Probíhající projekty

Plán investičních akcí pro rok 2022

 

"Rekonstrukce místních komunikací - ulice Sv. Čecha a S.K. Neumanna - předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice, okres Kladno. Jedná se o místní komunikace: ulice  Sv. Čecha a S.K. Neumanna.

 

"Rekonstrukce místních komunikací - ulice Ve Fabrice" - předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice, okres Kladno. Jedná se o místní komunikac: ulice Ve Fabrice.

 

"Rekonstrukce místních komunikací - ulice K Cihelně" - předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice, okres Kladno. Jedná se o místní komunikac: ulice K Cihelně.

 

"Veřejné osvětlení v ulici Ve Fabrice" - jedná se o vybudování nového distribučního rozvodu elektircké energie napěťové hladiny NN 0,4 kV pro potřebu veřejného osvětlení v lokalitě obce Kamenné Žehrovice. Součástí této stavby je i samotná výstavba stožárů včetně svítidel VO a napojení na stávající rozvod veřejného osvětlení dle řádného nafázování.  

 

"Veřejné osvětlení v ulici K Cihelně" - jedná se o vybudování nového distribučního rozvodu elektircké energie napěťové hladiny NN 0,4 kV pro potřebu veřejného osvětlení v lokalitě obce Kamenné Žehrovice. Součástí této stavby je i samotná výstavba stožárů včetně svítidel VO a napojení na stávající rozvod veřejného osvětlení dle řádného nafázování.  
 
"Rekonstrukce pěších cest - Náves" -  Projekt řeší rekonstrukci pěších cest na návsi spočívající především ve výměně povrchu stávajících cest v parku v centrální části obce. Park se nachází mezi ulicemi Pol. Vězňů, Na Spáleništi, Žilinská a Karlovarská.
 
"Rekonstrukce přístupového chodníku - ZŠ" - Projekt řeší rekonstrukci stávajícího přístupového chodníku k hlavnímu vchodu do budovy základní školy. Chodník je situován mezi dvěma plotovými/opěrnými zdmi vymezujícími předzahrady školy. Chodník kolmo navazuje na průběžný chodník podél hlavní Karlovarské ulice a tvoří osu symetrie hlavního průčelí objektu školy a obou částí předzahrady. 

 

Plán investičních akcí pro rok 2021

"Rekonstrukce knihovny v KŽ" - rekonstrukce prostor v přízemí OÚ čp. 6.  Předmět zakázky bude financován z rozpočtu obce a z Programu rozvoje venkova.

"Vybavení knihovny v KŽ" - předmětem veřejné zakázky je dodání nábytku v rámci plánované rekontrukce obecní knihovny v přízemí OÚ čp. 6. Předmět zakázky bude financován z rozpočtu obce a z Programu rozvoje venkova.

"Revitalizace zeleně v Kamenných Žehrovicích" - předmětem zakázky jsou služby spočívající ve vytvoření plně funkční plochy zeleně v obci Kamenné Žehrovice. Na základě zhodnocení zdravotního stavu jednotlivých dřevin byly vybrány dřeviny jež budou na lokalitách ponechány a vytvoří základní kostru porostů. V některých případech budou navržené kusy arboristicky ošetřeny. Kosterní dřeviny doplní nové výsadby keřů a stromů, tak aby veřejné prostory nejen reprezentovaly, ale zároveň vytvořily plně funkční plochy, Místa plnění - lokalita Náves  - severně od hlavní silnice, lokalita Škola, lokalita Rybník. 

"Veřejné osvětlení 2021" - předmětem zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Kamenné Žehrovice. Rozsah veřejného osvětlení bude v ulicích " Politických vězňů, Na Brčkově, Na Kopečku, Nám. Míru, J.K. Tyla, U Skály, Úzká, Dělnická, Souběžná, Havířská, Drružtevní, 1. Máje.

"Místní komunikace 2021" - předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice, okres Kladno. Jedná se o místní komunikace: ulice Boženy Němcové, ulice J. A. Komenského, ulice Petra Bezruče, ulice Příčná.

"Veřejné osvětlení - Příčná" - předmětem zakázky je veřejné osvětlení v uliích Příčná, P. Bezruče, J.A. Komenského a Boženy Němcové.

Podrobnější informace o již probíhajících akcích

1. 1. 2021

Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení prostorů v budově Obecního úřadu obce Kamenné Žehrovice, do nichž bude přesunuta obecní knihovna ze stávajících nevyhovujících prostor. Celá zpráva

1. 1. 2020
Cílem projektu je vytvořit v Kamenných Žehrovicích plně funkční plochy zeleně založením a rozšířením ploch zeleně keřových a stromových pater na jednotlivých lokalitách, navýšením biodiverzity, ekologické podpory hnízdění ptactva a podporou přirozeného vsakování a zadržování srážkových vod kořenovým systémem rostlin. Celá zpráva
15. 10. 2018

Předmětem projektu jsou stavební práce spočívající v opravě chodníků a náměstí podél Karlovarské třídy od návsi až po konec předzahrádek pod základní školou. Místa  s přechody pro chodce budou upraveny dle ČSN 73 6110.

Celá zpráva
1. 8. 2018

V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy Obecního úřadu v obci Kamenné Žehrtovice. Stavební úpravy objektu spočívají v zateplení obálky budovy (fasáda, střechy a stropy pod půdou) a výměně výplní otvorů.

Celá zpráva

1. 10. 2017

Předmětem projektu je zateplení objektu Základní školy v Kamenných Žehrovicích a instalace rekuperačního větrání v učebnách. Cílem projektu je snížení nákladů na vytápění budovy. Zároveň řeší větrání učeben a opravu vnějších omítek budovy.

Celá zpráva