Soubor názorů pana Staníčka k plánu investičních akcí

Přílohy

Komentáře

Zastupitelstvo dopis přijalo a interně projednalo. S hyperkritickými názory pana Staníčka se neztotožňujeme, nikterak se ale neuzavíráme před konstruktivními návrhy na konkrétní kroky k zlepšení života v obci.

Já si naopak myslím, že pan Staníček má ve všem pravdu. Prosím zastupitelstvo o přečtení si dopisu od pana Staníčka ještě jednou. Třeba při interním projednávání jste všichni nedávali pozor a nebo kritiku pohoršeně neunesli.