Tělovýchovná jednota Sportovní klub Kamenné Žehrovice

Místní fotbalový klub byl založen v době po první světové válce, kdy docházelo k mnoha
přerodům ve všech složkách občanské společnosti. Tento přirozený vývoj neminul ani tehdejší
mladé nadšence u nás v obci, u nichž vznikla myšlenka založení sportovního kroužku, která tak
položila základ dodnes fungujícího fotbalového klubu.

Nově vzniklý oddíl úspěšně zvládl složité začátky, zapojil se do mistrovských soutěží
dospělých i mládeže a záhy se stal jedním z nejúspěšnějších v okrese. V poválečných letech se
probojoval nejvýše v historii kopané v obci, kdy hrával župní přebor Prahy (I.A třída). V té době
klub našel zázemí na louce pod Hájemi, kde působí dodnes. Další velký úspěch zaznamenal v
devadesátých letech minulého století, kdy se dvakrát dostal do krajských soutěží (I.B třída).
Na počátku nového tisíciletí postupně proběhla modernizace fotbalového areálu, zejména
výstavbou nových kabin a víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Vzhledem ke své poloze a
díky důstojnému zázemí je areál jedním z obecních center volnočasových aktivit široké veřejnosti.
V současnosti nás v mistrovských soutěžích zastupuje mužstvo dospělých, které naše barvy
hájí v okresních soutěžích (aktuálně III. třída).

Mládežnický fotbal (aktuálně ročníky narození 2008 – 2015) u nás zajišťuje Sportovní
akademie Kladno, která našla v našem areálu odpovídající zázemí a se kterou dlouhodobě
spolupracujeme. Snažíme se podporovat mladé talenty v jejich rozvoji, důraz klademe na aktivní
rozvoj všestranného pohybu a pozitivního vztahu ke sportu a pohybovým aktivitám obecně. Věříme
v propracovaný a léty ověřený systém trénování, kterým je tzv. Coerver Coaching. Tento ucelený
systém je využíván největšími fotbalovými kluby světa. Rozvíjí individuální schopnosti a zaměřuje
se na dovednosti při hře v menším počtu hráčů. Radost z trénování a touha dětí po svém zlepšování
je pro nás nejdůležitějším faktorem.

V červnu roku 2019 jsme si připomněli jubilejní 100. výročí od založení klubu. Při této
výjimečné příležitosti vznikla kniha mapující jeho historii od samých počátků až po současnost.
Kniha je vázaná, o formátu 235/148 mm, čítá symbolických 100 stran a je možné ji zakoupit při
domácích utkáních na fotbalovém hřišti, či v úředních hodinách na místní Obecním úřadě.

Kontakty:
SK Kamenné Žehrovice, z.s.
skkamennezehrovice@gmail.com

Sportovní akademie Kladno, z.s.
lvorace@seznam.cz, 724 647 162