Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
23. 4. 2018 23. 4. 2018 - 7. 5. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., - Libor Sojka.
Dokumenty obecního úřadu
17. 4. 2018 17. 4. 2018 - 1. 5. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
Dokumenty obecního úřadu
11. 4. 2018 11. 4. 2018 - 25. 4. 2018 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení.
Dokumenty obecního úřadu
11. 4. 2018 11. 4. 2018 - 25. 4. 2018 Nařízení státní veterinární správy
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu ve Středočeském kraji.
Dokumenty obecního úřadu
11. 4. 2018 11. 4. 2018 - 11. 5. 2018 Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018.
Dokumenty obecního úřadu
9. 4. 2018 9. 4. 2018 - 23. 4. 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2017, Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2017.
Rozpočty obce
5. 4. 2018 5. 4. 2018 - 19. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti - Miroslav Pěkný.
Dokumenty obecního úřadu
4. 4. 2018 4. 4. 2018 - 18. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - AVES z.s.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 4. 2018 4. 4. 2018 - 18. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti - Josef Fiala.
Dokumenty obecního úřadu
4. 4. 2018 4. 4. 2018 - 18. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti - účastník řízení Libor Sojka.
Dokumenty obecního úřadu
28. 3. 2018 28. 3. 2018 - 11. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad oznamuje provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce Kamenné Žehrovice v období od 9. dubna do 15. prosince 2018.
Dokumenty obecního úřadu
28. 3. 2018 Oznámení zahájení územního řízení
Oznámení zahájení územního řízení stavby "Kamenné Žehrovice - Karlovarská, kNN - dem. NN".
Dokumenty obecního úřadu
26. 3. 2018 26. 3. 2018 - 9. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek ŽEHROVÁK
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 3. 2018 22. 3. 2018 - 5. 4. 2018 Směnná smlouva
Směnná smlouva - pozemek p.č. 191/9 a 1/5 pozemku p.č. 191/8 za pozemek p.č. 632/41 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 3. 2018 22. 3. 2018 - 5. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SAM 95 Bohemia.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 3. 2018 22. 3. 2018 - 5. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Letecko-modelářský klub 205 Kamenné Žehrovice p.s.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2018 21. 3. 2018 - 4. 4. 2018 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na Projektovou dokumentaci - chodníky Kamenné Žehrovice 2018.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2018 21. 3. 2018 - 4. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Svobodný spolek myslivců Kamenné Žehrovice-Tuchlovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2018 21. 3. 2018 - 4. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Kamenné Žehrovice z.s.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2018 21. 3. 2018 - 19. 4. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/007/2018.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky