Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
20. 6. 2023 20. 6. 2023 - 4. 7. 2023 Z Á M Ě R na pronájem části obecního pozemku p. č. 1138/3 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 19.06.2023 bod 3/2023/42 schválilo Z Á M Ě R na pronájem části obecního pozemku p. č. 1138/3 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
20. 6. 2023 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENNÉ ŽEHROVICE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2017-2023)
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 19. června 2023 bod 3/2023/37 schválilo Zprávu o uplatňování Územnho plánu Kamenné Žehrovice v uplynulém období (2017-2023), včetně zadání změny územního plánu.
Územní plán obce
20. 6. 2023 20. 6. 2023 - 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 19.06.2023 bod 3/2023/32 rozpočtové opatření č. 3/2023.
Rozpočty obce
12. 6. 2023 12. 6. 2023 - 26. 6. 2023 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É H O Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice. Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 19. června 2023 od 18:00 hod
Dokumenty zastupitelstva
23. 5. 2023 23. 5. 2023 - 6. 6. 2023 ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRUŽEC návrh pro veřejné projednání
ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRUŽEC návrh pro veřejné projednání
Dokumenty obecního úřadu
17. 5. 2023 17. 5. 2023 - 5. 6. 2023 Aukční vyhláška
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 6. 6. 2023 (úterý) v 10:00 hod. Konec elektronické aukce se stanovuje na den 8. 6. 2023 (čtvrtek) v 9:00 hod.
Dokumenty obecního úřadu
17. 5. 2023 17. 5. 2023 - 31. 5. 2023 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška návrh změn č. 1D Územního plánu Kladno – opakované veřejné projednání Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města jako „pořizovatel“ podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Vám oznamuje konání opakovaného veřejného projednání návrhu změn č. 1D Územního plánu Kladno. Jedná se o řízení v souladu s § 52 odst.1 a 2 výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů.
Dokumenty obecního úřadu
16. 5. 2023 16. 5. 2023 - 30. 6. 2024 Svazek měst a obcí VKM
Svazek měst a obcí VKM - závěrečný účet.
Dokumenty obecního úřadu
9. 5. 2023 9. 5. 2023 - 23. 5. 2023 VÝSLEDKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2022
Výsledky odpadového hospodářství za rok 2022.
Dokumenty obecního úřadu
3. 5. 2023 Zápis č. 2/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 2/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. dubna 2023.
Dokumenty zastupitelstva
1. 5. 2023 1. 5. 2023 - 30. 5. 2023 Smlouva o postoupení nájemní smlouvy
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
24. 4. 2023 25. 4. 2023 - 25. 5. 2023 Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2023.
Dokumenty obecního úřadu
20. 4. 2023 20. 4. 2023 - 5. 5. 2023 Záměr na prodej obecního pozemku
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr na prodej obecního pozemku p. č. 632/67 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
19. 4. 2023 19. 4. 2023 - 18. 5. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo veřejnoprávní smlouvu s SK Kamenné Žehrovice, z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
18. 4. 2023 18. 4. 2023 - 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023
Zastupitelstvo obce dne 17.4.2023, bod 2/2023/18 schválilo RO č. 2/2023
Rozpočty obce
18. 4. 2023 18. 4. 2023 - 30. 6. 2024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE ZA ROK 2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 17. dubna 2023 bod 2/2023/12 závěrečný účet obce za rok 2022 , bod 2/2023/13 účetní závěrku obce za rok 2022 včetně výsledku hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2022.
Dokumenty zastupitelstva
11. 4. 2023 11. 4. 2023 - 11. 5. 2023 Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2022
Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2022
Dokumenty obecního úřadu
7. 4. 2023 7. 4. 2023 - 18. 4. 2023 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É H O Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice. Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 17. dubna 2023 od 18:00 hod
Dokumenty zastupitelstva
5. 4. 2023 5. 4. 2023 - 20. 4. 2023 Rozhodnutí - stavební povolení
Odbor výstavby Magistrátu města Kladna vydává stavební povolení na stavbu: "Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, SV/4, včetně vybudování technické a dopravní infrastruktury, Kamenné Žehrovice" na pozemku parc. č. 100/1, 614/62, 614/65, 614/75, 1066/1, 1066/7 v katastrálním území Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
3. 4. 2023 Aukční vyhláška
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška. Předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci: Pozemky: • parcelní č. 1185/11 o výměře 30 m², vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené • parcelní č. 1185/15 o výměře 37 m², vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené • parcelní č. 1185/20 o výměře 12 m², vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 25. 4. 2023 (úterý) v 10:00 hod. Konec elektronické aukce se stanovuje na den 27. 4. 2023 (čtvrtek) v 9:00 hod.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky