Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
19. 12. 2017 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 - Základní škola Kamenné Žehrovice
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2018.
Rozpočty obce
19. 12. 2017 19. 12. 2017 - 15. 1. 2018 Záměr na pronájem nebytových prostor
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 467 /zdravotním středisku/.
Dokumenty zastupitelstva
19. 12. 2017 19. 12. 2017 - 2. 1. 2018 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 138/9
Obec Kamenné Žehrovice § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr na prodej obecního pozemku parc. č. 138/9 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
18. 12. 2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/023/2017.
Dokumenty obecního úřadu
14. 12. 2017 Volba prezidenta České republiky - zasedání okrskové volební komise
První zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky se uskuteční dne 18. prosince 2017 v 17 hodin.
Dokumenty obecního úřadu
4. 12. 2017 Střednědobý výhled příspěvkové organizace MŠ 2019-2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
4. 12. 2017 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na rok 2018
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 - Mateřská škola Kamenné Žehrovice
Rozpočty obce
4. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Dotace na rekonstrukci místních komunikací 2017
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
1. 12. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 ZŠ
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Základní škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
1. 12. 2017 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 ZŠ
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 - Základní škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
1. 12. 2017 Rozpočtový výhled obce 2018-2020
Rozpočtový výhled obce 2018-2020
Rozpočty obce
1. 12. 2017 Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
Rozpočty obce
30. 11. 2017 30. 11. 2017 - 14. 12. 2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "Kamenné Žehrovice - rekonstrukce Dělnické ulice v úseku 1. Máje - k Údolí"
Dokumenty obecního úřadu
30. 11. 2017 30. 11. 2017 - 14. 12. 2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "Kamenné Žehrovice - rekonstrukce ulice Úzké a Dělnické v úseku Karlovarská třída - Souběžná"
Dokumenty obecního úřadu
22. 11. 2017 22. 11. 2017 - 13. 1. 2018 Volba prezidenta České republiky - informace o počtu a sídle okrsků
Volba prezidenta České republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků.
Dokumenty obecního úřadu
20. 11. 2017 13. 11. 2017 - 13. 1. 2018 Volba prezidenta České republiky
Minimální počet členů okrskové volební komise.
Dokumenty obecního úřadu
9. 11. 2017 9. 11. 2017 - 23. 11. 2017 Územní rozhodnutí
Rozhodnutí o umístění stavby "II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů" přeložka inženýrských sítí.
Dokumenty obecního úřadu
8. 11. 2017 Smlouva č. 201710 o výpomoci při zimní údržbě komunikací
Smlouva o výpomoci při zimní údržbě komunikací.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
8. 11. 2017 13. 11. 2017 - 13. 12. 2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kamenné Žehrovice
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
8. 11. 2017 Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky