Odpady

Vážení občané, upozorňujeme na změny v systému svozu odpadu pro obec Kamenné Žehrovice od 1.1.2024 z důvodu zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.  a novely zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. Tato nařízení s sebou přinesla značné změny a hlavně zdražení, které bude tím zásadním důvodem, abychom motivovali občany ke třídění a tak i nižší produkci SKO. Toto je totiž hlavním cílem legislativy EU, kdy EU říká, že odpady by měly být dále využívány (recyklovány). Zákon počítá s postupným zvyšováním ceny skládkovného za 1 tunu SKO ze současných 500 Kč až na 1850 Kč za tunu v roce 2030. Obce které nesplní požadovanou míru separace odpadu, budnou na poplatcích za ukládání na skládku platit více a budou pokutovány. 

A tak považujeme za rozumné vrátit se k systému, kdy občané sami mohou rozhodnout, jaký objem směsného odpadu každý měsíc vyprodukují a nechají si odvézt.

Je na místě zdůraznit, že občané neplatí jen za popelnice, ale v ceně mají i možnost využití kompletního systému odpadového hospodářství, tj. kontejnerů na tříděný odpad, kontejnerů na odpad velkoobjemový, resp. stavební a BRKO a v neposlední řadě i sběrný dvůr v Rumpoldu.

V případě, že by bylo nutné v některých případech přistoupit ke dvěma splátkám, je to možné a obec to bude individuálně řešit. 

Povinnost platby za svoz SKO mají i majitelé obytných či rekreačních staveb, ve kterých není nikdo hlášen. Jako minimální hranice je stanoveno zakoupení 3 ks jednorázových známek. 

Na známky z roku 2023 budou popelnice vyváženy jen do konce ledna!

 

Komunální odpad

Ceník: 

nádoba 120l, svoz každý týden .......4 680 Kč/nádoba/rok

nádoba 120l, svoz 1x za 14 dní .......2 340 Kč/nádoba/rok...svoz probíhá v úterý v lichém týdnu

nádoba 120l, svoz 1x za měsíc  .......1 080 Kč/nádoba/rok...svoz probíhá poslední úterý v měsíci

Přesné termíny svozů i kompletní ceník naleznete v příloze na konci stránky.

Preferujeme úhradu platební kartou.

 

Svozovou firmou je od roku 2023 Společnost RUMPOLD Kamenné Žehrovice. SVOZOVÝM DNEM JE ÚTERÝ.

Kontakt na dispečera svozové firmy RUMPOLD tel. : 312 658 057

 

Kontejnery na tříděný odpad

V obci je sedm sběrných míst, kde jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad:

 • papír
 • plast, včetně nápojových kartonů
 • sklo bílé
 • sklo barevné

Svoz zajištuje firma RUMPOLD.

Na stanovištích v Zelnišťatech u bytovek a v ulici Nad Hřištěm jsou stanoviště rozšířeny o kontejnery na kovy.

Sběrný dvůr

areál firmy RUMPOLD-P s.r.o.

Sběrný dvůr slouží pro odkládání objemného elektroodpadu ( lednice, pračky, myčky...) a nebezpečných složek komunálního odpadu, které nelze odložit do sběrných nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad nebo textil.  Jednotlivec může dále odevzdat  pneumatiky 4 ks/rok.

Nepotřebné kovy, stejně jako použitý kuchyňský olej mohou občané Kamenných Žehrovic odevzdat také ve sběrném dvoře firmy RUMPOLD - P s.r.o., Karlovarská třída 20, do určených kontejnerů. Do odděleného kovového odpadu patří například plechovky od nápojů, hrnce, stará kamna, kovové nářadí, plechy a ostatní předměty ze železných i neželezných kovů.

Nepatří tam plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, nádobky od sprejů, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá elektro zařízení složená z více materiálů, a to ani jejich demontované části. 

 

Upozornění: Odpad z domácnosti (nikoli z podnikání) zde může zdarma uložit občan obce po předložení OP s trvalým bydlištěm v obci Kamenné Žehrovice. Náklady vynaložené na likvidací tohoto odpadu Firma RUMPOLD přefakturovává obci. 

Upozorňujeme také, že podnikatelé jsou ze zákona povinni mít samostatně uzavřenou smlouvu na svoz a likvidaci veškerého odpadu a nezatěžovat obecní systém!!!

Kontejnery na textil

V obci je umístěno pět kontejnerů na textil.

Kontejnery jsou umístěny v následujících místech:

 • U podzemních kontejnerů č. 2 (Mírové náměstí) - 2 kontejnery
 • U podzemních kontejnerů č. 4 (Háje - Nad Hřištěm)
 • Za Jednotou  (Karlovarská třída)
 • U podzemních kontejenrů v Zelnišťatech u bytovek

Věci, které patří do kontejneru na textil

Veškerý textil, který lze dále nosit:
 • Trika, bundy, svetry, kalhoty, tepláky, atd.
 • Boty, pantofle, tašky, batohy, atd.
 • Spacáky, deky, peřiny, polštáře, stany, atd. 
Textil, který je určený na vyhození:
 • Roztrhané ošacení, záclony, závěsy, montérky (ne od oleje, či důkladně vyprané), atd.
 • Staré deky i polštáře.

Hračky a pomůcky určené pro péči o děti:

 • Hračky plastové, dřevěné, železné, hadrové, plyšové atd. …
 • Odsávačky, pleny (čisté), nosítka, pomůcky pro koupání, atd. 

Do kontejneru nepatří veškerý jiný komunální či nebezpečný odpad, včetně hadrů od oleje!

 

Kontejnery na velkoobjemový odpad v roce 2024

Stanoviště:
Ve středu – Souběžná ulice (za OÚ) a ve zdravotním středisku (zde je navíc vana na stavební suť)
V sobotu – Háje - u fotbalového hřiště (zde je navíc vana na stavební suť) a parkoviště na Karlovarské u autobusové zastávky
 
Rozvrh:

Duben:                    3. a  6.

Květen:                    1. a  4.

Červen:                    1. a 5.

Červenec:                3. a  6.

Srpen:                      7. a  10.  

Září:                         4. a  7.

Říjen:                       2. a  5.

Listopad:                 2. a  6.          

    

Kontejnery na větve 2024

Stanoviště:
Háje - u fotbalového hřiště 
Parkoviště na Karlovarské pod návsí
 
Do kontejnerů patří pouze větve! Posekanou trávu, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny odkládejte do kontejnerů na BRKO.
 
Rozvrh:

Duben:                     6.

Květen:                     4.

Červen:                    1.

Červenec:                 6.

Srpen:                      10.  

Září:                          7.

Říjen:                        5.

Listopad:                  2.          

 

KONTEJNERY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD /BRKO/ V ROCE 2024
 
Stanoviště : parkoviště na Karlovarské u autobusové zastávky a Háje u fotbalového hřiště
Rozvrh:

Duben:                   5. a 19.

Květen:                   3., 17. a 31.

Červen:                  14. a 28. 

Červenec:               12. a 26.

Srpen:                     9. a 23.

Září:                        6. a 20.

Říjen:                      4. a 18.

Listopad:                1. a  15. a 29.

 
Do kontejnerů lze odložit pouze posekanou trávu, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny!  
Odkládání větví do kontejnerů je zakázáno!
 
 

Přílohy