Odpady

Občané mají možnost využít služeb firmy MPS Kladno a RUMPOLD Kamenné Žehrovice.

Obě firmy nabízí možnost zakoupení známek na svoz komunálního odpadu.

Kontejnery na tříděný odpad

V obci je osm sběrných míst, kde jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad:

 • papír
 • plast
 • sklo bílé
 • sklo barevné

Svoz zajištuje firma RUMPOLD.

Sběrný dvůr

areál firmy RUMPOLD

Sběrný dvůr slouží pro odkládání objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, které nelze odložit do sběrných nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad nebo textil.  Jednotlivec může odevzdat : velkoobjemový odpad - 50 -100 kg - dle povahy odpadu, eternit - max 100 kg/měsíc, pneumatiky 4 ks/měsíc.

Od 1.1.2015 mohou občané Kamenných Žehrovic odevzdat nepotřebné kovy ve sběrném dvoře firmy RUMPOLD - P s.r.o., Karlovarská 20 do určeného kontejneru. Do odděleného kovového odpadu patří například plechovky od nápojů, hrnce, stará kamna, kovové nářadí, plechy a ostatní předměty ze železných i neželezných kovů.

Nepatří tam plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, nádobky od sprejů, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá elektro zařízení složená z více materiálů, a to ani jejich demntované části. 

 

Upozornění: Odpad zde můžete zdarma uložit po předložení OP s trvalým bydlištěm v obci Kamenné Žehrovice.

Kontejnery na textil

V obci jsou umístěny tři kontejnery na textil.

Kontejnery jsou umístěny v následujících místech:

 • U podzemních kontejnerů č. 2 (Mírové náměstí)
 • U podzemních kontejnerů č. 4 (Háje - Nad Hřištěm)
 • U Jednoty (Karlovarská třída)

Věci, které patří do kontejneru na textil

Veškerý textil, který lze dále nosit:
 • Trika, bundy, svetry, kalhoty, tepláky, atd.
 • Boty, pantofle, tašky, batohy, atd.
 • Spacáky, deky, peřiny, polštáře, stany, atd. 
Textil, který je určený na vyhození:
 • Roztrhané ošacení, záclony, závěsy, montérky (ne od oleje, či důkladně vyprané), atd.
 • Staré deky i polštáře.

Hračky a pomůcky určené pro péči o děti:

 • Hračky plastové, dřevěné, železné, hadrové, plyšové atd. …
 • Odsávačky, pleny (čisté), nosítka, pomůcky pro koupání, atd. 

Do kontejneru nepatří veškerý jiný komunální či nebezpečný odpad, včetně hadrů od oleje!

Kontejnery na velkoobjemový odpad v roce 2018

Stanoviště:
Ve středu – Souběžná ulice (u OÚ) a ve zdravotním středisku (zde je navíc vana na stavební suť)
V sobotu – Háje parkoviště u Turyňského rybníka (zde je navíc vana na stavební suť) a parkoviště na Karlovarské u autobusové zastávky
 
Rozvrh:
Duben:                   4.  a  7.
Květen:                   2. a  5.
Červen:                   6.  a  9.
Červenec:               4.  a  7.
Srpen:                     1. a  4.   
Září:                        5. a  8.
Říjen:                       3. a  6. a 31. 
Listopad:                 3.
 
KONTEJNERY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD /BRKO/ V ROCE 2018
 
Stanoviště : parkoviště na návsi a parkoviště u Záplav, Kamenné Žehrovice
Čas :                   8 - 13 hodin
 
Duben:                     21.
Květen:                     5, a 19.
Červen:                     2. a  16., a 30. 
Červenec:                 14. a 28.
Srpen:                      11. s 25.
Září:                          8. a 15.
Říjen:                        6. a 20.
Listopad:                  3. a 17.     
 
Do kontejnerů lze odložit pouze posekanou trávu, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny!  
Odkládání větví do kontejnerů je zakázáno!

Přílohy