Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
5. 9. 2022 5. 9. 2022 - 19. 9. 2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Dokumenty obecního úřadu
2. 9. 2022 2. 9. 2022 - 16. 9. 2022 Zápis č. 4/2022
Zápis č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29. srpna 2022.
Dokumenty zastupitelstva
1. 9. 2022 1. 9. 2022 - 15. 9. 2022 Schvalovací doložka k plánu údržby komunikací obce Kamenné Žehrovice
Schvalovací doložka k plánu údržby komunikací obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
1. 9. 2022 1. 9. 2022 - 15. 9. 2022 Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komukací do kategorie místní komunikace obce Kamenné Žehrovice
Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komukací do kategorie místní komunikace obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
1. 9. 2022 1. 9. 2022 - 20. 9. 2022 AUKČNÍ VYHLÁŠKA
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška EAS/SBE/040/2022.
Dokumenty obecního úřadu
30. 8. 2022 30. 8. 2022 - 13. 9. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu - účastník řízení Vladimír Jindra, nar. 1958.
Dokumenty obecního úřadu
30. 8. 2022 30. 8. 2022 - 13. 9. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu - účastník řízení Vladimír Jindra, nar. 1988.
Dokumenty obecního úřadu
30. 8. 2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 29.8.2022 bod 4/2022/49 schválilo rozpočtové opatření č. 3/2022.
Rozpočty obce
29. 8. 2022 Smlouva "Svoz komunálního odpadu v Kamenných Žehrovicích"
Zastupitelstvo Obce Kamenné Žehrovice dne 13.6.2022 bod 3/2022/41 schválilo Písemnou zprávu z hodnocení nabídek nadlimitní veřejné zakázky Svoz kumunálního odpadu v Kamenných Žehrovicích.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
25. 8. 2022 25. 8. 2022 - 17. 9. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
22. 8. 2022 22. 8. 2022 - 24. 9. 2022 Volby do Zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Volby do Zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
Dokumenty obecního úřadu
16. 8. 2022 16. 8. 2022 - 30. 8. 2022 Oznámení o zjišťování průběhu hranic KoPÚ Kamenné Žehrovice neznámým osobám
Oznámení o zjišťování průběhu hranic KoPÚ Kamenné Žehrovice neznámým osobám
Dokumenty obecního úřadu
15. 8. 2022 15. 8. 2022 - 29. 8. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/606, III/2018 a místních komunikacích na území obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
8. 8. 2022 8. 8. 2022 - 22. 8. 2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Krajská hygienická stanice - pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022.
Dokumenty obecního úřadu
1. 8. 2022 1. 8. 2022 - 24. 9. 2022 Volby do Zastupitelstva obce - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby do Zastupitelstva obce - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Dokumenty obecního úřadu
13. 7. 2022 13. 7. 2022 - 24. 9. 2022 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Dokumenty zastupitelstva
13. 7. 2022 13. 7. 2022 - 27. 7. 2022 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci KoPÚ Kamenné Žehrovice
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci KoPÚ Kamenné Žehrovice
Dokumenty obecního úřadu
13. 7. 2022 13. 7. 2022 - 27. 7. 2022 Oznámení zjišťování průběhu hranic KoPÚ Kamenné Žehrovice neznámým osobám
Oznámení zjišťování průběhu hranic KoPÚ Kamenné Žehrovice neznámým osobám.
Dokumenty obecního úřadu
7. 7. 2022 7. 7. 2022 - 21. 7. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/23631, II/263, II/606, II/238.
Dokumenty obecního úřadu
7. 7. 2022 7. 7. 2022 - 21. 7. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/116, II/236, II/606, III/2018, II/201, III/1161.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky