Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
3. 11. 2017 Zápis č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 30.10.2017, včetně rozpočtového opatření č. 6/2017.
Dokumenty zastupitelstva
31. 10. 2017 31. 10. 2017 - 8. 12. 2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změn č. 1B,C ÚP Kladno
Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změn č. 1B,C Územního plánu Kladno.
Dokumenty obecního úřadu
30. 10. 2017 30. 10. 2017 - 29. 11. 2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/014/2017.
Dokumenty obecního úřadu
30. 10. 2017 Kupní smlouvy na pozemky v Zelnišťatech
Kupní smlouvy na pozemky 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 10. 2017 3. 10. 2017 - 21. 10. 2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.
Dokumenty obecního úřadu
27. 9. 2017 27. 9. 2017 - 22. 10. 2017 Magistrát města Kladna - Odbor dopravy a služeb
Rozhodnutí - zvláštní užívání pozemní komunikace silnice II/236 v km 38,169 až 39,969 a uzavírka pozemní komunikace II/236 v km 37,847 - 39,969.
Dokumenty obecního úřadu
27. 9. 2017 27. 9. 2017 - 11. 10. 2017 Ministerstvo životního prostředí
Závěr zjišťovacího řízení - "V412 - zdvojení vedení"
Dokumenty obecního úřadu
27. 9. 2017 27. 9. 2017 - 26. 10. 2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/010/2017 a jeho podmínkách.
Dokumenty obecního úřadu
26. 9. 2017 25. 9. 2017 - 11. 10. 2017 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici II/236, III/23631, II/606, III/2382, III/2383, III/2381, III/23632, III/23636, III/23628 případně dotčených místních komunikacích.
Dokumenty obecního úřadu
21. 9. 2017 21. 9. 2017 - 21. 10. 2017 Volby do Parlamentu ČR - zasedání okrskové volební komise
Volby do Parlamentu České republiky - první zasedání okrskové volební komise.
Dokumenty obecního úřadu
19. 9. 2017 ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Dokumenty obecního úřadu
18. 9. 2017 18. 9. 2017 - 2. 10. 2017 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu
14. 9. 2017 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na zpracování dokumentace právního stavu Územního plánu Kamenné Žehrovice po změně č. 2.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
13. 9. 2017 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Dokumenty obecního úřadu
11. 9. 2017 Oznámení o omezení vody
Oznámení o omezení dodávky vody 11.9.2017 - http://mapy.svas.cz/udalosti/svas.html
Dokumenty obecního úřadu
10. 9. 2017 ČEZ Distribuce
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.
Dokumenty obecního úřadu
6. 9. 2017 5. 9. 2017 - 21. 10. 2017 Počet volebních okrsků
Informace o poštu a sídlech volebních okrsků - volby do Parlamentu České republiky.
Dokumenty obecního úřadu
4. 9. 2017 4. 9. 2017 - 18. 9. 2017 Zápis č. 6/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 6/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 28.8.2017.
Dokumenty zastupitelstva
1. 9. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2017
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2017
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 8. 2017 29. 8. 2017 - 13. 9. 2017 Záměr na směnu pozemků
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na směnu obecního pozemku.
Dokumenty zastupitelstva

Stránky