Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
5. 6. 2019 INTEGROVANÁ DOPRAVA Středočeského kraje
Integrace veřejné dopravy - informace.
Dokumenty obecního úřadu
31. 5. 2019 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 5. 2019 Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 135/2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 5. 2019 29. 5. 2019 - 12. 6. 2019 Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí o umístění stavby - Kamenné Žehrovice - veřejné osvětlení Dělnická a okolí.
Dokumenty obecního úřadu
29. 5. 2019 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 171/3.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 5. 2019 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 613/63.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
27. 5. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ V OKRSKU
Volby do Evropského parlamentu - Výsledky hlasování v okrsku.
Dokumenty obecního úřadu
17. 5. 2019 Darovací smlouva
Darovací smlouva.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
15. 5. 2019 15. 5. 2019 - 29. 5. 2019 Usnesení
Usnesení - "Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno - Ostrovec (včetně)
Dokumenty obecního úřadu
10. 5. 2019 Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/55
Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/55 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2019 Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/54
Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/54 v k.ú. Kamenné Žehrovice
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2019 Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/53
Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/53 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
6. 5. 2019 Kupní smlouva
Kupní smlouva na zakázku "Nákup serveru a PC"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
6. 5. 2019 6. 5. 2019 - 20. 5. 2019 Zápis č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29. dubna 2019.
Dokumenty zastupitelstva
3. 5. 2019 3. 5. 2019 - 25. 5. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hod v zasedací místnosti OÚ Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
2. 5. 2019 2. 5. 2019 - 30. 6. 2020 Závěrečný účet obce za rok 2018
Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2018.
Dokumenty zastupitelstva
30. 4. 2019 30. 4. 2019 - 17. 5. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019.
Rozpočty obce
24. 4. 2019 24. 4. 2019 - 27. 5. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.
Dokumenty obecního úřadu
24. 4. 2019 24. 4. 2019 - 25. 5. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - zasedání okrskové volební komise
Volby do Evropského parlamentu - první zasedání okrskové volební komise.
Dokumenty obecního úřadu
11. 4. 2019 11. 4. 2019 - 13. 5. 2019 Veřejná vyhláška
Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky