Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
4. 4. 2022 SOD Rekonstrukce chodníku u ZŠ
Zastupitelstvo obce na zasedání zastupitelstva konaném dne 31. března 2022 bod 2/2022/19 schválilo SOD na akci s názvem Rekonstrukce chodníku u ZŠ.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 4. 2022 SOD Rekonstrukce pěších cest - Náves KŽ
Zastupitelstvo obce na zasedání zastupitelstva konaném dne 31. března 2022 bod 2/2022/20 schválilo SOD na akci s názvem Rekonstrukce cest - Náves KŽ.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 4. 2022 SOD Veřejné osvětlení - ulice Ve Fabrice a K Cihelně
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 28. března 2022 bod 2/2022/22 schválilo SOD na akci Veřejné osvětlení - ulice Ve Fabrice a K Cihelně.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 4. 2022 4. 4. 2022 - 18. 4. 2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 28. března 2022.
Dokumenty zastupitelstva
29. 3. 2022 29. 3. 2022 - 12. 4. 2022 Záměr na prodej pozemku p.č. 1134/1a
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 28. března 2022 bod 2/2022/27 schválilo prodej pozemku p.č. 1134/1a o výměře 35m2.
Dokumenty zastupitelstva
29. 3. 2022 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání konaném dne 28. března 2022 bod 2/2022/15 schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022.
Rozpočty obce
18. 3. 2022 18. 3. 2022 - 1. 4. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
Státní pozemkový úřad - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ Kamenné Žehrovice. Úvodní jednání se uskuteční dne 11. dubna 2022 od 10:00 hodin v Dělnickém domě, 1. máje 249, Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
14. 3. 2022 14. 3. 2022 - 28. 3. 2022 Veřejná vyhláška opakované oznámení o zahájení společného řízení
Ministerstvo dopravy - společné řízení podle § 94m stavebního zákona na soubor staveb "Stavební úpravy na dálnici D6 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu".
Dokumenty obecního úřadu
11. 3. 2022 Veřejná vyhláška
jíž se oznamuje panu Lukáši Tkadlecovi možnost převzetí rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu.
Dokumenty obecního úřadu
3. 3. 2022 NOUZOVÝ STAV
Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky od 4. března 2022 od 00:00 hodina na dobu 30 dnů NOUZOVÝ STAV.
Dokumenty obecního úřadu
21. 2. 2022 21. 2. 2022 - 7. 3. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Dokumenty obecního úřadu
15. 2. 2022 15. 2. 2022 - 29. 3. 2022 Dražební vyhláška elektronické veřejné dražby
Dražební vyhláška elektronické veřejné dražby - rod. dům č.p. 541, pozemek p.č. st. 975, pozemek p.č. st. 976, pozemek p.č. 173/3 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
15. 2. 2022 15. 2. 2022 - 1. 3. 2022 ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí o rušení trvalého pobytu pana Roberta Lukáše na adrese Dolní 474, 273 01 Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
14. 2. 2022 14. 2. 2022 - 28. 2. 2022 Zápis č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. února 2022.
Dokumenty zastupitelstva
8. 2. 2022 8. 2. 2022 - 22. 2. 2022 Záměr na pronájem nebytových prostor
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 7. února 2022 bod 1/2022/08 schválilo záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 249.
Dokumenty zastupitelstva
8. 2. 2022 8. 2. 2022 - 22. 2. 2022 Záměr na prodej obecních pozemků v k.ú. Srby u Tuchlovic
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 7. února 2022 bod 1/2022/07 schválilo záměr na prodej obecních pozemků v k.ú. Srby u Tuchlovic.
Dokumenty zastupitelstva
8. 2. 2022 8. 2. 2022 - 22. 2. 2022 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 213/12 v k.ú. Kamenné Žehrovice
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 7. února 2022 bod 1/2022/06 schválilo záměr na prodej obecního pozemku p.č. 213/12 o výměře 1 306 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
31. 1. 2022 31. 1. 2022 - 14. 2. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné p0vahy
Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu
27. 1. 2022 27. 1. 2022 - 10. 2. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení
Ministerstvo dopravy - Veřejná vyhláška oznámení o zahájení společného řízení pro soubor staveb "Stavební úpravy na dálnici D6 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu".
Dokumenty obecního úřadu
18. 1. 2022 18. 1. 2022 - 1. 2. 2022 Oznámení o konání společného jednání o návrhu změn č. 1D Územního plánu Kladno
Veřejná vyhláška návrh změn č. 1D Územního plánu Kladno a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města jako „pořizovatel“ podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb. – stavebního zákona Vám oznamuje vystavení návrhu změny č. 1D Územního plánu Kladno a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj v rámci společného jednání. Jedná se o řízení v souladu s § 50 výše uvedeného zákona ve znění zákona 350/2012 Sb. Návrh změny č.1D Územního plánu Kladno včetně dokumentace vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj (SEA) bude k veřejnému nahlédnutí od 18.01.2022 - 04.03.2022 na Magistrátu města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, místnost č. 105, I. patro. Všechny přílohy návrhu změny územního plánu budou vyvěšeny také na úřední desce umožňující dálkový přístup Magistrátu města Kladna, www.mestokladno.cz. Podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů: Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Korespondenci zasílejte na adresu: Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno. Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce města Kladna, www.mestokladno.cz
Dokumenty obecního úřadu

Stránky