Porucha osvětlení

Dne 17. 6. 2018 jsem hlásila závadu na veřejném osvětlení v ulici K Jordánu. 17. 7. 2018 jsem opravu urgovala a do dnešního dne není závada odstraněna. Světlo v ulici nesvítí již více než dva měsíce. Hrozí zde nebezpečí úrazu a ztráty na majetku.

Bude vůbec někdy opraveno?

Šindelářová

Komentáře

Paní Šindelářová,

informovala jsem Vás, že veřejné osvětlení se opravuje, pokud je nahlášeno více závad. Firma, která opravuje veřejné osvětlení objednává plošinu.  Dle sdělení firmy je objednaná plošina na příští týden. Pokud se týká lampy, kterou jste nahlásila, že nesvítí, byla v minulosti  zabarvena neznámým pachatelem. Poškození obecního majetku nikdo obci nehlásil. Světlo pravděpodobně svítilo někomu do oken.

Černá Soňa