Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
2. 10. 2023 Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce pěších cest v Kamenných Žehrovicích - park Školníh
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 18. září 2023 bod 4/2023/56 a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce pěších cest v Kamenných Žehrovicích se společností Aquarius, spol. s r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 9. 2023 Zápis č. 4/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 4/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 18. září 2023.
Dokumenty zastupitelstva
21. 9. 2023 21. 9. 2023 - 5. 10. 2023 Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem obecních pozemků:
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18.09.2023 bod 4/2023/58 schválilo záměr na pronájem následujících obecních pozemků: p. č. 174/1 (4 907 m2, orná půda), p. č. 176 (1 633 m2, trvalý travní porost), p. č. 177/1 (1 164 m2, ostatní plocha – manipulační plocha), p. č. 191/5 (2 110 m2, trvalý travní porost), p. č. 191/6 (783 m2, trvalý travní porost), p. č. 191/7 (1 088 m2, trvalý travní porost), p. č. 200/12 (1 291 m2, trvalý travní porost), p. č. 202/1 (109 m2, vodní plocha – zamokřená plocha), p. č. 206/1 (4 278 m2, orná půda), p. č. 213/3 (3 507 m2, orná půda), p. č. 1160 (2 327 m2, vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené)
Dokumenty zastupitelstva
19. 9. 2023 19. 9. 2023 - 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 18.09.2023 bod 4/2023/53 rozpočtové opatření č. 4/2023.
Rozpočty obce
18. 9. 2023 Zápis č. 3/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 3/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 19. června 2023.
Dokumenty zastupitelstva
11. 9. 2023 11. 9. 2023 - 25. 9. 2023 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É HO Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 18. září 2023 od 18:00 hod.
Dokumenty zastupitelstva
31. 8. 2023 31. 8. 2023 - 1. 1. 2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
2. 8. 2023 2. 8. 2023 - 16. 8. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK U Skály - obnova vodovodního řadu
Dopravně inženýrské opatření - Kamenné Žehrovice, MK ul.U Skály, obnova vodovodního řadu
Dokumenty obecního úřadu
20. 7. 2023 Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce místních komunikací 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 19. června 2023 bod 3/2023/34 výběr dodavatele a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce místních komunikací 2023 se společností Aquarius, spol. s r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
20. 7. 2023 20. 7. 2023 - 3. 8. 2026 Oznámení o nálezu věci
Dne 17.07.2023 bylo předáno na Obecní úřad Kamenné Žehrovice do evidence „Ztráty a nálezy“ jízdní kolo, které během uplynulého víkendu přijala v Kamenných Žehrovicích od nálezce Policie ČR.
Dokumenty obecního úřadu
17. 7. 2023 Smlouva o dílo - Změna územního plánu v KŽ
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 19. června 2023 bod 3/2023/36 Smlouvu o dílo na zpracování dokumentace Změna územního plánu v KŽ
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
14. 7. 2023 Smlouva o poskytování služeb na úseku PO a BOZP
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 19. června 2023 bod 3/2023/40 Smlouvu o o poskytování služeb na úseku PO a BOZP s firmou Haskon s.r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 6. 2023 Příkazní smlouva
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 19.06.2023 bod 3/2023/35 schválilo Příkazní smlouvu s Ing. arch. Pavlem Stehlíkem.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
26. 6. 2023 Plánovací smlouva k pozemkům parc. č. St. 11, St. 13/2, 63, 64, 68/2, 1141, 1142/2, 1145/28, 1145/37
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 19.06.2023 bod 3/2023/38 schválilo Plánovací smlouvu k pozemkům parc. č. St. 11, St. 13/2, 63, 64, 68/2, 1141, 1142/2, 1145/28, 1145/37.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 6. 2023 Smlouva o dílo na akci Veřejné osvětlení – ulice Spojovací a Skalní s firmou UNISERVIS HAŠEK, s r.o.
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 19. června 2023 bod 3/2023/33 smlouvu o dílo na akci Veřejné osvětlení – ulice Spojovací a Skalní s firmou UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
20. 6. 2023 20. 6. 2023 - 4. 7. 2023 Z Á M Ě R na pronájem části obecního pozemku p. č. 1138/3 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 19.06.2023 bod 3/2023/42 schválilo Z Á M Ě R na pronájem části obecního pozemku p. č. 1138/3 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
20. 6. 2023 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÉ ŽEHROVICE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2017-2023)
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 19. června 2023 bod 3/2023/37 schválilo Zprávu o uplatňování Územnho plánu Kamenné Žehrovice v uplynulém období (2017-2023), včetně zadání změny územního plánu.
Územní plán obce
20. 6. 2023 20. 6. 2023 - 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 19.06.2023 bod 3/2023/32 rozpočtové opatření č. 3/2023.
Rozpočty obce
12. 6. 2023 12. 6. 2023 - 26. 6. 2023 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É H O Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice. Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 19. června 2023 od 18:00 hod
Dokumenty zastupitelstva
23. 5. 2023 23. 5. 2023 - 6. 6. 2023 ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRUŽEC návrh pro veřejné projednání
ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRUŽEC návrh pro veřejné projednání
Dokumenty obecního úřadu

Stránky