Naučné stezky

Drvotova stezka

Naučná stezka v okolí mokřadu Kalspot.

Kalspot je chráněný mokřad v nivě potoka Kačáku s výskytem celé řady vzácných obojživelníků: kuňky, skokana zeleného a hnědého, ropuchy zelené.

Více informací

Mrákavy

Nachází se v lese nedaleko Turyňského rybníka (Záplavy). Nejsnáze je možné si ji projít v rámci návštěvy naučné stezky Povodí středního Kačáku – Drvotovy stezky.

Naučná stezka Mrákavy je v podstatě její součástí („Mrákavy“ je jedna z jejích zastávek), je něco přes kilometr dlouhá, nenáročná. Na osmi zastávkách seznamuje s různými druhy stromů, které rostou v dané lokalitě.

Seznam zastávek:

  • Lípa malolistá, lípa velkolistá
  • Jírovec maďal
  • Modřín opadavý, další zástupci borovicovitých
  • Dub letní, dub zimní, dub červený
  • Smrk ztepilý
  • Borovice lesní, jeřáb ptačí
  • Buk lesní, bříza bělokorá
  • Javor mléč, javor klen

Více informací