Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
15. 10. 2020 15. 10. 2020 - 29. 10. 2020 Návrh opatření obecné povahy
Stanovení záplavového území a aktivní zóny Tuchlovického potoka, ř. km. 0,000- 6,570.
Dokumenty obecního úřadu
12. 10. 2020 12. 10. 2020 - 26. 10. 2020 VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 9.10. - 10.10. 2020 - hlasování v 2. kole voleb.
Dokumenty obecního úřadu
9. 10. 2020 9. 10. 2020 - 23. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČR
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření. Ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření. Ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod do dne 11. října 2020 do 23:59 hod zakazuje hromadné akce v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, koncerty, divadelní představení, provoz heren a kasin, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, provoz a používání umělých koupališť, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad. Ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod do dne 25. října 2020 do 23:59 hod omezuje provoz vysokých škol, provoz středních a vyšších odborných škol, provozu druhého stupně základního vzdělávání, provoz základních uměleckých škol, provoz středisek volného času. Ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod do dne 25. října 2020 do 23:59 hod zakazuje návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních.
Dokumenty obecního úřadu
5. 10. 2020 5. 10. 2020 - 19. 10. 2020 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje - opis výsledku hlasování v okrsku.
Dokumenty obecního úřadu
5. 10. 2020 5. 10. 2020 - 19. 10. 2020 VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Volby do Senátu Parlamentu ČR I. kolo - opis výsledku hlasování v okrsku.
Dokumenty obecního úřadu
1. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČR
Sbírka zákonů č. 391/2020 - vyhlášení nouzového stavu. Sbírka zákonů č. 392/2020 - přijení krizového opatření - s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
Dokumenty obecního úřadu
1. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČR
Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957. Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
Dokumenty obecního úřadu
29. 9. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konané dne 21. září 2020.
Dokumenty zastupitelstva
25. 9. 2020 25. 9. 2020 - 30. 6. 2021 Svazek měst a obcí VKM
Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb. - Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM za rok 2019.
Dokumenty obecního úřadu
22. 9. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020, schváleno dne 21.9.2020 bod 4/2020/52.
Rozpočty obce
21. 9. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020 - s účinností ode den 21.9.2020 do odvolání.
Dokumenty obecního úřadu
21. 9. 2020 21. 9. 2020 - 5. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MMK Odbor dopravy a služeb - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/2382 z důvodu dopravní opatření v místě stavby - vedení kNN pro č.p. 216.
Dokumenty obecního úřadu
18. 9. 2020 18. 9. 2020 - 2. 10. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR - 20588/2020-16/MIN/KAN - s účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy - viz příloha. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN - s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj) b) v prostředcích veřejné dopravy - viz příloha. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN s účinností ode dne 19. září 2020 od 0:00 hod do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje a) činnost v provozovnách b) prodej nebaleného pečiva c) provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem d) provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť e) provoz knihoven f) prodej oděvů a obuvi g) činnost holičství a kadeřnictví h) provozovny manikúry, pedikůry, masáží, kosmetických služeb a podologie i) provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů j) provoz provozovny stravovacích služeb k) provoz ubytovacích zařízení l) provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 m) provoz vnitřních sportovišť n) provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže o) sauny - viz příloha
Dokumenty obecního úřadu
16. 9. 2020 E DISTRIBUCE
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Dokumenty obecního úřadu
14. 9. 2020 14. 9. 2020 - 10. 10. 2020 VOLBY 2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - Oznámení o době a místě konání voleb.
Dokumenty obecního úřadu
14. 9. 2020 14. 9. 2020 - 28. 9. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 4/2020
Krajské hygienická stanice Středočeského kraje s účinností ode dne 14.9.2020 (00:00 hod) do odvolání nařizuje pro území všech okresů Středočeského kraje mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod.
Dokumenty obecního úřadu
10. 9. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání.
Dokumenty obecního úřadu
7. 9. 2020 7. 9. 2020 - 21. 9. 2020 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Exekutorský úřad Přerov - exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí čp. 62 Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
3. 9. 2020 3. 9. 2020 - 3. 10. 2020 VOLBY 2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise . První zasedání se uskuteční dne 9. září 2020 v 16 hodin v budově Obecního úřadu se sídlem Karlovarská třída 6.
Dokumenty obecního úřadu
2. 9. 2020 2. 9. 2020 - 16. 9. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky