Letečtí modeláři

Radoslav Čížek

Radoslav ČížekRadoslav Čížek se narodil 18.5.1921 v Kamenných Žehrovicích. Z jeho rýsovacího prkna vzešlo nespočet plánů modelů nejrůznějších kategorií.
Za války pracoval jako letecký konstruktér, a měl tedy nejvíce znalostí a zkušeností s leteckou teorií i praxí. Modely, které navrhoval byly velice úspěšné, měly skvělé letové vlastnosti, a staly se častým vzorem pro ostatní modeláře a konstruktéry. Modely se značkou “KŽ“ se vyznačují určitou elegancí a jasným rukopisem konstruktéra.
V padesátých letech pak založil modelářský klub LMK Kamenné Žehrovice a sám vedl několik modelářských kroužků nejen v obci Kamenné Žehrovice, ale i v okolí.
Počátkem devadesátých let pak zakládá klub historických modelů SAM95 Bohemia, který je součástí mezinárodní organizace The Society of Antique Modelers.
Za svou dlouholetou úspěšnou činnost získal titul Zasloužilý mistr sportu. V roce 1996 byl uveden do Síně slávy klubu The Society of Antique Modelers.
Je držitelem Aeromodeling Gold Medal. Tu mu v roce 2000 propůjčila Fédération Aéronautique Internationale za celoživotní přínos leteckému modelářství.
Radoslav Čížek zemřel 7.3.2005.

LMK 205 Kamenné Žehrovice

Žehrovický modelářský klub je součásti Svazu modelářů, jsme jeho pobočným spolkem. Naší hlavní náplní je stavba a létání s leteckými modely.
Zaměřujeme se na létání s volnými modely jako jsou kluzáky kategorie házedel, A3 nebo A1, modely poháněné gumou a v neposlední řadě RC modely.
Máme bohatou historii s řadou úspěchů našich členů v podobě získání mnoha titulů na různých mistrovských soutěžích v minulosti i přítomnosti.
Modelářský sport je především zábava pro všechny, které těší něco budovat, stavět a zabývat se leteckou technikou. Je to zábava pro malé i velké, bez rozdílu věku a pohlaví. Důležité je nadšení, touha být v takové komunitě lidí a spolupracovat s ostatními. To vše je samozřejmě podmíněno dodržováním pravidel a disciplíny.
Práce s mládeží je základem každého modelářského klubu. Vychovávat nové modeláře je úkol, který náš klub plní již řadu let. Pokud nejsou mladí modeláři, klub postupně odumře, protože si nedokáže vychovat pokračovatele.
Klub v současné době provozuje dva modelářské kroužky pro děti. Jsme rádi, že jsme mohli opět znovu otevřít kroužek v obci Kamenné Žehrovice. Druhý kroužek dlouhodobě vedeme v Kladně v zařízení Labyrint - středisko volného času.
LMK 205 Kamenné Žehrovice
Další informace naleznete na www.LMK205KZ.CZ .

SAM 95 Bohemia

Klub SAM 95 Bohemia vznikl začátkem roku 1993, kdy byl registrovám u Society of Antique Modelers a u Ministerstva vnitra ČR. Jeho hlavní aktivitou je propagace stavby a létání s historickými modely.
Náš klub sdružuje modeláře z celé republiky, kteří nás reprezentují nejen na místních soutěžích, ale i na mezinárodních kolbištích. Pravidelně se účastníme Mistrovství Evropy historických modelů.
Naší další aktivitou, jak jsme již zmínili, je propagace. V průběhu let jsme uspořádali několik výstav a snažíme se o osvětu i na našich webových stránkách.
Současně vydáváme interní časopis Informační listy, který vychází již od založení klubu v roce 1993. Náš archív je velikou studnicí plánků a informací zaznamenaných skvělými osobnostmi našeho modelářského sportu.
Naší nejprestižnější soutěží, kterou klub pořádá, je Memoriál Radoslava Čížka. Protože Radoslav Čížek byl velice úspěšným konstruktérem větroňů, jako hlavní kategorii jsme zvolili „Větroně do roku 1951“. Zde vítěz získává putovní pohár.

SAM 95 Bohemia

Navštivte naše stránky www.SAM95.eu.

Radoslav Čížek
SAM 95 Bohemia
LMK 205 Kamenné Žehrovice