Připomínky občanů

Chcete-li zadat novou připomínku, klepněte sem.

Obecní komunikace

Dobrý den,

nemyslím si, že bláto na parkovišti je od koní. Koně na parkoviště vůbec nechodí. Na mou otázku zda a kdy se bude komunikace opravovat, jsem se odpovědi nedočkala. Na hřiště jezdí mnoho rodičů pro děti do školky, i pro auta jsou výmoly na komunikaci velmi nebezpečné, zvláště když se na ní vytvoří led.

Nováková

Komentáře

Paní Nováková,
obec Kamenné Žehrovice je majitelem pozemku p.č. 1131, který byl jak jsem zmiňovala, zpevněn recyklátem. Dle plánu komunikací určených k rekonstrukci, předpokládám, že v r. 2019 - 2020 bude vypracována projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení a následující rok proběhne rekonstrukce komunikace. Zmiňované parkoviště leží na pozemku p.č. 185/9, jehož majitelem je TJ SK Kamenné Žehrovice. Koně se pravidelně pohybují po většině komunikací v blízkosti ustájení a i parkovišti.

Soňa Černá

Obecní komunikace

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda a kdy se bude opravovat místní komunikace vedoucí na hřiště. Jít po ní je na zlomení nohy, nehledě na všudypřítomné bláto, a to jak na komunikaci, tak dole na parkovišti.

Nováková

Komentáře

Paní Nováková,
v minulém volebním období byl zpracován přehled místních komunikací, které je nutné rekonstruovat. Každoročně probíhá rekonstrukce minimálně dvou místních komunikací. Každé rekonstrukci předchází vypracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení. Komunikace ke hřišti je v přehledu zahrnuta také. V roce 2016 obec nechala cestu zpevnit recyklátem. Bohužel bláto na komunikaci a parkovišti je naneseno převážně od koní z pozemků, které zde má pronajaty od soukromých majitelů paní K. Paní K. budu kontaktovat a opětovně ji upozorním na úklid komunikace a parkoviště.

Soňa Černá

Adventní věnec

Dobrý den,

chtěla bych se jen podělit o smutnou zkušenost s jedním naším spoluobčanem.První adventní neděli jsem si pověsila na dveře věnec.Během týdne z něj někdo odloupal sušené ovoce,řekla jsem si,"děti".Nasušila nové a další neděli chtěla opravit,bohužel na dveřích zůstaly jen ustřižené provázky.To už asi děti nebyly.Nechápu člověka,který si nemůže věnec vyrobit jako já,nic to nestojí.Chtěla jsem jen zvelebit okolí pro sebe i pro druhé.Tak jestli má dotyčný z kradeného věnce radost,tak je mi ho upřímně líto.

Přeji všem krásné a pohodové svátky.

Komentáře

Paní Modrochová,

velice mě to mrzí. Mám radost, když procházím obcí a pozoruji vánoční výzdobu. Zvláště po setmění se celá obec rozzáří. Nechce se mi věřit, že mezi námi žijí "vtipálci", kteří škodí i v době adventu.

Přeji všem pohodové a klidné vánoční svátky.

Soňa Černá

Kontinuita

Přeji krásný den, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že Vaše obec vytvoří tak milé dílko, jako je kaplička na návsi, že Vaše zemědělské družstvo si opraví své sídlo stylově, v duchu barokizujícího vzhledu budovy, že si postavíte v centru moderní a přitom velice působivou autobusovou zastávku, že u Vás působí sdružení, které má mnohé rozličnosti na svědomí a pak se přihodí to, co jste udělali budově školy. Něco, co je úplně na opačné straně vkusu, který doposud Vaši obec provázel a dělal ji reklamu. Je to pouze vlivem výměny ve vedení obce.

Komentáře

Vážený pane Lenochu,
děkujeme za Vaši připomínku. Dovolujeme si Vás odkázat na Vyjádření zastupitelstva obce zveřejněné dne 25. srpna 2017 na webových stránkách.

Přednost zprava

Dobrý den, koukal jsem, že se tady dost často řeší špatné parkování. I Městská policie k tomu vydala prohlášení a já si myslím, že je tu možná ještě závažnější problém a to je přednost zprava, respektive její nedodržování.

Krom hlavní Karlovarské ulice a na ní navazující nejsou po obci k vidění dopravní značení upravující přednost. Možná sem tam něco málo je, ale řekl bych, že ve většině případů platí přednosti zprava.... nooo platí, jak pro koho..

Komentáře

Dobrý den,
děkujeme za Vaši připomínku. V obci platí pravidlo "pravé ruky", na které bylo několikrát upozorňováno ve Zpravodaji. Obec osloví MMK Odbor dopravy se žádostí o umístění značení při vjezdech do obce. Pokud Odbor dopravy bude se značením souhlasit, bude pravidlo "pravé ruky" upozorněním především pro návštěvníky obce. Občanům připomeneme pravidlo "pravé ruky" v prosincovém Zpravodaji.

