Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
4. 7. 2022 4. 7. 2022 - 18. 7. 2022 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu
21. 6. 2022 21. 6. 2022 - 5. 7. 2022 Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - K Cihelně"
MMK vydal Rozhodnutí na akci "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - K Cihelně"
Dokumenty obecního úřadu
20. 6. 2022 20. 6. 2022 - 4. 7. 2022 Zápis č. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 13. června 2022.
Dokumenty zastupitelstva
14. 6. 2022 14. 6. 2022 - 28. 6. 2022 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE ZA ROK 2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 13. června 2022 bod 3/2022/31 schvállo závěrečný účet obce za rok 2021 a Zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2021 bez výhrad. Zastupitelstvo zároveň vzalo na vědomí navazující zprávu starostky obce.
Dokumenty zastupitelstva
14. 6. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 13. června 2022 bod 3/2022/37 Rozpočtové opatření č. 2/2022.
Rozpočty obce
10. 6. 2022 10. 6. 2022 - 24. 6. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/2381, II/606 a II/238
Dokumenty obecního úřadu
8. 6. 2022 8. 6. 2022 - 22. 6. 2022 Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve škoním roce 2022/2023
Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve škoním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ( LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Dokumenty obecního úřadu
26. 5. 2022 26. 5. 2022 - 9. 6. 2022 Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - K Cihelně
Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - K Cihelně - zahájení společného řízení
Dokumenty obecního úřadu
25. 5. 2022 25. 5. 2022 - 8. 6. 2022 Veřejná vyhláška
Ministerstvo dopravy - Veřejná vyhláška na stavební záměr "Stavební úpravy na dálnici D6 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu"
Dokumenty obecního úřadu
24. 5. 2022 24. 5. 2022 - 14. 6. 2022 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE
Dokumenty zastupitelstva
17. 5. 2022 Veřejnoprávní smlouva
Zastupitelstvo obce na zasedání konaném dne 28. března 2022 bod 2/2022/17 schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Maraton klub.
Veřejnoprávní smlouvy
17. 5. 2022 Veřejnoprávní smlouva
Zastupitelstvo obce na zasedání konaném dne 28. března 2022 bod 2/2022/17 schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Žehrovák z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
17. 5. 2022 Veřejnoprávní smlouva
Zastupitelstvo obce na zasedání konaném dne 28. března 2022 bod 2/2022/17 schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace LMK 205
Veřejnoprávní smlouvy
17. 5. 2022 Veřejnoprávní smlouva
Zastupitelstvo obce na zasedání konaném dne 28. března 2022 bod 2/2022/17 schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SAM 95.
Veřejnoprávní smlouvy
16. 5. 2022 16. 5. 2022 - 30. 6. 2023 Svazek měst a obcí VKM
Svazek měst a obcí VKM - záěrečný účet.
Dokumenty obecního úřadu
10. 5. 2022 10. 5. 2022 - 24. 5. 2022 "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - Ve Fabrice"
MMK - Rozhodnutí na akci "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - Ve Fabrice"
Dokumenty obecního úřadu
9. 5. 2022 Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce místních komunikací 2022
Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce místních komunikací 2022.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
2. 5. 2022 2. 5. 2022 - 16. 5. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Krajský úřad SK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Dokumenty obecního úřadu
29. 4. 2022 29. 4. 2022 - 13. 5. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ
Ministertvo dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ
Dokumenty obecního úřadu
26. 4. 2022 "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - Svatopluka Čecha a S. K. Neumanna"
Rozhodnutí na akci "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - Svatopluka Čecha a S. K. Neumanna".
Dokumenty obecního úřadu

Stránky