Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
21. 4. 2021 Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Velká Dobrá
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Velká Dobrá.
Dokumenty obecního úřadu
20. 4. 2021 MMK Odbor dopravy a služeb - Rozhodnutí
Úplné vyloučení provozu v úseku sil. III/23631 v km 4,721 až 6,736, tj. úseku mimo zastavěné území obcí, od křiž. se sil. III/2381 (U Ručiček - ob. nádraží K.Žehrovice) po křiž. se sil. III/23635 (odb. Libušín), z důvodu umísťování věcí nesloužících údržbě nebo opravě komunikace rámci provedení ořezu suchých větví od 24.4.2021 7:00 hod do 25.4.2021 16:00 hod.
Dokumenty obecního úřadu
16. 4. 2021 16. 4. 2021 - 11. 5. 2021 Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM
Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM.
Dokumenty obecního úřadu
14. 4. 2021 Rozhodnutí - rušení trvalého pobytu
Rozhodnutí - rušení trvalého pobytu na adrese Karlovarská třída 398, Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
13. 4. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci Místní komunikace 2020, schváleno zastupitelstvem obce dne 22. března 2021 bod 2/2021/16.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
13. 4. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace LMK 205 Kamenné Žehrovice - schváleno zastupitelstvem dne 22. března 2021 bod 2/2021/20.
Veřejnoprávní smlouvy
12. 4. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace AVES z.s. schváleno dne 22.. března 2021 bod 2/2021/20.
Veřejnoprávní smlouvy
12. 4. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SAM 95 Bohemia z.s. schváleno zastupitelstvem obce dne 22. března 2021 bod 2/2021/20.
Veřejnoprávní smlouvy
9. 4. 2021 9. 4. 2021 - 11. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021.
Dokumenty obecního úřadu
7. 4. 2021 7. 4. 2021 - 7. 4. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - schváleno zastupitelstvem obce dne 22. března 2021 bod 2/2021/20
Veřejnoprávní smlouvy
6. 4. 2021 6. 4. 2021 - 20. 4. 2021 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území a aktivní zóny Tuchlovického potoka, ř. km. 0,000 - 6,570.
Dokumenty obecního úřadu
31. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Svobodný spolek myslivců Kamenné Žehrovice - Tuchlovice - schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 22. března 2021 bod 2/2021/20.
Veřejnoprávní smlouvy
31. 3. 2021 31. 3. 2021 - 14. 4. 2021 Oznámení zahájení územního řízení
Zahájení územního řízení stavby "Kamenné Žehrovice - VO ul. Příčná, Bezruče, Komenského, Němcové".
Dokumenty obecního úřadu
31. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Kamenné Žehrovice, z.s. schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 22. března 2021 bod 2/2021/20.
Veřejnoprávní smlouvy
29. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ŽEHROVÁK z.s. schváleno zastupitelstvem obce dne 22. března 2021 bod 2/2021/20.
Veřejnoprávní smlouvy
29. 3. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci "Veřejné osvětlení - Příčná", schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 22. března 2021 bod 2/2021/17.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 3. 2021 29. 3. 2021 - 13. 4. 2021 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
26. 3. 2021 26. 3. 2021 - 9. 4. 2021 Zápis č. 2/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 2/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 22. března 2021.
Dokumenty zastupitelstva
24. 3. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci Herní prvky - schváleno zastupitelstvem dne 22. března 2021 bod č. 2/2021/25.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
24. 3. 2021 Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na stavbu "Místní komunikace 2021" schválena zastupitelstvem obce dne 22. března 2021 bod č. 2/2021/24.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky