Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
7. 4. 2023 7. 4. 2023 - 18. 4. 2023 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É H O Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice. Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 17. dubna 2023 od 18:00 hod
Dokumenty zastupitelstva
5. 4. 2023 5. 4. 2023 - 20. 4. 2023 Rozhodnutí - stavební povolení
Odbor výstavby Magistrátu města Kladna vydává stavební povolení na stavbu: "Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, SV/4, včetně vybudování technické a dopravní infrastruktury, Kamenné Žehrovice" na pozemku parc. č. 100/1, 614/62, 614/65, 614/75, 1066/1, 1066/7 v katastrálním území Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
3. 4. 2023 Aukční vyhláška
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška. Předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci: Pozemky: • parcelní č. 1185/11 o výměře 30 m², vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené • parcelní č. 1185/15 o výměře 37 m², vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené • parcelní č. 1185/20 o výměře 12 m², vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 25. 4. 2023 (úterý) v 10:00 hod. Konec elektronické aukce se stanovuje na den 27. 4. 2023 (čtvrtek) v 9:00 hod.
Dokumenty obecního úřadu
31. 3. 2023 1. 4. 2023 - 18. 4. 2023 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE ZA ROK 2022
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE ZA ROK 2022
Dokumenty zastupitelstva
14. 3. 2023 14. 3. 2023 - 29. 3. 2023 Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2023 - Skalní"
MMK vydal Rozhodnutí na akci "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2023 - Skalní"
Dokumenty obecního úřadu
14. 3. 2023 14. 3. 2023 - 29. 3. 2023 Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2023 - ulice Spojovací"
MMK vydal Rozhodnutí na akci "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2023 - ulice Spojovací"
Dokumenty obecního úřadu
13. 3. 2023 13. 3. 2023 - 30. 3. 2023 Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2023 - U Skály"
MMK vydal Rozhodnutí na akci "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2023 - U Skály"
Dokumenty obecního úřadu
2. 3. 2023 2. 3. 2023 - 21. 3. 2023 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kamenné Žehrovice s dotčenou částí Tuchlovice
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kamenné Žehrovice s dotčenou částí Tuchlovice
Dokumenty obecního úřadu
1. 3. 2023 1. 3. 2023 - 15. 3. 2023 Pozvánka na jednání valných hromad HS Tuchlovice a HS Kamenné Žehrovice
Honební společenstvo Tuchlovice a Honební společenstvo Kamenné Žehrovice zvou na jednání valných hromad dne 18. března 2023.
Dokumenty obecního úřadu
23. 2. 2023 23. 2. 2023 - 23. 5. 2023 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023
Krajská hygienická stanice - pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023.
Dokumenty obecního úřadu
23. 2. 2023 23. 2. 2023 - 1. 1. 2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Dokumenty obecního úřadu
21. 2. 2023 21. 2. 2023 - 7. 3. 2023 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č.J. SVS/2023/015194-S
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č.J. SVS/2023/015194-S ZE DNE 26.1.2023.
Dokumenty obecního úřadu
8. 2. 2023 8. 2. 2023 - 22. 2. 2023 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 30.1.2023 bod 1/2023/6 schválilo smlouvu o dílo na akci " PD-Sokolská a K Rokli" s firmou PFProjekt, s.r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
7. 2. 2023 7. 2. 2023 - 21. 2. 2023 Smlouva mezi obcemi o zajištění požární ochrany
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 30.1.2023 bod 1/2023/5 schválilo smlouvu o zajištění požární ochrany s obcí Žilina.
Dokumenty zastupitelstva
7. 2. 2023 7. 2. 2023 - 21. 2. 2023 Zápis č. 1/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 1/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 30. ledna 2023.
Dokumenty zastupitelstva
2. 2. 2023 2. 2. 2023 - 16. 2. 2023 Plán rozvoje sportu
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 30. ledna 2023 bod 1/2023/7 Plán rozvoje sportu pro obec Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
2. 2. 2023 10. 2. 2023 - 24. 2. 2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Žilina
Honební starosta HSŽ svolává Valnou hromadu Honebního společenstva na 24.2.2023 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ v Žilině.
Dokumenty obecního úřadu
31. 1. 2023 31. 1. 2023 - 31. 12. 2023 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 30. ledna 2023 bod 1/2023/4 rozpočtové opatření č. 1/2023.
Rozpočty obce
28. 1. 2023 28. 1. 2023 - 11. 2. 2023 Výsledky voleb v Kamenných Žehrovicích Volba prezidenta ČR - 2. kolo
https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=2103&xobec=532452
Dokumenty obecního úřadu
24. 1. 2023 24. 1. 2023 - 23. 2. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky