Probíhající projekty

Plán investičních akcí pro rok 2018

  • Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída - I. etapa -  - oprava parkoviště, autobusové zastávky, pravostranný chodník od parkoviště pod základní školu, levostranný chodník od autobusové zastávky po ulici J.A.Komenského.
  • Rekonstrukce místních komunikací 2018 - ulice Dělnická v úseku 1. Máje - k Údolí a ulice Úzká a Dělnická v úseku Karlovarská třída - Souběžná.
  • Projektová dokumentace - chodníky Kamenné Žehrovice 2018 -  levostranný chodník od ulice J.A.Komenského po ul. A. Jiráska, pravostranný chodník od školy po autobusovou zastávku Háje a pravostranný chodník od autobusové zastávky Kamenné Žehrovice po starou Karlovarskou třídu.
  • Rekonstrukce veřejného osvětlení
  • Nákup výkonné travní sekačky
  • Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Kamenné Žehrovice
  • Rekonstrukce parku vedle základní školy
  • Přeložka vedení el. energie pro základní školu - ČEZ

Celkový rozpočet výše uvedených investičních akcí je cca 26mil.Kč.

Podrobnější informace o již probíhajících akcích

15. 10. 2018

Předmětem projektu jsou stavební práce spočívající v opravě chodníků a náměstí podél Karlovarské třídy od návsi až po konec předzahrádek pod základní školou. Místa  s přechody pro chodce budou upraveny dle ČSN 73 6110.

Celá zpráva
1. 10. 2017

Předmětem projektu je zateplení objektu Základní školy v Kamenných Žehrovicích a instalace rekuperačního větrání v učebnách. Cílem projektu je snížení nákladů na vytápění budovy. Zároveň řeší větrání učeben a opravu vnějších omítek budovy.

Celá zpráva