Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
23. 12. 2019 23. 12. 2019 - 31. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 2/2019, o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 2/2019, o místních poplatcích - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/86.
Právní předpisy obce
23. 12. 2019 Dotační programy
Dotační programy pro neziskové volnočasové aktivity - schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/89.
Výběrová řízení
23. 12. 2019 Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice
Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice - schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/88.
Dokumenty zastupitelstva
20. 12. 2019 Plánovací smlouva
Plánovací smlouva na akci "Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, vč. vybudování technické a dopravní infrastruktury, Kamenné Žehrovice".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
20. 12. 2019 Dodatek č. 1 k SOD
Dodatek č. 1 k SOD na akci "Projektová dokumentace - chodníky Kamenné Žehrovice 2018 II. Háje"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 12. 2019 19. 12. 2019 - 2. 1. 2020 Zápis č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 16. prosince 2019.
Dokumenty obecního úřadu
18. 12. 2019 18. 12. 2019 - 31. 12. 2020 Svazek měst a obcí VKM
Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM
Dokumenty obecního úřadu
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 29. 2. 2020 Záměr na pronájem bytové jednotky
Záměr na pronájem bytové jednotky 3+kk v budově čp. 6 v Kamenných Žehrovicích.
Dokumenty obecního úřadu
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2019 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1061/8 bod b)
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1061/8 bod b) o výměře 2 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2019 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1061/8 bod a)
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1061/8 bod a) o výměře 49 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/103.
Rozpočty obce
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020 ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/80.
Rozpočty obce
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2019 ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE zš PRO ROK 2020
Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ pro rok 2020. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/79.
Rozpočty obce
17. 12. 2019 ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MŠ
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace MŠ. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/78.
Rozpočty obce
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2019 ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MŠ PRO ROK 2020
Rozpočet příspěvkové organizace MŠ pro rok 2020. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince bod 5/2019/77.
Rozpočty obce
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2020-2022
Rozpočtový výhled 2020-2022 - schválilo zastupitelstvo obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/76.
Rozpočty obce
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020 ROZPOČET OBCE PRO ROK 2020
Rozpočet obce pro rok 2020 - schválilo zastupitelstvo obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/75.
Rozpočty obce
13. 12. 2019 13. 12. 2019 - 27. 12. 2019 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - zrušení trvalého pobytu.
Dokumenty obecního úřadu
11. 12. 2019 11. 12. 2019 - 11. 1. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
Dokumenty obecního úřadu
28. 11. 2019 28. 11. 2019 - 12. 12. 2019 Oznámení zahájení územního řízení
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "Kamenné Žehrovice, veřejné osvětlení K Rokli".
Dokumenty obecního úřadu

Stránky