Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
28. 1. 2023 28. 1. 2023 - 11. 2. 2023 Výsledky voleb v Kamenných Žehrovicích Volba prezidenta ČR - 2. kolo
https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=2103&xobec=532452
Dokumenty obecního úřadu
24. 1. 2023 24. 1. 2023 - 23. 2. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
23. 1. 2023 23. 1. 2023 - 31. 1. 2023 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É H O Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice. Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 30. ledna 2023 od 18:00 hod: Navržený program: 1) Schválení programu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Rozpočtové opatření 6/2022 4) Rozpočtové opatření 1/2023 5) Projednání návrhu smlouvy o zajištění požární ochrany mezi obcemi Žilina a Kam. Žehrovice 6) Projednání návrhu smlouvy o dílo PD – Sokolská a K Rokli s firmou PFProjekt s.r.o. 7) Plán rozvoje sportu 8) Informace o navýšení ceny za výkon činnosti Městské policie Nové Strašecí 9) Různé
Dokumenty zastupitelstva
19. 1. 2023 19. 1. 2023 - 2. 2. 2023 Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zeměděství - Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice, ř. km 0,000 - 49,570.
Dokumenty obecního úřadu
16. 1. 2023 16. 1. 2023 - 30. 1. 2023 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA
Starostka obce Kamenné Žehrovice podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: II. kolo volby prezidenta České republiky se koná: • v pátek dne 27. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a • v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
Dokumenty obecního úřadu
15. 1. 2023 15. 1. 2023 - 30. 1. 2023 Výsledky voleb v Kamenných Žehrovicích Volba prezidenta ČR - 1. kolo
https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=2103&xobec=532452
Dokumenty obecního úřadu
10. 1. 2023 Zápis č. 7/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 7/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 19. prosince 2022.
Dokumenty zastupitelstva
4. 1. 2023 4. 1. 2023 - 28. 1. 2023 Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - telefonní kontakt
Určeno pro voliče s nařízenou karanténou či izolací z důvodu onemocnění covid-19. Toto hlasování je určené pro voliče, který má právo volit prezidenta republiky a který zároveň nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště (drive-in).
Dokumenty obecního úřadu
3. 1. 2023 3. 1. 2023 - 3. 1. 2026 Nález hotovosti
Dne 18.11.2022 byla předána na Obecní úřad Kamenné Žehrovice do evidence „Ztráty a nálezy“ finanční hotovost, kterou při třídění odpadu objevili pracovníci firmy Rumpold. Není ani známo, odkud přesně pochází, neboť odpad je sbírán v rámci poměrně dlouhé trasy, přičemž Kamenné Žehrovice jsou pouze jednou z mnoha obcí v jejím rámci.
Dokumenty obecního úřadu
30. 12. 2022 30. 12. 2022 - 13. 1. 2023 Oznámení o nálezu věci
Dne 30.12.2022 byl předán na Obecní úřad Kamenné Žehrovice fotoaparát, který byl nalezen v lese za hřbitovem-směr Doksy. Více informací získáte na tel.: 312 658 007.
Dokumenty obecního úřadu
30. 12. 2022 30. 12. 2022 - 13. 1. 2023 Rozpočtové opatření č. 6/2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022
Rozpočty obce
30. 12. 2022 30. 12. 2022 - 27. 1. 2023 Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování při volbě prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (příp. 27. a 28. ledna 2023)
Volební stanoviště pro umožnění hlasování voličům nacházejícím se v izolaci / karanténě nařízené z důvodu šíření nemoci covid-19, a to dne 11.01.2023 (a v případě konání druhého kola voleb 25.01.2023) bude pro okres Kladno zřízeno na adrese: Kladno, ul. Jana Palacha 1970, areál hasičské stanice, příjezd ul. Zd. Petříka.
Dokumenty obecního úřadu
29. 12. 2022 29. 12. 2022 - 12. 1. 2023 Nájemní smlouva
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/99 pronájem nebytových prostor pro restauraci v budově Dělnického domu paní Dagmar Táborské.
Dokumenty zastupitelstva
29. 12. 2022 29. 12. 2022 - 31. 12. 2025 Svazek měst a obcí VKM
Svazek měst a obcí VKM - Rozpočet na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025.
Dokumenty obecního úřadu
22. 12. 2022 Záměr na pronájem bytu
Záměr na pronájem bytové jednotky v 1. patře Dělnického domu (budova č.p. 249) v Kamenných Žehrovicích. Bytová jednotka o rozloze 75,3 m2 zahrnuje ložnici, obývací pokoj s kuchyňským koutem, halu, chodbu, koupelnu s WC a balkon. Jednotka slouží a bude sloužit výhradně k bytovým účelům.
Dokumenty zastupitelstva
21. 12. 2022 21. 12. 2022 - 31. 12. 2025 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na léta 2024–2025.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/92 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na léta 2024–2025.
Rozpočty obce
21. 12. 2022 21. 12. 2022 - 31. 12. 2023 Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Kamenné Žehrovice pro rok 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/91 rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2023.
Rozpočty obce
20. 12. 2022 20. 12. 2022 - 4. 1. 2023 Nájemní smlouva
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/98 pronájem nebytových prostor v budově OÚ paní Gabriele Tučkové pro provozování Pošty partner.
Dokumenty zastupitelstva
20. 12. 2022 20. 12. 2022 - 31. 12. 2025 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na léta 2024–2025.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/90 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na léta 2024–2025.
Rozpočty obce
20. 12. 2022 20. 12. 2022 - 31. 12. 2023 Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Kamenné Žehrovice pro rok 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/89 rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2023.
Rozpočty obce

Stránky