Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
21. 6. 2024 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Změnu územního plánu KŽ
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 17.6.2024 bodem 5/2024/63 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Změna územního plánu v KŽ s Ing. arch. Danou Pokojovou.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 6. 2024 Smlouva o dílo na projekční a inženýrskou činnost - PD místní komunikace Nad Hřištěm
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 17.6.2024 bodem 5/2024/58 smlouvu o dílo na projekční a inženýrskou činnost na akci "PD-místní komunikace Nad Hřištěm" s firmou PFProjekt s.r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 6. 2024 19. 6. 2024 - 4. 7. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy, kterou se stanovují bližší podmínky uplatňování Zásad regulace bolševníku velkolepého v ČR.
Dokumenty obecního úřadu
19. 6. 2024 19. 6. 2024 - 31. 7. 2024 Záměr na pronájem pozemků
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p. č. St. 1080 a části obecního pozemku parc. č. 1145/28.
Dokumenty zastupitelstva
19. 6. 2024 19. 6. 2024 - 31. 7. 2024 Záměr na pronájem části pozemku
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem části obecního pozemku parc. č. 1119/7
Dokumenty zastupitelstva
18. 6. 2024 18. 6. 2024 - 30. 6. 2025 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE ZA ROK 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 17. června 2024 bod 5/2024/46 závěrečný účet obce za rok 2023 , bod 5/2024/47 účetní závěrku obce za rok 2023 včetně výsledku hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2023.
Dokumenty zastupitelstva
18. 6. 2024 18. 6. 2024 - 31. 12. 2024 Rozpočtové opatření č. 4/2024
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na veřejném zasedání konaném dne 17.06.2024 Rozpočtové opatření č. 4/2024
Rozpočty obce
17. 6. 2024 17. 6. 2024 - 2. 7. 2024 Plán péče o přírodní památku Kalspot
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - návrh plánu péče o maloplošné zvláště chráněné území, přírodní památka Kalspot.
Dokumenty obecního úřadu
10. 6. 2024 10. 6. 2024 - 18. 6. 2024 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
INFORMACE o konání VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice. Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 17.června 2024 od 18:00 hod.
Dokumenty zastupitelstva
5. 6. 2024 Příkazní smlouva
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice, na veřejném zasedání konaném dne 29. dubna 2024, odsouhlasilo bodem 4/2024/38 příkazní smlouvu na technický dozor s firmou LUKA CONSULT s.r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 5. 2024 29. 5. 2024 - 18. 6. 2024 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE ZA ROK 2023
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE ZA ROK 2023
Rozpočty obce
16. 5. 2024 Kupní smlouva na části pozemků
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na veřejném zasedání dne 18. března 2024 bodem č. 2/2024/23 prodej oddělených částí pozemků parc. č. 632/40 (19m2) a 632/56 (5m2) kupujícímu panu Marku Šmolíkovi.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
15. 5. 2024 Smlouva o dílo na akci "Rekonstrukce místních komunikací 2024"
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 29. dubna 2024 na veřejném zasedání bodem č. 4/2024/37 smlouvu o dílo na akci "Rekonstrukce místních komunikací 2024" (ulice Sokolská a K Rokli) s firmou STRABAG Silnice, a.s.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2024 Překlenovací příspěvek pro ZŠ Kamenné Žehrovice
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasilo dne 29. dubna 2024 na veřejném zasedání bodem č. 4/2024/42 s poskytnutím překlenovacího finančního příspěvku na realizaci projektu Multifunkční učebna robotiky a ICT příspěvkové organizaci ZŠ Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
9. 5. 2024 Smlouva o dílo - vybudování nového kamerového systému
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 29. dubna 2024 na veřejném zasedání bodem č. 4/2024/39 smlouvu o dílo a smlouvu o servisním zabezpečení s firmou Jirků A-Z s.r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
9. 5. 2024 Zápis č. 4/2024 ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 4/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29.dubna 2024.
Dokumenty zastupitelstva
3. 5. 2024 Kupní smlouva - víceúčelový komunální stroj
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 29.4.2024 bodem č. 4/2024/36 kupní smlouvu na víceúčelový komunální stroj Karcher MIC 26.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 5. 2024 30. 4. 2024 - 31. 5. 2024 Veřejná vyhláška FÚ
Veřejný vyhláška FÚ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
Dokumenty obecního úřadu
30. 4. 2024 30. 4. 2024 - 31. 12. 2024 Rozpočtové opatření č. 3/2024
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na veřejném zasedání konaném dne 29.04.2024 Rozpočtové opatření č. 3/2024
Rozpočty obce
26. 4. 2024 Darovací smlouva
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na veřejném zasedání dne 18. března 2024 bodem č. 2/2024/21 darovací smlouvu se Středočeským krajem, na bezúplatný převod obecních pozemků v k.ú. Kladno Rozdělov do majetku Středočeského kraje.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky