Snížení energetické náročnosti budovy Základní škola

Předmětem projektu je zateplení objektu Základní školy v Kamenných Žehrovicích a instalace rekuperačního větrání v učebnách. Cílem projektu je snížení nákladů na vytápění budovy. Zároveň řeší větrání učeben a opravu vnějších omítek budovy. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 10 025 982 Kč

Dotace EU: 4 010 393 Kč (40%)

Příspěvek příjemce dotace: 6 015 589 Kč (60%)

Datum zahájení realizace projektu: 16. 6. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2019

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Kamenné Žehrovice