Svobodný spolek myslivců Kamenné Žehrovice a Tuchlovice

Předseda Ing. Zdeněk Hessler

Myslivecký hospodář Ing. Ladislav Slánička, CSc.

Občanské sdružení vykonávající právo myslivosti v honitbách Tuchlovice a Kamenné Žehrovice (jde o výměru cca 1100 ha honebních pozemků). Jádro členské základny tvoří myslivci z obou obcí – v současné době je to dvanáct členů. 

Hlavním posláním Spolku je pečovat o zvěř, která žije ve výše uvedených honitbách, a v rámci odsouhlaseného plánu  ji i lovit. V současné době zde žije cca 135 bažantů, 80 zajíců a 35 – 40 kusů srnčí zvěře. Roční plány lovu povolují odstřel cca 35 bažantů, omezený počet zajíců a 15 kusů srnčí zvěře. Mimo plány lovu je povoleno ulovit určité množství divokých prasat, která přicházejí hlavně ze sousedních lesních honiteb.

Je pro nás potěšením konstatovat, že činnost myslivců je podporována i místními obecními úřady jak konkrétní finanční podporou, tak i podporou konání Mysliveckého plesu, který má v našem kraji už svou tradici.