Počet žáků

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, kolik žáků nastoupí v letošním školním roce do ZŠ v Kamenných Žehrovicích ? 

Děkuji za odpověď.

Rousová

 

Paní Rousová,

dotaz směřujte na paní ředitelku základní školy. Dotaz Vám ráda zodpoví.

 

Soňa Černá

 

Komentáře

Paní Rousová,

Váš dotaz směřujte na ředitelku základní školy. Určitě Vám dotaz ráda zodpoví.

Soňa Černá

Základní škola - zateplení

Dobrý den.

Co jste to provedli se školou? Tak to se opravdu nepovedlo. Udělali jste si ostudu po celé republice. Ta ohavnost se řeší už i na Facebooku a je mi z toho smutno.

https://www.facebook.com/profile.php?id=1015678360&hc_ref=ARRiatLx-nYIPe...

Odkaz doporučuji otevřít zejména paní starostce nebo kdo už je za toto zodpovědný.

Kdo toto ,,zvěrstvo" navrhl, schválil a nakonec zaplatil?

Komentáře

Paní Mutaková,

na obdobný dotaz jsem v předešlé připomínce odpovídala Vaší mamince. Vyjádření zastupitelstva obce bylo zveřejněno na webu obce.

Soňa Černá

naše základka

nad to půjde spustit... www.facebook.com/profile.php?id=1015678360&hc_ref=ARRiatLx-nYIPezL_RqxYK... ... Toto je hodnocení  "opravy" naší školy.

Je to strašný, je to k pláči .... Jistě podoknete, že má každý jiný vkus, ale přečtěte si prosím hodnocení tohoto výtvoru na stránkách facebooku. Takhle to vypadá jako montovna nějakého závodu. To někdo schválil?

                               Skalníková

Paní Skalníková,

Nepořádek v okolí obce

Vážená paní starostko,
není tomu ani rok, co jsme společně s manželkou uklidili prostor v okolí leknínového jezírka na Drvotově stezce v rámci akce "Ukliďme Česko".
Jaký je výsledek po roce - aktuální foto Vám posílám na email
Ptám se :
kdo je zodpovědný za to, že závora na příjezdové cestě není ani po roce opatřena zámkem? Jak je možné, že roste skládka 500m od hájenky a ti, kteří by pro to měli jako první něco udělat jezdí denně kolem a jen přihlížejí ?
Určitě nebudu sám, kdo by se rád dozvěděl odpovědi na položené otázky a dočkal se nápravy.

Komentáře

Pane Hero,
děkuji za upozornění na webu obce a služebním e-mailu. Ještě jednou Vám a manželce děkuji, že jste se v loňském roce zúčastnili akce Ukliďme Česko.
Zmiňovaný prostor u jezírka leží na katastru obce, ale obec není majitelem pozemku. Majitelem pozemků jsou Lesy ČR, které budu informovat. Odpovědi na dotazy - proč není závora na příjezdové cestě opatřena zámkem, proč majitel pozemků přehlíží na nepořádek, proč nejsou místa opatřena monitorovací technikou - nejsem kompetentní zodpovědět.
Bohužel i v intravilánu obce se objevují černé skládky, kterým se snažíme zabránit a pracovníci úklidové čety je pravidelně odstraňují.
Pracovníci MP Nové Strašecí monitorují v intravilánu obce některá místa pomocí fotopasti a věřte, že mezi hříšníky nepatří jenom žáci naší základní školy, ale i mladiství, kteří pravidelně dojíždí do okolních škol.

Přechod pro chodce

Dobrý den,
Dovoluji si navrhnout určité úpravy u přechodu pro chodce přes silnici č. 606 u základní školy. Tento přechod je pro řidiče špatně viditelný a případní přecházející jsou viditelní na poslední chvíli. Navrhuji tedy:
1. zajištění osvětlení přechodu (jasné, zdálky viditelné, které dopředu upozorní na přechod)
2. zajištění lepšího/výraznějšího dopravního značení (např červená pole před přechodem nebo i snížení rychlosti) - je otázka zda by toto nemělo řešit krajské cestářství

Komentáře

Pane Nováku,

děkujeme za návrh řešení přechodu. Obec provádí úpravy pouze na místních komunikacích a to se souhlasem MMK odboru dopravy a Policie ČR. Majitelem silnice č. 606 je Krajský úřad SK. Přechody na silnici č. 606 jsou řešeny v projektu, který prochází procesem stavebního povolení. Obec byla informována bývalým hejtmanem SK, že rekonstrukce silnice č. 606 proběhne v r. 2017. Po krajských volbách, které proběhly na podzim letošního roku, nemá obec aktuální informaci. Městská policie Nové Strašecí, se kterou má obec uzavřenu veřejnoprávní smlouvu, průběžně dohlíží v ranních hodinách u základní školy. Bohužel tyto kontroly nejsou pravidelné, neboť MP spolupracuje s více obcemi v okolí.

Soňa Černá