Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
12. 7. 2019 Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na poradenskou a konzultační činnost na akci "Rekonstrukce chodníků 2019"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 7. 2019 10. 7. 2019 - 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 - schváleno usnesením 3/2019/48 dne 8.7.2019.
Rozpočty obce
10. 7. 2019 Darovací smlouva o převodu dokončených staveb
Darovací smlouva o převodu dokončených staveb veřejné infrastruktury na pozemku p.č. 632/56.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
28. 6. 2019 28. 6. 2019 - 12. 7. 2019 Oznámení zahájení společného řízení
Oznámení zahájení společného řízení na stavbu "Chodníky Kamenné Žehrovice 2018 II - Háje".
Dokumenty obecního úřadu
26. 6. 2019 26. 6. 2019 - 10. 7. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí "V412- zdvojení vedení"
Dokumenty obecního úřadu
5. 6. 2019 INTEGROVANÁ DOPRAVA Středočeského kraje
Integrace veřejné dopravy - informace.
Dokumenty obecního úřadu
31. 5. 2019 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 5. 2019 Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 135/2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 5. 2019 29. 5. 2019 - 12. 6. 2019 Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí o umístění stavby - Kamenné Žehrovice - veřejné osvětlení Dělnická a okolí.
Dokumenty obecního úřadu
29. 5. 2019 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 171/3.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 5. 2019 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 613/63.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
27. 5. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ V OKRSKU
Volby do Evropského parlamentu - Výsledky hlasování v okrsku.
Dokumenty obecního úřadu
17. 5. 2019 Darovací smlouva
Darovací smlouva.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
15. 5. 2019 15. 5. 2019 - 29. 5. 2019 Usnesení
Usnesení - "Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno - Ostrovec (včetně)
Dokumenty obecního úřadu
10. 5. 2019 Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/55
Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/55 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2019 Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/54
Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/54 v k.ú. Kamenné Žehrovice
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2019 Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/53
Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/53 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
6. 5. 2019 Kupní smlouva
Kupní smlouva na zakázku "Nákup serveru a PC"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
6. 5. 2019 6. 5. 2019 - 20. 5. 2019 Zápis č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29. dubna 2019.
Dokumenty zastupitelstva
3. 5. 2019 3. 5. 2019 - 25. 5. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hod v zasedací místnosti OÚ Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky