Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021 NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2023-2024 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE
Návrh střednědobého výhledu 2023-2024 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO ROK 2022
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice pro rok 2022.
Rozpočty obce
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021 NÁVRH VÝHLEDU 2023-2024 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE
Návrh střednědobého výhledu 2023-2024 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ROK 2022
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice pro rok 2022.
Rozpočty obce
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 21. 12. 2021 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2022-2024 OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE
Návrh rozpočtového výhledu 2022-2024 obce Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 21. 12. 2021 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO ROK 2022
Návrh rozpočtu obce Kamenné Žehrovice pro rok 2022.
Rozpočty obce
22. 11. 2021 22. 11. 2021 - 6. 12. 2021 Oznámení o zahájení řízení
Oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla - Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, Kamenné Žehrovice - Vodovod a splašková kanalizace.
Dokumenty obecního úřadu
9. 11. 2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Místní komunikace 2020
Zastupitelstvo obce dne 18. října 2021 bod 5/2021/59 schválilo dodatek ke smlouvě č. 841/TC/DA/2021/004//DAKR./
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
9. 11. 2021 9. 11. 2021 - 31. 12. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2022 - 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2022 - 2024 - schváleno předsednictvem Svazku měst a obcí dne 4.11.2021.
Dokumenty obecního úřadu
9. 11. 2021 9. 11. 2021 - 31. 12. 2021 Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2022
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2022 - schváleno předsednictvem Svazku měst a obcí VKM dne 4.11.2021.
Dokumenty obecního úřadu
4. 11. 2021 Dodatek ke smlouvě o dílo
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 18. října 2021 bod 5/2021/60 dodatek ke smlouvě o dílo s názvem "PD - místní komunikace 2022".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
26. 10. 2021 Zápis č. 5/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 5/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 18. října 2021.
Dokumenty zastupitelstva
19. 10. 2021 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání konaném dne 18. října 2021 bod 5/2021/62 schválilo SOD na akci "Chodníky na pozemku p.č. 1144/2".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání zastupitelstva konaného dne 18. října 2021 bod 5/2021/57 schválilo rozpočtové opatření č. 5/2021.
Rozpočty obce
19. 10. 2021 19. 10. 2021 - 2. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č.2/2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání zastupitelstva dne 18. října 2021 bod 5/2021/65 schválilo OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Obecní vyhlášky
19. 10. 2021 19. 10. 2021 - 2. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání zastupitelstva konaného dne 18. října 2021 bod 5/2021/64 schválilo OZV č. 1/2021 o místních poplatcích.
Obecní vyhlášky
19. 10. 2021 19. 10. 2021 - 2. 11. 2021 Záměr na prodej pozemků v k.ú. Srby u Tuchlovic
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 18. října 2021 bod 5/2021/71 prodej pozemků p.č. 7/3, p.č. 545/3, p.č. 546, p.č. 682 v k.ú. Srby u Tuchlovic.
Dokumenty zastupitelstva
19. 10. 2021 19. 10. 2021 - 2. 11. 2021 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 467
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18. října 2021 bod 5/2021/70 schválilo záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 467.
Dokumenty zastupitelstva
14. 10. 2021 14. 10. 2021 - 22. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Kladna, Odbor finanční - oddělení daní a poplatků - nedoplatky za platební odbobí 1.1.2019-31.12.2019 za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pro fyzické osoby přihlášené k pobytu.
Dokumenty obecního úřadu
20. 9. 2021 20. 9. 2021 - 9. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky - místem konání voleb ve volebním okrsku Kamenné Žehrovice je zasedací místnost v budově Obecního úřadu Kamenné Žehrovice čp. 6, Karlovarská třída.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky