Odpady

Komunální odpad

Občané mají možnost využít služeb firem AVE Kladno a RUMPOLD Kamenné Žehrovice.

Od 1. ledna 2022 poplatek dle platné OZV č. 1/2021:

Sazba poplatku na poplatníka činí 700 Kč ročně.

Úleva se poskytuje a sazba poplatku činí 350 Kč ročně u

a) dětí, které v příslušném kalendářním roce dosáhly věku 4 - 18 let,

b) osob, které v daném kalendářním roce dovršily věk 70 let.

Osvobození od poplatku - děti, které v daném kalendářním roce nedosáhnou věku 4 let.

 

Nastavení svozu komunálního odpadu od nemovitosti   -    1 x týdně 

 

1-5 poplatníků v domácnosti - 1 popelnice 120 l
6 a více poplatníků v domácnosti - 2 popelnice po 120 l, nebo jedna 240 l
 
 
Termíny vybírání poplatků a předávání známek na popelnice
 

Sobota                                 15. ledna 2022                8:00 – 12:00 hodin

Pondělí                                 17. ledna 2022               7:30 - 12:00  a 12:30 – 17:00 hodin

Středa                                   19. ledna 2022               7:30 - 12:00  a 12:30 – 17:00 hodin

 

Preferujeme platbu platební kartou.

 

Kontakt na dispečera svozové firmy AVE - tel. : 312 672 321 .

Kontakt na dispečera svozové firmy RUMPOLD tel. : 312 658 057

Kontejnery na tříděný odpad

V obci je osm sběrných míst, kde jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad:

 • papír
 • plast
 • sklo bílé
 • sklo barevné

Svoz zajištuje firma RUMPOLD.

Sběrný dvůr

areál firmy RUMPOLD

Sběrný dvůr slouží pro odkládání objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, které nelze odložit do sběrných nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad nebo textil.  Jednotlivec může odevzdat : velkoobjemový odpad - 50 -100 kg - dle povahy odpadu,  pneumatiky 4 ks/rok.

Od 1.1.2015 mohou občané Kamenných Žehrovic odevzdat nepotřebné kovy ve sběrném dvoře firmy RUMPOLD - P s.r.o., Karlovarská 20 do určeného kontejneru. Do odděleného kovového odpadu patří například plechovky od nápojů, hrnce, stará kamna, kovové nářadí, plechy a ostatní předměty ze železných i neželezných kovů.

Nepatří tam plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, nádobky od sprejů, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá elektro zařízení složená z více materiálů, a to ani jejich demntované části. 

 

Upozornění: Odpad zde můžete zdarma uložit po předložení OP s trvalým bydlištěm v obci Kamenné Žehrovice.

Kontejnery na textil

V obci je umístěno pět kontejnerů na textil.

Kontejnery jsou umístěny v následujících místech:

 • U podzemních kontejnerů č. 2 (Mírové náměstí) - 2 kontejnery
 • U podzemních kontejnerů č. 4 (Háje - Nad Hřištěm)
 • Za Jednotou  (Karlovarská třída)
 • U podzemních kontejenrů v Zelnišťatech u bytovek

Věci, které patří do kontejneru na textil

Veškerý textil, který lze dále nosit:
 • Trika, bundy, svetry, kalhoty, tepláky, atd.
 • Boty, pantofle, tašky, batohy, atd.
 • Spacáky, deky, peřiny, polštáře, stany, atd. 
Textil, který je určený na vyhození:
 • Roztrhané ošacení, záclony, závěsy, montérky (ne od oleje, či důkladně vyprané), atd.
 • Staré deky i polštáře.

Hračky a pomůcky určené pro péči o děti:

 • Hračky plastové, dřevěné, železné, hadrové, plyšové atd. …
 • Odsávačky, pleny (čisté), nosítka, pomůcky pro koupání, atd. 

Do kontejneru nepatří veškerý jiný komunální či nebezpečný odpad, včetně hadrů od oleje!

 

Kontejnery na velkoobjemový odpad v roce 2022

Stanoviště:
Ve středu – Souběžná ulice (za OÚ) a ve zdravotním středisku (zde je navíc vana na stavební suť)
V sobotu – Háje - u fotbalového hřiště (zde je navíc vana na stavební suť) a parkoviště na Karlovarské u autobusové zastávky
 
Rozvrh:

Duben:                   6.  a  9.

Květen:                   4. a  7.

Červen:                   1.  a  4.

Červenec:               6.  a  9.

Srpen:                      3. a  6.  

Září:                          7. a  10.

Říjen:                        5. a  8.

Listopad:                  2. a 5.          

    

 

KONTEJNERY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD /BRKO/ V ROCE 2022
 
Stanoviště : parkoviště na Karlovarské u autobusové zastávky a Háje u fotbalového hřiště
Rozvrh:

Duben:                   9. a 23.

Květen:                   7. a  21.

Červen:                   4. a  18.

Červenec:               2. , 16. a 30.

Srpen:                     13.  a 27.

Září:                         10. a  24.

Říjen:                       8. a  22.

Listopad:                 5. a  19.

 
Do kontejnerů lze odložit pouze posekanou trávu, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny!  
Odkládání větví do kontejnerů je zakázáno!
 
 

Přílohy