Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
6. 3. 2024 ÚZEMNÍ STUDIE BI5 A BI6
Územní studie BI5 a BI6 - zveřejněno podle §166 odst.3 zákona č.183/2006 Sb.
Územní plán obce
6. 3. 2024 ÚZEMNÍ STUDIE BI1 A BI2
Územní studie BI1 a BI2 - zveřejněno podle §166 odst.3 zákona č.183/2006 Sb.
Územní plán obce
6. 3. 2024 ÚZEMNÍ STUDIE BI1 A BI2 1. etapa
Územní studie BI1 a BI2 - zveřejněno podle §166 odst.3 zákona č.183/2006 Sb.
Územní plán obce
6. 3. 2024 6. 3. 2024 - 21. 3. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MMK, Odbor dopravy stanovuje přechodnou úpravu sil. III/0063, II/606, III/2384 ad., a místních komunikacích na území obce Velká Dobrá.
Dokumenty obecního úřadu
1. 3. 2024 Výsledky odpadového hospodářství za rok 2023
Výsledky odpadového hospodářství za rok 2023. Zveřejňováno dle povinnosti dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Dokumenty obecního úřadu
28. 2. 2024 28. 2. 2024 - 15. 3. 2024 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Žilina
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Žilina, která se uskuteční 15.3.2024 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ v Žilině.
Dokumenty obecního úřadu
28. 2. 2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva 1/2024
Zápis č. 1/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 19.2.2024
Dokumenty zastupitelstva
23. 2. 2024 Veřejnoprávní smlouva s MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 19.02.2024 bod 1/2024/5 schválilo veřejnoprávní smlouvu s MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Dokumenty zastupitelstva
20. 2. 2024 20. 2. 2024 - 8. 3. 2024 Záměr na bezúplatný převod pozemků
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr na bezúplatný převod obecních pozemků parc. č. 171/2 o výměře 2 266 m2 , parc. č. 245 o výměře 879 m2 a parc. č. 247 o výměře 1 768 m2 v k.ú. Rozdělov z vlastnictví obce Kamenné Žehrovice do vlastnictví Středočeského kraje.
Dokumenty zastupitelstva
20. 2. 2024 20. 2. 2024 - 8. 3. 2024 Záměr na pronájem nebytových prostor
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr na pronájem nebytových prostor o rozloze 22,9 m2 v budově č.p. 554 na pozemku parc. č. st. 689 v k. ú. Kamenné Žehrovice (tzv. Květinky). Případný zájemce uvede mimo způsobu využití výši nabízeného nájmu. Do něj nejsou zahrnuty zálohy na vodu a elektřinu (v současné době činí tyto zálohy cca 2500 Kč/měsíc).
Dokumenty zastupitelstva
20. 2. 2024 20. 2. 2024 - 8. 3. 2024 Záměr na prodej části obecních pozemků
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr na prodej části obecních pozemků parc. č. 632/40, druh pozemku orná půda, v rozsahu 19 m2, a parc. č. 632/56, druh pozemku orná půda, o rozsahu 5 m2, obojí v k. ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
13. 2. 2024 Prošetření ve věci obtěžování hlukem z dopravy na silnici II/118 a D6
V druhé polovině loňského roku, jsme na podněty občanů, vyvolali kontrolní měření hluku z dopravy na komunikaci D6. Při vyhodnocování bohužel neustále narážíme na problém s korekcí z důvodu vybudování komunikace před rokem 2001.
Dokumenty obecního úřadu
13. 2. 2024 Odpověď na memorandum zaslané společnosti VKM k ceně vodného a stočného
Dokumenty obecního úřadu
12. 2. 2024 12. 2. 2024 - 27. 2. 2024 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É H O Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice. Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 19. února 2024 od 18:00 hod.
Dokumenty zastupitelstva
11. 1. 2024 11. 1. 2024 - 29. 1. 2024 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Dokumenty obecního úřadu
11. 1. 2024 Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2024
Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2024 a dále komentář ředitele VKM, a.s. Ing. Josefa Živnůstka k nárůstu ceny.
Dokumenty obecního úřadu
9. 1. 2024 9. 1. 2024 - 31. 1. 2025 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2024 až 2026 a Rozpočet Svazku měst a obcí VKM na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2024 až 2026 a Rozpočet Svazku měst a obcí VKM na rok 2024 byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách svazku www.svazekvkm.cz/uredni-deska/
Dokumenty obecního úřadu
3. 1. 2024 3. 1. 2024 - 31. 12. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024
Rozpočty obce
29. 12. 2023 29. 12. 2023 - 12. 1. 2024 Rozpočtové opatření č. 7/2023
Rozpočtové opatření č. 7/2023
Rozpočty obce
22. 12. 2023 22. 12. 2023 - 5. 1. 2024 Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje podle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimka ze základních podmínek ochrany dle ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus)
Dokumenty obecního úřadu

Stránky