2020.
Rozpočty obce
30. 6. 2020 30. 6. 2020 - 14. 7. 2020 Záměr na prodej obecních pozemků
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 29. června 2020 bod 3/2020/41 schválilo záměr na prodej obecních pozemků.
Dokumenty zastupitelstva
29. 6. 2020 29. 6. 2020 - 13. 7. 2020 Plánovací smlouva
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. dubna 2020, bod č. 2/2020/30 schválilo plánovací smlouvu.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
26. 6. 2020 26. 6. 2020 - 10. 7. 2020 Uzemní rozhodnutí
MMK Odbor výstavby - Oddělení územního rozhodování - Územní rozhodnutí o umístění stavby "Kamenné Žehrovice - Dělnická a okolí - kNN"
Dokumenty obecního úřadu
25. 6. 2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání. Předmětem dražby jsou nemovité věci č.p. 541 k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
22. 6. 2020 MMK Odbor dopravy a služeb
Rozhodnutí - Odbor dopravy a služeb MMK povoluje zvláštní užívání sil. III/23631 v km 6,736 - 7,493, pro provedení stavebních prací při opravě vozovky.
Dokumenty obecního úřadu
18. 6. 2020 17. 6. 2020 - 2. 7. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/23631, II/238, III/2381, III/23635 a místních komunikacích v Kladně.
Dokumenty obecního úřadu
9. 6. 2020 9. 6. 2020 - 23. 6. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020.
Rozpočty obce
20. 5. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze zve na 23. června 2020 v 10:00 hodin ke zkouškám znalosti hub v roce 2020.
Dokumenty obecního úřadu
19. 5. 2020 19. 5. 2020 - 2. 6. 2020 Obnova MK Na Turyni II
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo výběrové řízení na zakázku "Obnova MK Na Turyni". Dokumenty k výběrovému řízení naleznete : https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-kamenne-zehrovice_287/obnova-mk-na-turyni-ii_33109/
Výběrová řízení

Stránky