Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce

Kontrolní výbor

  • Jitka Majerová, předsedkyně

  • Jan Franc

  • Petr Pichner

Finanční výbor

Stavební výbor

  • Petr Černý, předseda
  • Petr Bolina
  • Ing. arch. Pavel Stehlík