Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
29. 11. 2018 Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2019
Vodárny Kladno - Mělník, a.s. - OZNÁMENÍ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2019
Dokumenty obecního úřadu
31. 10. 2018 31. 10. 2018 - 14. 11. 2018 Zápis č. 6/2018 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 6/2018 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29. října 2018.
Dokumenty zastupitelstva
22. 10. 2018 22. 10. 2018 - 5. 11. 2018 Oznámení zahájení územního řízení
Oznámení zahájení územního řízení stavby "Kamenné Žehrovice - kVN, TS COOP, kNN"
Dokumenty obecního úřadu
25. 9. 2018 25. 9. 2018 - 10. 10. 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -sil. III/2382, sil. II/606, II/238 a místních komunikacích v části obce Tuchlovice - Srby.
Dokumenty obecního úřadu
24. 9. 2018 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
24. 9. 2018 24. 9. 2018 - 8. 10. 2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
24. 9. 2018 24. 9. 2018 - 8. 10. 2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.31/2018/JP
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 31/2018/JP.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
24. 9. 2018 24. 9. 2018 - 8. 10. 2018 Zápis č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. září 2018.
Dokumenty zastupitelstva
21. 9. 2018 21. 9. 2018 - 8. 10. 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MMK Odbor dopravy a služeb - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Dokumenty obecního úřadu
20. 9. 2018 20. 9. 2018 - 4. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 - schváleno dne 17. září 2018 usnesením 5/2018/70.
Rozpočty obce
20. 9. 2018 20. 9. 2018 - 4. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 - 3/2018 - opravené z důvodu systémové chyby.
Rozpočty obce
19. 9. 2018 19. 9. 2018 - 6. 10. 2018 Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice se uskuteční: v pátek dne 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice v budově čp. 6.
Dokumenty obecního úřadu
18. 9. 2018 18. 9. 2018 - 2. 10. 2018 Pravidla rozpočtového provizoria Obce Kamenné Žehrovice
Pravidla rozpočtového provizoria Obce Kamenné Žehrovice - schváleno zastupitelstvem obce dne 17.9.2018 jako usnesení č. 5/2018/72.
Dokumenty zastupitelstva
12. 9. 2018 12. 9. 2018 - 26. 9. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Magistrát města Kladna, Odbor výstavby - Oddělení stavebně-správní. Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: "II/606 - Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů"
Dokumenty obecního úřadu
6. 9. 2018 6. 9. 2018 - 6. 10. 2018 Volby do zastupitelstev obcí
Termín zasedání okrskové volební komise - volby do zastupitelstev obcí.
Dokumenty obecního úřadu
5. 9. 2018 5. 9. 2018 - 19. 9. 2018 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Dokumenty obecního úřadu
18. 7. 2018 18. 7. 2018 - 15. 8. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/014/2018.
Dokumenty obecního úřadu
17. 7. 2018 UPOZORNĚNÍ
Informace k rekonstrukci budovy Obecního úřadu Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
29. 6. 2018 29. 6. 2018 - 13. 7. 2018 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na PD - chodníky Kamenné Žehrovice 2018 II - Háje.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
28. 6. 2018 28. 6. 2018 - 12. 7. 2018 Smlouva o dílo na parkové úpravy pozemku p.č. 1145/19
Smlouva o dílo na parkové úpravy pozemku p.č. 1145/19.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky