Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
9. 4. 2021 9. 4. 2021 - 11. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021.
Dokumenty obecního úřadu
7. 4. 2021 7. 4. 2021 - 21. 4. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - schváleno zastupitelstvem obce dne 22. března 2021 bod 2/2021/20
Veřejnoprávní smlouvy
6. 4. 2021 6. 4. 2021 - 20. 4. 2021 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území a aktivní zóny Tuchlovického potoka, ř. km. 0,000 - 6,570.
Dokumenty obecního úřadu
31. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Svobodný spolek myslivců Kamenné Žehrovice - Tuchlovice - schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 22. března 2021 bod 2/2021/20.
Veřejnoprávní smlouvy
31. 3. 2021 31. 3. 2021 - 14. 4. 2021 Oznámení zahájení územního řízení
Zahájení územního řízení stavby "Kamenné Žehrovice - VO ul. Příčná, Bezruče, Komenského, Němcové".
Dokumenty obecního úřadu
31. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Kamenné Žehrovice, z.s. schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 22. března 2021 bod 2/2021/20.
Veřejnoprávní smlouvy
29. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ŽEHROVÁK z.s. schváleno zastupitelstvem obce dne 22. března 2021 bod 2/2021/20.
Veřejnoprávní smlouvy
29. 3. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci "Veřejné osvětlení - Příčná", schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 22. března 2021 bod 2/2021/17.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 3. 2021 29. 3. 2021 - 13. 4. 2021 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
26. 3. 2021 26. 3. 2021 - 9. 4. 2021 Zápis č. 2/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 2/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 22. března 2021.
Dokumenty zastupitelstva
24. 3. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci Herní prvky - schváleno zastupitelstvem dne 22. března 2021 bod č. 2/2021/25.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
24. 3. 2021 Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na stavbu "Místní komunikace 2021" schválena zastupitelstvem obce dne 22. března 2021 bod č. 2/2021/24.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
23. 3. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 schváleno zastupitelstvem dne 22. března 2021 bod č. 2/2021/13.
Rozpočty obce
16. 3. 2021 INFORMACE PRO OBČANY
Na základě dendrologického posudku Bc. Jiřího Málka budou v termínu 19. - 21. března 2021 pokáceny v obci dřeviny dle přiloženého seznamu, které jsou silně narušeny. Obec připravuje na podzim tohoto roku rozsáhlou náhradní výsadbu.
Dokumenty obecního úřadu
8. 3. 2021 8. 3. 2021 - 24. 3. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/606, II/238, III/2381, III/2382. III/2383 a místních komunikacích v obci Kamenné Žehrovice v termínu 20.3.2021 0:00 hod - 30.3.2021 23:59 hod.
Dokumenty obecního úřadu
23. 2. 2021 Informační zpravodaj PID
Pražská integrovaná doprava - Informační zpravodaj č. 03/2021.
Dokumenty obecního úřadu
22. 2. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Magistrát města Kladna Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad
Dokumenty obecního úřadu
16. 2. 2021 17. 2. 2021 - 19. 3. 2021 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Magistrátu města Kladno, Odbor finanční - správce místních poplatků.
Dokumenty obecního úřadu
15. 2. 2021 USNESENÍ VLÁDY ČR
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.
Dokumenty obecního úřadu
11. 2. 2021 11. 2. 2021 - 25. 2. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 1/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 8. února 2021.
Dokumenty zastupitelstva

Stránky