Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
31. 1. 2018 31. 1. 2018 - 14. 2. 2018 Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP
Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbu "Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Kamenné Žehrovice".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
31. 1. 2018 Kupní smlouva na pozemek p.č. 138/9
Kupní smlouva na pozemek p.č. 138/9 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
24. 1. 2018 24. 1. 2018 - 7. 2. 2018 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Kladnem a obcí Kamenné Žehrovice - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
15. 1. 2018 Volba prezidenta republiky - II. kolo
Volba prezidenta republiky - termín II. kola.
Dokumenty obecního úřadu
10. 1. 2018 10. 1. 2018 - 24. 1. 2018 Rozpočtové opatření č. 8/2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017.
Rozpočty obce
2. 1. 2018 Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18. prosince 2017 schválilo Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice a Dotační programy.
Dokumenty zastupitelstva
22. 12. 2017 22. 12. 2017 - 31. 12. 2018 Zápis č. 8/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 8/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 18. prosince 2017.
Dokumenty zastupitelstva
20. 12. 2017 Volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se koná : v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.
Dokumenty obecního úřadu
20. 12. 2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/025/2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/025/2017.
Dokumenty obecního úřadu
19. 12. 2017 19. 12. 2017 - 31. 12. 2020 Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice 2018 - 2020
Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice 2018 - 2020.
Rozpočty obce
19. 12. 2017 19. 12. 2017 - 31. 12. 2018 Rozpočet obce Kamenné Žehrovice pro rok 2018
Rozpočet obce Kamenné Žehrovice pro rok 2018.
Rozpočty obce
19. 12. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 - Mateřská škola Kamenné Žehrovice
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 - Mateřská škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
19. 12. 2017 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 - Mateřská škola Kamenné Žehrovice
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 - Mateřská škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
19. 12. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 - Základní škola Kamenné Žehrovice
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 - Základní škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
19. 12. 2017 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 - Základní škola Kamenné Žehrovice
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2018.
Rozpočty obce
19. 12. 2017 19. 12. 2017 - 15. 1. 2018 Záměr na pronájem nebytových prostor
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 467 /zdravotním středisku/.
Dokumenty zastupitelstva
19. 12. 2017 19. 12. 2017 - 2. 1. 2018 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 138/9
Obec Kamenné Žehrovice § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr na prodej obecního pozemku parc. č. 138/9 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
18. 12. 2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/023/2017.
Dokumenty obecního úřadu
14. 12. 2017 Volba prezidenta České republiky - zasedání okrskové volební komise
První zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky se uskuteční dne 18. prosince 2017 v 17 hodin.
Dokumenty obecního úřadu
4. 12. 2017 Střednědobý výhled příspěvkové organizace MŠ 2019-2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce

Stránky