Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
28. 11. 2023 28. 11. 2023 - 31. 12. 2023 Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2024
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2024
Dokumenty obecního úřadu
28. 11. 2023 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice
Rozpočty obce
28. 11. 2023 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Rozpočty obce
28. 11. 2023 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice
Rozpočty obce
28. 11. 2023 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Rozpočty obce
28. 11. 2023 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023 Návrh rozpočtového výhledu 2024-2026 obce Kamenné Žehrovice
Návrh rozpočtového výhledu 2024-2026 obce Kamenné Žehrovice
Rozpočty obce
28. 11. 2023 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023 Návrh rozpočtu obce Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Návrh rozpočtu obce Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Rozpočty obce
27. 11. 2023 27. 11. 2023 - 11. 1. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 3 Územního plánu Kamenné Žehrovice
Veřejné projednávání návrhu změny č. 3 Územního plánu Kamenné Žehrovice spojené s odborným výkladem se bude konat dne 3.1.2024 v 15:30 hodin v zasedací místností Obecního úřadu v Kamenných Žehrovicích.
Územní plán obce
23. 11. 2023 Zápis č. 5/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 5/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 15. listopadu 2023.
Dokumenty zastupitelstva
16. 11. 2023 16. 11. 2023 - 11. 12. 2023 Záměr na pronájem části pozemku
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem části obecního pozemku parc. č. 135/7
Dokumenty zastupitelstva
16. 11. 2023 16. 11. 2023 - 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 5/2023
Zastupitelstvo obce dne 15.11.2023, bod 5/2023/67 schválilo RO č. 5/2023
Rozpočty obce
8. 11. 2023 8. 11. 2023 - 22. 11. 2023 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É HO Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice. Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 15. listopadu 2023 od 18:00 hod.
Dokumenty zastupitelstva
3. 11. 2023 3. 11. 2023 - 31. 12. 2023 Svazek měst a obcí VKM
Rozpočtová opatření Svazku měst a obcí VKM
Veřejnoprávní smlouvy
27. 10. 2023 27. 10. 2023 - 13. 11. 2023 Veřejná vyhláška
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích.
Dokumenty obecního úřadu
27. 10. 2023 27. 10. 2023 - 10. 11. 2023 Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání a úplného vyloučení provozu
Dokumenty obecního úřadu
27. 10. 2023 UPOZORNĚNÍ NA PLÁNOVANOU ODSTÁVKU EKLETŘINY dne 15.11.2023 oblast Háje
Odstávka elektřiny dne 15.11.2023 od 8:00 do 11:00 pro oblast Kamenné Žehrovice Háje, více informací a podrobná mapka v příloze.
Dokumenty obecního úřadu
25. 10. 2023 25. 10. 2023 - 10. 11. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci mezi obcemi Kamenné Žehrovice a Žilina
Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb stanovuje úpravu na pozemních komunikacích sil. III/2018, II/606, II/116, II/2016, III/1161 a místních komunikacích na území obce Žilina a Kamenné Žehrovice z důvodu uzavírky pro provedení stavebních prací při souvislé opravě úseku sil. III/2018 v termínu jod 30.10.2023 do 30.11.2023
Dokumenty obecního úřadu
23. 10. 2023 23. 10. 2023 - 6. 11. 2023 Oznámení o zahájení společného řízení
Obec Kamenné Žehrovice, zastoupena firmou PFProjekt s.r.o., podala žádost o vydání povolení na stavbu " Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2024 - ulice Sokolská a K Rokli"
Dokumenty obecního úřadu
13. 10. 2023 13. 10. 2023 - 31. 10. 2023 Rozhodnutí - povolení pro provádění stavebních prací při stavbě připojení k silnici
Rozhodnutí - povolení pro provádění stavebních prací při stavbě připojení k silnici
Dokumenty obecního úřadu
12. 10. 2023 12. 10. 2023 - 27. 10. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MMK, Odbor dopravy a služeb, stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na sil.II/606 a místní komunikaci na území obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky