Připomínky občanů

Chcete-li zadat novou připomínku, klepněte sem.

popelnice na tříděný odpad

Na konci Karlovarské třídy- slepá ulice je často nepořádek u popelnic na tříděný odpad, velké krabice , stoly, židle, kočárek, žehlící prkno, pneumatiky apod. Někteří občané ( i z cizích obcí ) si tu dělají skládku, často stačí jen trochu práce a věci rozbít či rozložit.

Skalníková

Komentáře

Paní Skalníková,

bohužel nepořádek bývá u většiny podzemních kontejnerů. Zaměstnanci úklidové čety pravidelně uklízí nepořádek kolem kontejnerů.  Věci jako kočárky, plastové židle, pračky, koberce, pneumatiky atd. sváží do sběrného dvora v RUMPOLDU, kam mohou občané Kamenných Žehrovic vše bezplatně odložit. Televizory, počítače, monitory a drobné elektro  mohou občané odložit za obecní úřad, kde je umístěna buňka ASEKOLU. Kartové krabice, plastové lahve by stačilo rozřezat, zmačkat a do objemných kontejnerů odložit - je to ale práce, tak proč vše neodložit ke kontejnerům a úklid nechat na tom druhém! Máte pravdu, že nám kontejnery naplňují i občané sousedních obcí. Tajně doufám, že právě přespolní nám dělají kolem kontejnerů nepořádek. Kontejnery jsou pravidelně vyváženy - plast každý týden, papír v současné době také jednou týdně, sklo jednou čtvrtletně.  

Soňa Černá

 

... myslím, že tento nepořádek opravdu dělají lidé z cizích vesnic i menších firem. Jsme tu ve slepé ulici, párkrát jsme i někoho odkázali na Rumpold, ale tam musí platit. Vím, že odložené věci odklízí naše úklidová četa a velké věci vůz, který odpadky sváží. Jen jsem chtěla upozornit, že někdy stačí věci rozbít, rozebrat a roztrhat krabice a nedělat nepořádek.  Skalníková

Paní Skalníková,

souhlasím s Vámi. Několikrát jsem na občany sousedních obcí vznesla dotaz, proč  netřídí odpad v místě bydliště. Odpověď zněla - u nás nemáme podzemní kontejnery, na tříděný odpad si musíme zakoupit pytle.  

Škoda, že si někteří spoluobčané neváží komfortního zařízení na tříděný odpad v obci. Často se setkávám s pohozenými papírovými krabicemi vedle kontejnerů s adresou. Přitom stačí maličkost - krabice rozřezat a dát do kontejneru.

 

Soňa Černá

Porucha osvětlení

Dne 17. 6. 2018 jsem hlásila závadu na veřejném osvětlení v ulici K Jordánu. 17. 7. 2018 jsem opravu urgovala a do dnešního dne není závada odstraněna. Světlo v ulici nesvítí již více než dva měsíce. Hrozí zde nebezpečí úrazu a ztráty na majetku.

Bude vůbec někdy opraveno?

Šindelářová

Komentáře

Paní Šindelářová,

informovala jsem Vás, že veřejné osvětlení se opravuje, pokud je nahlášeno více závad. Firma, která opravuje veřejné osvětlení objednává plošinu.  Dle sdělení firmy je objednaná plošina na příští týden. Pokud se týká lampy, kterou jste nahlásila, že nesvítí, byla v minulosti  zabarvena neznámým pachatelem. Poškození obecního majetku nikdo obci nehlásil. Světlo pravděpodobně svítilo někomu do oken.

Černá Soňa

 

Hospoda U Rudolfa

 Tak se nám opět otevřela hospoda U Rudolfa, dnes žádný název asi nemá. Otevřeno 2 dny a už je tu stejný problém jako za minulého nájemce. Nová provozovatelka má zase otevřeno po 22:00 hod. a hosté vyřvávají do 23:00 hod, Dnes 22.8.2018 volána Městská policie Z Nového Strašecí 22.20 hod. Do půlnoci se tu nikdo neukázal. Tato hospoda je snad prokletá na rušení nočního klidu v této části města.

 Děkuji za komentář

RAK

Komentáře

Dobrý den,

děkuji za informaci. Obrátila jsem se na MP Nové Strašecí se žádostí, aby byla sjednána náprava a vysvětlení, z jakého důvodu MP nekonala.

O výsledku šetření Vás budu informovat.

 

Soňa Černá

Obecní komunikace

Dobrý den,

nemyslím si, že bláto na parkovišti je od koní. Koně na parkoviště vůbec nechodí. Na mou otázku zda a kdy se bude komunikace opravovat, jsem se odpovědi nedočkala. Na hřiště jezdí mnoho rodičů pro děti do školky, i pro auta jsou výmoly na komunikaci velmi nebezpečné, zvláště když se na ní vytvoří led.

Nováková

Komentáře

Paní Nováková,
obec Kamenné Žehrovice je majitelem pozemku p.č. 1131, který byl jak jsem zmiňovala, zpevněn recyklátem. Dle plánu komunikací určených k rekonstrukci, předpokládám, že v r. 2019 - 2020 bude vypracována projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení a následující rok proběhne rekonstrukce komunikace. Zmiňované parkoviště leží na pozemku p.č. 185/9, jehož majitelem je TJ SK Kamenné Žehrovice. Koně se pravidelně pohybují po většině komunikací v blízkosti ustájení a i parkovišti.

Soňa Černá

Obecní komunikace

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda a kdy se bude opravovat místní komunikace vedoucí na hřiště. Jít po ní je na zlomení nohy, nehledě na všudypřítomné bláto, a to jak na komunikaci, tak dole na parkovišti.

Nováková

Komentáře

Paní Nováková,
v minulém volebním období byl zpracován přehled místních komunikací, které je nutné rekonstruovat. Každoročně probíhá rekonstrukce minimálně dvou místních komunikací. Každé rekonstrukci předchází vypracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení. Komunikace ke hřišti je v přehledu zahrnuta také. V roce 2016 obec nechala cestu zpevnit recyklátem. Bohužel bláto na komunikaci a parkovišti je naneseno převážně od koní z pozemků, které zde má pronajaty od soukromých majitelů paní K. Paní K. budu kontaktovat a opětovně ji upozorním na úklid komunikace a parkoviště.

Soňa Černá

Adventní věnec

Dobrý den,

chtěla bych se jen podělit o smutnou zkušenost s jedním naším spoluobčanem.První adventní neděli jsem si pověsila na dveře věnec.Během týdne z něj někdo odloupal sušené ovoce,řekla jsem si,"děti".Nasušila nové a další neděli chtěla opravit,bohužel na dveřích zůstaly jen ustřižené provázky.To už asi děti nebyly.Nechápu člověka,který si nemůže věnec vyrobit jako já,nic to nestojí.Chtěla jsem jen zvelebit okolí pro sebe i pro druhé.Tak jestli má dotyčný z kradeného věnce radost,tak je mi ho upřímně líto.

Přeji všem krásné a pohodové svátky.

Komentáře

Paní Modrochová,

velice mě to mrzí. Mám radost, když procházím obcí a pozoruji vánoční výzdobu. Zvláště po setmění se celá obec rozzáří. Nechce se mi věřit, že mezi námi žijí "vtipálci", kteří škodí i v době adventu.

Přeji všem pohodové a klidné vánoční svátky.

Soňa Černá

Kontinuita

Přeji krásný den, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že Vaše obec vytvoří tak milé dílko, jako je kaplička na návsi, že Vaše zemědělské družstvo si opraví své sídlo stylově, v duchu barokizujícího vzhledu budovy, že si postavíte v centru moderní a přitom velice působivou autobusovou zastávku, že u Vás působí sdružení, které má mnohé rozličnosti na svědomí a pak se přihodí to, co jste udělali budově školy. Něco, co je úplně na opačné straně vkusu, který doposud Vaši obec provázel a dělal ji reklamu. Je to pouze vlivem výměny ve vedení obce.

Komentáře

Vážený pane Lenochu,
děkujeme za Vaši připomínku. Dovolujeme si Vás odkázat na Vyjádření zastupitelstva obce zveřejněné dne 25. srpna 2017 na webových stránkách.

Přednost zprava

Dobrý den, koukal jsem, že se tady dost často řeší špatné parkování. I Městská policie k tomu vydala prohlášení a já si myslím, že je tu možná ještě závažnější problém a to je přednost zprava, respektive její nedodržování.

Krom hlavní Karlovarské ulice a na ní navazující nejsou po obci k vidění dopravní značení upravující přednost. Možná sem tam něco málo je, ale řekl bych, že ve většině případů platí přednosti zprava.... nooo platí, jak pro koho..

Komentáře

Dobrý den,
děkujeme za Vaši připomínku. V obci platí pravidlo "pravé ruky", na které bylo několikrát upozorňováno ve Zpravodaji. Obec osloví MMK Odbor dopravy se žádostí o umístění značení při vjezdech do obce. Pokud Odbor dopravy bude se značením souhlasit, bude pravidlo "pravé ruky" upozorněním především pro návštěvníky obce. Občanům připomeneme pravidlo "pravé ruky" v prosincovém Zpravodaji.

Počet žáků

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, kolik žáků nastoupí v letošním školním roce do ZŠ v Kamenných Žehrovicích ? 

Děkuji za odpověď.

Rousová

 

Paní Rousová,

dotaz směřujte na paní ředitelku základní školy. Dotaz Vám ráda zodpoví.

 

Soňa Černá

 

Komentáře

Paní Rousová,

Váš dotaz směřujte na ředitelku základní školy. Určitě Vám dotaz ráda zodpoví.

Soňa Černá

Základní škola - zateplení

Dobrý den.

Co jste to provedli se školou? Tak to se opravdu nepovedlo. Udělali jste si ostudu po celé republice. Ta ohavnost se řeší už i na Facebooku a je mi z toho smutno.

https://www.facebook.com/profile.php?id=1015678360&hc_ref=ARRiatLx-nYIPe...

Odkaz doporučuji otevřít zejména paní starostce nebo kdo už je za toto zodpovědný.

Kdo toto ,,zvěrstvo" navrhl, schválil a nakonec zaplatil?

Komentáře

Paní Mutaková,

na obdobný dotaz jsem v předešlé připomínce odpovídala Vaší mamince. Vyjádření zastupitelstva obce bylo zveřejněno na webu obce.

Soňa Černá