Informace o zpracování osobních údajů

Obecní úřad Kamenné Žehrovice (Karlovarská 6, 27301 Kamenné Žehrovice, IČ: 00234508) informuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů

Údaje, poskytnuté subjektem údajů při jeho registraci na obecních webových stránkách www.kamennezehrovice.cz (dále jen Obecní web) jsou až v rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • bydliště
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány výhradně pro následující účely:

 • služby platebního systému na Obecním webu
 • služby online knihovny na Obecním webu
 • služby obecního inzertního systému, tzv. sousedský bazar na Obecním webu
 • vkládání komentářů na Obecním webu

Výše uvedené údaje jsou zpracovány výhradně na základě souhlasu, uděleného subjektem údajů před jejich zpracováním a to v souladu s Nařízením.

Údaje zpracovávané pro účel rozesílání informačních bulletinů na Obecním webu jsou v rozsahu:

 • e-mailová adresa

Výše uvedený účel je ve smyslu Nařízení oprávněným zájmem správce údajů a tyto údaje jsou tedy zpracovávány bez výslovného souhlasu subjektu údajů.

Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k výše uvedenému účelu bude správce využívat následující zpracovatele:

 • poskytovatelé služeb hromadného rozesílání e-mailových zpráv

Správce osobních údajů

Obec Kamenné Žehrovice, se sídlem Karlovarská 6, 27301 Kamenné Žehrovice

IČ: 00234508

Kontaktní údaje:

Soňa Černá, starostka, tel.: 312658003, e-mail: starostka@kamennezehrovice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Luboš Fleischmann, tel. 603 489 888, email: lubos.fleischmann@gmail.com

Další informace o právech v souvislosti se zpracování osobních údajů

 • osobní údaje budou zpracovávány nejvýše po dobu 1 roku od zrušení registrace k Obecnímu webu nebo do odvolání souhlasu s jejich zpracováním
 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.
 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování pro přímý marketing. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Výše uvedená práva uplatníte u kontaktní osoby správce (uvedeno výše) emailem nebo telefonicky.