Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
27. 4. 2020 27. 4. 2020 - 11. 5. 2020 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/24 smlouvu o dílo na zakázku "Veřejné osvětlení - K Rokli".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
27. 4. 2020 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/23 smlouvu o dílo na zakázku "Veřejné osvětlení - Na Turyni".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
27. 4. 2020 27. 4. 2020 - 27. 4. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu s Českým svazem žen, z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
27. 4. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu se spolkem ŽEHROVÁK z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
27. 4. 2020 27. 4. 2020 - 11. 5. 2020 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/25 smlouvu o dílo na akci "Výměna otopné soustavy OÚ".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 4. 2020 22. 4. 2020 - 22. 4. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020, bod 2/2020/26 veřejnoprávní smlouvu s SK Kamenné Žehrovice z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
22. 4. 2020 22. 4. 2020 - 22. 4. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020, bod 2/2020/26 veřejnoprávní smlouvu se Svobodným spolkem myslivců Kamenné Žehrovice - Tuchlovice.
Veřejnoprávní smlouvy
22. 4. 2020 Oznámení zahájení územního řízení
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "Kamenné Žehrovice - Dělnická a okolí - kNN"
Dokumenty obecního úřadu
22. 4. 2020 22. 4. 2020 - 6. 5. 2020 Zápis č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 20. dubna 2020.
Dokumenty zastupitelstva
20. 4. 2020 20. 4. 2020 - 30. 6. 2021 Závěrečný účet obce za rok 2019
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/16 Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2019 a Zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2019.
Rozpočty obce
20. 4. 2020 20. 4. 2020 - 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 schváleno zastupitelstvem obce dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/34.
Rozpočty obce
16. 4. 2020 Usnesení zastavení řízení
MMK odbor výstavby - Oddělení územního rozhodování zastavuje územní řízení zahájení dne 23.12.2019 o dělení pozemků a umístění stavby "dopravní a technické infrastruktury".
Dokumenty obecního úřadu
14. 4. 2020 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška MMK, Odbor finanční - správce místních poplatků - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za zdaňovací období 01.01.2017 - 31.12.2017.
Dokumenty obecního úřadu
7. 4. 2020 9. 4. 2020 - 11. 5. 2020 Vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 - veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020.
Dokumenty obecního úřadu
6. 4. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu
6. 4. 2020 6. 4. 2020 - 20. 4. 2020 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
Návrh závěrečného účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2019.
Rozpočty obce
16. 3. 2020 16. 3. 2020 - 30. 3. 2020 Rozhodnutí obce Kamenné Žehrovice ohledně dočasného přerušení provozu příspěvkové organizace MŠ
Rozhodnutí obce Kamenné Žehrovice ohledně dočasného přerušení provozu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
6. 3. 2020 Přihlášení k místnímu poplatku
Přihlášení a odhlášení k místnímu poplatku ze psů. K poplatku je povinen se přihlásit držitel psa do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla. Poplatek se vyměřuje u psů starších 3 měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce Kamenné Žehrovice trvalý pobyt, sídlo firmy.
Právní předpisy obce
5. 3. 2020 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Dokumenty obecního úřadu
3. 3. 2020 Agenda nedostatečně určítě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky