Obecní knihovna

Vznik a historie

Vznikla v roce 1921 podobně jako většina veřejných knihoven v českých zemích – ze spolkové knihovny. Základem knihovního fondu  žehrovské knihovny se stal  dar Dělnického zábavního a vzdělávacího spolku Jungmann. Od té doby knihovna vyvíjela činnost na různých místech obce v nejrůznějších organizačních podobách. Pozoruhodností naší knihovny je skutečnost, že od 50. let minulého století v ní jako dobrovolní knihovníci působí příslušníci jedné rodiny. Nejprve to byl dlouholetý učitel zdejší školy Karel Švarc a poté jeho dvě dcery – ing. Jiřina Kropáčová a dnes ing. Alena Randová.

Knihovna dnes

Dnešní knihovna je po formální stránce organizační složkou obce a metodicky spadá pod Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně. V praxi to znamená, že minimálně jedenkrát ročně nám tato knihovna zapůjčí soubor knih a po jejich „očtení“ ho vymění za nový. Ve smyslu zákona č. 257/2001Sb., knihovní zákon, je naše knihovna evidována na MK ČR pod číslem 5737.

Knihovnice: Ing. Alena Randová, email: knihovna@kamennezehrovice.cz

 

Od září 2021 je obecní knihovna přestěhována do zrekonstruovaných prostor přízemí budovy Obecního úřadu Kamenné Žehrovice.

Otevřeno je každou středu od 14:30 do 16:30 hodin.