Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Kamenné Žehrovice

V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy Obecního úřadu v obci Kamenné Žehrtovice. Stavební úpravy objektu spočívají v zateplení obálky budovy (fasáda, střechy a stropy pod půdou) a výměně výplní otvorů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 3 034 732Kč

Dotace EU: 1 213 893Kč (40%)

Příspěvek příjemce podpory: 1 820 839Kč (60%)

Datum zahájení realizace projektu: 1.8.2018

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR