Místní hřbitov

P r o v o z n í d o b a 

Květen – Září 7.00 – 20.00 hodin 
Duben a Říjen 7.00 – 19.00 hodin 
Listopad – Březen 8.00 – 17.00 hodin 
 
Památka zesnulých vč. předcházející soboty a neděle a vánoční svátky 8.00 - 19.00 hodin.

Přílohy