Odpady

Komunální odpad

 

Termíny vybírání poplatků a předávání známek na popelnice

Pondělí                                   9. ledna 2023               8:00 - 12:00  a 13:00 – 17:00 hodin

Středa                                   11. ledna 2023               8:00 - 12:00  a 13:00 – 17:00 hodin

Sobota                                  14. ledna 2023               8:00 – 14:00 hodin

 

Preferujeme platbu platební kartou.

Svozovou firmou je od roku 2023 Společnost RUMPOLD Kamenné Žehrovice. SVOZOVÝM DNEM JE ÚTERÝ.

Od 1. ledna 2022 poplatek dle platné OZV č. 1/2021:

Sazba poplatku na poplatníka činí 700 Kč ročně.

Úleva se poskytuje a sazba poplatku činí 350 Kč ročně u

a) dětí, které v příslušném kalendářním roce dosáhly věku 4 - 18 let,

b) osob, které v daném kalendářním roce dovršily věk 70 let.

Osvobození od poplatku - děti, které v daném kalendářním roce nedosáhnou věku 4 let.

 

Nastavení svozu komunálního odpadu od nemovitosti   -    1 x týdně 

1-5 poplatníků v domácnosti - svoz jedné popelnice 120 l

6 a více poplatníků v domácnosti - svoz dvou popelnic po 120 l, nebo jedné 240 l

 

Kontakt na dispečera svozové firmy RUMPOLD tel. : 312 658 057

 

Kontejnery na tříděný odpad

V obci je sedm sběrných míst, kde jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad:

 • papír
 • plast, včetně nápojových kartonů
 • sklo bílé
 • sklo barevné

Svoz zajištuje firma RUMPOLD.

Sběrný dvůr

areál firmy RUMPOLD-P s.r.o.

Sběrný dvůr slouží pro odkládání objemného elektroodpadu ( lednice, pračky, myčky...) a nebezpečných složek komunálního odpadu, které nelze odložit do sběrných nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad nebo textil.  Jednotlivec může dále odevzdat  pneumatiky 4 ks/rok.

Nepotřebné kovy, stejně jako použitý kuchyňský olej mohou občané Kamenných Žehrovic odevzdat také ve sběrném dvoře firmy RUMPOLD - P s.r.o., Karlovarská třída 20, do určených kontejnerů. Do odděleného kovového odpadu patří například plechovky od nápojů, hrnce, stará kamna, kovové nářadí, plechy a ostatní předměty ze železných i neželezných kovů.

Nepatří tam plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, nádobky od sprejů, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá elektro zařízení složená z více materiálů, a to ani jejich demontované části. 

 

Upozornění: Odpad zde můžete zdarma uložit po předložení OP s trvalým bydlištěm v obci Kamenné Žehrovice.

Kontejnery na textil

V obci je umístěno pět kontejnerů na textil.

Kontejnery jsou umístěny v následujících místech:

 • U podzemních kontejnerů č. 2 (Mírové náměstí) - 2 kontejnery
 • U podzemních kontejnerů č. 4 (Háje - Nad Hřištěm)
 • Za Jednotou  (Karlovarská třída)
 • U podzemních kontejenrů v Zelnišťatech u bytovek

Věci, které patří do kontejneru na textil

Veškerý textil, který lze dále nosit:
 • Trika, bundy, svetry, kalhoty, tepláky, atd.
 • Boty, pantofle, tašky, batohy, atd.
 • Spacáky, deky, peřiny, polštáře, stany, atd. 
Textil, který je určený na vyhození:
 • Roztrhané ošacení, záclony, závěsy, montérky (ne od oleje, či důkladně vyprané), atd.
 • Staré deky i polštáře.

Hračky a pomůcky určené pro péči o děti:

 • Hračky plastové, dřevěné, železné, hadrové, plyšové atd. …
 • Odsávačky, pleny (čisté), nosítka, pomůcky pro koupání, atd. 

Do kontejneru nepatří veškerý jiný komunální či nebezpečný odpad, včetně hadrů od oleje!

 

Kontejnery na velkoobjemový odpad v roce 2023

Stanoviště:
Ve středu – Souběžná ulice (za OÚ) a ve zdravotním středisku (zde je navíc vana na stavební suť)
V sobotu – Háje - u fotbalového hřiště (zde je navíc vana na stavební suť) a parkoviště na Karlovarské u autobusové zastávky
 
Rozvrh:

Duben:                    5. a  8.

Květen:                    3. a  6.

Červen:                    7. a 10.

Červenec:                5. a  8.

Srpen:                      2. a  5.  

Září:                         6. a  9.

Říjen:                       4. a  7.

Listopad:                 1. a  4.          

    

Kontejnery na větve 2023

Stanoviště:
Háje - u fotbalového hřiště 
Parkoviště na Karlovarské pod návsí
 
Rozvrh:

 

Květen:                     6.

Červen:                   10.

Červenec:                 8.

Srpen:                       5.  

Září:                          9.

Říjen:                        7.

Listopad:                  4.          

 

KONTEJNERY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD /BRKO/ V ROCE 2023
 
Stanoviště : parkoviště na Karlovarské u autobusové zastávky a Háje u fotbalového hřiště
Rozvrh:

Duben:                   7. a 21.

Květen:                   5. a 19.

Červen:                   2. , 16. a 30.

Červenec:               14. a 28.

Srpen:                     11. a 25.

Září:                         8. a 22.

Říjen:                       6. a 20.

Listopad:                 3. a  17.

 
Do kontejnerů lze odložit pouze posekanou trávu, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny!  
Odkládání větví do kontejnerů je zakázáno!
 
 

Přílohy