Zajištění bezpečnosti dopravy v obci Kamenné Žehrovice

Předmětem projektu jsou stavební práce spočívající v opravě chodníků a náměstí podél Karlovarské třídy od návsi až po konec předzahrádek pod základní školou. Místa  s přechody pro chodce budou upraveny dle ČSN 73 6110. Projekt zvyšuje kapacitu místní infrastruktury, zvyšuje bezpečnost pro chodce.

Výstupem a zároveň cílem projektu je rekonstrukce stávající již nevyhovující komunikace pro pěší s návazností na rekonstrukci souvisejících autobusových zastávek v předmětném území.

V řešeném prostoru bude provedena rekonstrukce povrchů chodníků, zpevněných ploch, výměna zábradlí před základní školou a provedení nového veřeného osvětlení.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. 

Celkové uznatelné náklady:                         1 100 000 Kč

Dotace EU:                                                   1 045 000 Kč        

Příspěvek příjemce dotace:                          7 902 400 Kč

Datum zahájení realizace projektu:              1.1.2018

Datum ukončení realizace projektu:            31.12.2018

Řídící orgán:                                                 Ministerstvo pro místní rozvoj

Příjemce dotace:                                          Obec Kamenné Žehrovice