Klub leteckých modelářů

Náčelník Vladimír Horák

Letecko-modelářský klub Kamenné Žehrovice, vznikl po druhé světové válce, jako spolek nadšenců, kteří se zabývali konstruováním a stavbou modelů letadel. Tehdy  úzce spolupracovali s Aeroklubem Kladno a  vzájemně si vypomáhali. V začátcích historie klubu nebylo dost zájemců o členství z Kamenných Žehrovic, ale členy se stali i modeláři z okolních vesnic i měst.

Klíčovou osobností klubu byl od jeho založení pan Radoslav Čížek, který v době války pracoval jako letecký konstruktér a měl tedy nejvíce znalostí a zkušeností s leteckou teorií i praxí. Z jeho rýsovacího prkna vzešlo několik desítek plánů modelů nejrůznějších kategorií. Téměř všechny byly velice úspěšné na soutěžích v okrese, republice v Evropě i ve světě. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se v činnosti klubu rozšířila práce s modelářským dorostem. Pod vedením zkušených modelářů pracovalo několik kroužků dětí a mládeže. Je velká škoda že v současné době, v době počítačů, zájem mládeže o tuto činnost silně upadá. V průběhu let měl klub od několika jednotlivců až po téměř sto členů.

Letecko-modelářský klub Kamenné Žehrovice, není jediným modelářským klubem v naší obci. Na začátku devadesátých let minulého století ve světě vzniklo několik klubů zabývajících se stavbou a létáním s historickými modely, tedy modely, které vznikly před rokem 1950. Opět díky R. Čížkovi byl v roce 1992 založen klub, ve kterém se sdružují modeláři nejen ze Žehrovic, ale i z celých Čech a několik členů je z Evropy a ze zámoří. Většinu členů tvoří ti dříve narození, ale je potěšitelné, že se v našich řadách objevili i mladí. Zúčastnili jsme se již dvou mistrovství Evropy, kde jsme určitě ostudu neudělali. Stavba historických modelů je natolik zajímavá, že se k nám hlásí stále noví členové, ale i ti, kteří kdysi pověsili modelařinu na hřebík a teď se k této činnosti vracejí. V brzké době vyjde už sté číslo informačních listů, které klub SAM 95-Bohemia vydává každé dva měsíce pro potřebu svých členů. Důležitější akce prezentujeme i v celostátním tisku a obecním zpravodaji, tak že se mohou na nás přijít podívat i nečlenové klubu.

Ing. Zdeněk Vyskočil a Vladimír Kostečka