Projekt revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic

Cílem projektu je vytvořit v Kamenných Žehrovicích plně funkční plochy zeleně založením a rozšířením ploch zeleně keřových a stromových pater na jednotlivých lokalitách, navýšením biodiverzity, ekologické podpory hnízdění ptactva a podporou přirozeného vsakování a zadržování srážkových vod kořenovým systémem rostlin.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Celkové způsobilé výdaje: 1 317 005 Kč
Dotace EU: 790 203 Kč (60 %)
Příspěvek příjemce podpory: 526 802 Kč (40 %)
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 3. 2022
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR