Památky

Podle údajů Národního památkového ústavu je dnes v Kamenných Žehrovicích pět státem chráněných památek, z nichž jedna je archeologická lokalita v lese nedaleko nádraží. Do r. 1995 byl v seznamu památek i Dělnický dùm v KŽ (ten od té doby už jen chátral, po vyřešení majetkových otázek ale obec zahájila jeho rekonstrukci; hotový je např. nový sál a současně tělocvična).

Sloup se sochou sv. Rocha

Socha sv.Rocha jako patrona kameníků byla na svém současném místě (Skalní ul. 395) postavena již v roce 1838. Tehdy se zde nacházely lomy pískovce "žehrováku". Na balvanu tohoto pískovce byla soška umístěna. Již koncem 19. století byla socha pravděpodobně poškozena a nakonec z tohoto místa odstraněna. Kronika obce udává, že ještě v roce 1904 se její torzo přechovávalo v rodině kameníka Theodora Slámy.

Díky úsilí členů obce baráčníků v Kamenných Žehrovicích byla roku 1936 vyrobena kopie sochy a umístěna na původní místo, nyní již v (nové) Skalní ulici. Socha na balvanu žehrováku se postupně stávala populárním symbolem Kamenných Žehrovic.

Ani tentokrát nevydržela na svém místě déle než kdysi socha původní: na podzim roku 1981 ji zničili neznámí vandalové. Po několika letech byla rozbitá socha zrestaurována a na původní místo umístěna její kopie v r. 1987. Ale i ta v r.2004 beze stopy zmizela.

Nová kopie vznikla tentokrát podstatně rychleji díky úsilí občanského sdružení Žehrovák a zastupitelstva obce. Vysvěcení nové sochy proběhlo 28.9.2005 v rámci oslav 960. výročí Kamenných Žehrovic.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha z roku 1726 se nachází v centru obce, poblíž autobusové zastávky směrem na Kladno.

Socha Panny Marie Bolestné

Socha se nachází v lesíku naproti vchodu na hřbitov. Bohužel je ve velmi špatném stavu. Do seznamu chráněných památek byla zapsána 3.5.1958.

Selská usedlost

Státem chráněná selská usedlost ze 17.století se nachází po pravé straně silnice směřující na Žilinu. Postupně zde probíhá rekonstrukce a již dnes je usedlost ve velmi pěkném stavu a je ozdobou centra obce.

V roce 2005 byl díky občanskému sdružení Žehrovák, které má v usedlosti sídlo, vybudován a vysvěcen křížek.

Soška sv. Rocha
Soška sv. Rocha
Soška sv. Rocha
Selská usedlost
Sv. Jan Nepomucký
Socha panny Marie Bolestné
Socha panny Marie Bolestné
Sv. Jan Nepomucký
Soška sv. Rocha