Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
1. 9. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2017
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2017
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 8. 2017 29. 8. 2017 - 13. 9. 2017 Záměr na směnu pozemků
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na směnu obecního pozemku.
Dokumenty zastupitelstva
29. 8. 2017 29. 8. 2017 - 13. 9. 2017 Záměr na prodej pozemků
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na prodej obecních pozemků v k.. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
28. 8. 2017 21. 8. 2017 - 21. 10. 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Dokumenty obecního úřadu
28. 8. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dne 14.9.2017 od 8:00 do 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektřiny - viz příloha.
Dokumenty obecního úřadu
28. 8. 2017 Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Beroun - dražební vyhláška
Dokumenty obecního úřadu
25. 7. 2017 25. 7. 2017 - 8. 8. 2017 Ministerstvo životního prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
Dokumenty obecního úřadu
10. 7. 2017 10. 7. 2017 - 24. 7. 2017 Zápis č. 5/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 5/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 4. července 2017.
Dokumenty zastupitelstva
7. 7. 2017 7. 7. 2017 - 21. 7. 2017 Exekuční příkaz
Exekutorský úřad Beroun - exekuční příkaz č.j. 53EXE 284/2011-15.
Dokumenty obecního úřadu
15. 6. 2017 15. 6. 2017 - 29. 6. 2017 Záměr na převedení vlastnického práva k obecnímu majetku
Záměr na převedení vlastnické práva k obecnímu majetku - vodárenská infrastruktura.
Dokumenty zastupitelstva
8. 6. 2017 8. 6. 2017 - 22. 6. 2017 Územní rozhodnutí o dělení pozemků
Magistrát města Kladna - Odbor výstavby - Územní rozhodnutí o dělení pozemků p.č. 632/30, p.č. 632/39, p.č. 632/40 c k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
31. 5. 2017 29. 5. 2017 - 14. 6. 2017 Rozhodnutí - zvláštní užívání silnice II/606
Rozhodnutí - odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna - zvláštní užívání sil. II/606.
Dokumenty obecního úřadu
29. 5. 2017 29. 5. 2017 - 12. 6. 2017 Závěrečný účet 2016 - schválený
Závěrečný účet 2016 - schválený
Dokumenty zastupitelstva
29. 5. 2017 29. 5. 2017 - 12. 6. 2017 Zápis č. 4/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 24. května 2017.
Dokumenty zastupitelstva
25. 5. 2017 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo s názvem "Rekonstrukce vytápění ZŠ".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
25. 5. 2017 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. PaDS-2016-01
Dodatek č. 1. k příkazní smlouvě č. PaDS-2016-01.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
23. 5. 2017 22. 5. 2017 - 7. 6. 2017 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Kladna - Odbor dopravy a služeb - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Dokumenty obecního úřadu
22. 5. 2017 22. 5. 2017 - 5. 6. 2017 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti dle § 25 odst. 1 a2 zák. č. 500/2004 Sb., MěÚ Kostelec nad Labem.
Dokumenty obecního úřadu
10. 5. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13160304
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13160304.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2017 Dodatek k nájemní smlouvě
Dodatek k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 185/4.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky