Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
11. 1. 2022 11. 1. 2022 - 25. 1. 2022 Zahájení společného řízení na stavbu
MMK Odbor výstavby - Oddělení stavebně-správní - Zahájení společného řízení na stavbu "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - Svatopluka Čecha a S.K. Neumanna".
Dokumenty obecního úřadu
7. 1. 2022 Nabídka pracovního místa
Mateřská škola Kačice vypisuje výběrové řízení na pozici - kuchař/kuchařka.
Dokumenty obecního úřadu
7. 1. 2022 7. 1. 2022 - 21. 1. 2022 Návrh opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice
KÚ Středočeského kraje - návrh opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice.
Dokumenty obecního úřadu
30. 12. 2021 Rozpočtové opatření č.7/2021
Rozpočtové opatření č.7/2021.
Rozpočty obce
27. 12. 2021 Smlouva o dílo na projekční a inženýrskou činnost
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/86 SOD na projekční a inženýrskou činnost s názvem projektu "PD - Místní komunikace v Kamenných Žehrovicích".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
27. 12. 2021 Prrovoz PID během vánočních a novoročních svátků
Provoz PID během vánočních a novoročních svátků.
Dokumenty obecního úřadu
27. 12. 2021 27. 12. 2021 - 10. 1. 2022 Zápis č. 6/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 6/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 20.prosince 2021.
Dokumenty zastupitelstva
22. 12. 2021 22. 12. 2021 - 31. 12. 2022 Svazek měst a obcí VKM
Svazek měst a obcí VKM - Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024.
Dokumenty obecního úřadu
21. 12. 2021 Dotační programy pro neziskové volnočasové aktivity obce Kamenné Žehrovice
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/83 a 6//2021/84 schválilo Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice a dotační programy.
Dokumenty zastupitelstva
21. 12. 2021 Rozpočtové opatření č., 6/2021
Zastupitelsvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/85 schválilo rozpočtové opatření č. 6/2021.
Rozpočty obce
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 4. 1. 2022 Záměr na bezúplatný převod obecních pozemků
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/93 schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 171/2, p.č. 245 a p.č. 247 v k.ú. Rozdělov.
Dokumenty zastupitelstva
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 4. 1. 2022 Záměr na nákup pozemků
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/89 schválilo záměr na nákup pozemků p.č. 1059/4 a p.č. 1059/5.
Dokumenty zastupitelstva
21. 12. 2021 STŘEDDNĚDOBÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/81 schválilo střednědový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 31. 12. 2022 ROZPOČET PRO ROK 2022 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/80 schválilo rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní školy Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 31. 12. 2022 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2022 bod 6/2021/79 schválilo střednědobý výhled příspěvkové organizace Mateřské školy Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 31. 12. 2022 ROZPOČET PŘÍSPĚVOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/78 schválilo rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Mateřské školy Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 31. 12. 2024 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE 2022 - 2024
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/77 schválilo rozpočtový výhled obce.
Rozpočty obce
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 31. 12. 2022 ROZPOČET OBCE PRO ROK 2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/76 schválilo rozpočet obce pro rok 2022.
Rozpočty obce
13. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18. října 2021 schválilo OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství účinnost od 1.1.2022.
Obecní vyhlášky
13. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 1/2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18. října 2021 schválilo OZV č. 1/2021 o místních poplatcích - účinnost od 1.1.2022.
Obecní vyhlášky

Stránky