Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
11. 1. 2024 Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2024
Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2024 a dále komentář ředitele VKM, a.s. Ing. Josefa Živnůstka k nárůstu ceny.
Dokumenty obecního úřadu
9. 1. 2024 9. 1. 2024 - 31. 1. 2025 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2024 až 2026 a Rozpočet Svazku měst a obcí VKM na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2024 až 2026 a Rozpočet Svazku měst a obcí VKM na rok 2024 byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách svazku www.svazekvkm.cz/uredni-deska/
Dokumenty obecního úřadu
3. 1. 2024 3. 1. 2024 - 31. 12. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024
Rozpočty obce
29. 12. 2023 29. 12. 2023 - 12. 1. 2024 Rozpočtové opatření č. 7/2023
Rozpočtové opatření č. 7/2023
Rozpočty obce
22. 12. 2023 22. 12. 2023 - 5. 1. 2024 Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje podle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimka ze základních podmínek ochrany dle ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus)
Dokumenty obecního úřadu
18. 12. 2023 Nájemní smlouva
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na veřejném zasedání konaném dne 13. prosince 2023 bod 6/2023/96 Nájemní smlouvu na část pozemku 135/7 s panem Milanem Douderou.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
18. 12. 2023 Zápis č. 6/2023
Zápis č. 6/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne13.12.2023
Dokumenty zastupitelstva
14. 12. 2023 Dodatek smlouvy o dílo
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na veřejném zasedání konaném dne 13. prosince 2023 bod 6/2023/97 Smlouvu o dílo - dodatek č.1, s firmou Aquarius, spol. s r.o. na akci Rekonstrukce místních komunikací 2023.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
14. 12. 2023 Ceník za hřbitovní služby
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/93 ceny za hřbitovní služby platné od 1.1.2024.
Dokumenty zastupitelstva
14. 12. 2023 Ceny pronájmu sálu v Dělnickém domě od 1.1.2024
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/92 ceny za pronájem sálu v Dělnickém domě od 1.1.2024.
Dokumenty zastupitelstva
14. 12. 2023 Dotační programy pro neziskové volnočasové aktivity obce Kamenné Žehrovice
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/87 Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity a bod 6/2023/88 dotační programy.
Dokumenty zastupitelstva
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2026 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ Kamenné Žehrovice na léta 2025–2026.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/83 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na léta 2025–2026.
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2024 Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/82 rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2024.
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2026 Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice na léta 2025-2026
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/79 rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice na léta 2025-2026.
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2024 Rozpočet obce Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/78 rozpočet obce Kamenné Žehrovice pro rok 2024.
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 6/2023
Zastupitelstvo obce dne 13.12.2023, bod 6/2023/84 schválilo RO č. 6/2023
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2026 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na léta 2025–2026.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/81 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na léta 2025–2026.
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2024 Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/80 rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2024.
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 1/2023, o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 13. prosince 2023 schválilo usnesením č. 6/2023/86, OZV č. 1/2023 o místních poplatcích - účinnost od 1.1.2024.
Obecní vyhlášky
11. 12. 2023 Smlouva o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na veřejném zasedání konaném dne 15. listopadu 2023 bod 5/2023/71 Smlouvu o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu se společností Procter & Gamble Czech Republic, s.r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky