Probíhající projekty

1. 10. 2017

Předmětem projektu je zateplení objektu Základní školy v Kamenných Žehrovicích a instalace rekuperačního větrání v učebnách. Cílem projektu je snížení nákladů na vytápění budovy. Zároveň řeší větrání učeben a opravu vnějších omítek budovy.

Celá zpráva
24. 8. 2016

Stavební práce na investiční akci "Rekonstrukce ulic Politických vězňů a Revoluční" pokračují dle harmonogramu. První etapa vrcholí - na chodnících je položena zámková dlažba, první parkovací stání je osazeno a zatravněné plochy připraveny k osetí trav

Celá zpráva
31. 3. 2016

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 30.března 2016 schválilo podlimitní veřejnou zakázku "Rekonstrukce místní komunikace Politických vězňů a Revoluční". Předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace Politických vězňů a Revoluční.

Celá zpráva