Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
20. 9. 2021 20. 9. 2021 - 9. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky - místem konání voleb ve volebním okrsku Kamenné Žehrovice je zasedací místnost v budově Obecního úřadu Kamenné Žehrovice čp. 6, Karlovarská třída.
Dokumenty obecního úřadu
15. 9. 2021 15. 9. 2021 - 29. 9. 2021 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.
Dokumenty obecního úřadu
10. 9. 2021 10. 9. 2021 - 24. 9. 2021 Záměr na pronájem obecních pozemků
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích záměr na pronájem části obecních pozemků p.č. 185/3, p.č. 185/4, p.č. 185/5 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
9. 9. 2021 9. 9. 2021 - 9. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starostka obce Kamenné Žehrovice svolává na pondělí 13. září 2021 v 16:00 hodin v budově OÚ zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021.
Dokumenty obecního úřadu
6. 9. 2021 Zápis č. 4/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 4/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 30. srpna 2021.
Dokumenty zastupitelstva
1. 9. 2021 1. 9. 2021 - 15. 9. 2021 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 6
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v budově č. 6.
Dokumenty zastupitelstva
1. 9. 2021 1. 9. 2021 - 15. 9. 2021 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 554
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 554.
Dokumenty zastupitelstva
1. 9. 2021 1. 9. 2021 - 30. 11. 2021 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 249
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor pro restauraci a formanku (včetně kuchyně) v budově Dělnického domu, 1. Máje 249.
Dokumenty zastupitelstva
31. 8. 2021 31. 8. 2021 - 15. 9. 2021 Záměr na prodej obecního pozemku
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 30. srpna 2021 bod 4/2021/47 záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1145/38 o výměře 74 m2.
Dokumenty zastupitelstva
31. 8. 2021 31. 8. 2021 - 31. 12. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 schváleno dne 30. srpna 2021 bod 4/2021/45.
Rozpočty obce
27. 8. 2021 27. 8. 2021 - 10. 9. 2021 Rozhodnutí - uzavírka místní komunikace
Rozhodnutí - částečná uzavírka místních komunikací - Politických vězňů, Na Spáleništi, Na Brčkově, Na Kopečku, J.K. Tyla, U Skály, Úzká, Dělnická, Souběžná, Havířská, Družstevní a 1. Máje.
Dokumenty obecního úřadu
23. 8. 2021 23. 8. 2021 - 9. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.
Dokumenty obecního úřadu
14. 6. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci s názvem "Veřejné osvětlení - Dělnická a okolí" schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 7. června 2021 bod 3/2021/35.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
14. 6. 2021 Rozhodnutí - Kanalizační řád obce Kamenné Žehrovice
MMK Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad - schválení Kanalizačního řádu obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
10. 6. 2021 Zápis č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. června 2021.
Dokumenty zastupitelstva
10. 6. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení OÚ KŽ" - schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 7. června 2021 bod 3/2021/36.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
8. 6. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 7. června 2021 bod 3/2021/34 rozpočtové opatření č. 3/2021.
Rozpočty obce
8. 6. 2021 Závěrečný účet obce za rok 2020
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 7. června 2021 bod 3/2021/28 Závěrečný účet obce za rok 2020 a Zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2020 bez výhrad. Zastupitelstvo zároveň vzalo na vědomí navazující zprávu starostky obce.
Dokumenty zastupitelstva
8. 6. 2021 Záměr na prodej obecních pozemků
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. června 2021 bod 3/2021/40 schválilo záměr na prodej obecních pozemků p.č. 47/4 o výměře 16 m2 a p.č. 47/5 o výměře 7 m2.
Dokumenty zastupitelstva
31. 5. 2021 31. 5. 2021 - 14. 6. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky