Místní hřbitov

P r o v o z n í d o b a 

Květen – září 7.00 – 20.00 hodin 
Duben a říjen 7.00 – 19.00 hodin 
Listopad – březen 8.00 – 17.00 hodin 
 
Památka zesnulých vč. předcházející soboty a neděle a vánoční svátky 8.00 - 19.00 hodin.