Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
18. 7. 2018 18. 7. 2018 - 15. 8. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/014/2018.
Dokumenty obecního úřadu
17. 7. 2018 UPOZORNĚNÍ
Informace k rekonstrukci budovy Obecního úřadu Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
29. 6. 2018 29. 6. 2018 - 13. 7. 2018 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na PD - chodníky Kamenné Žehrovice 2018 II - Háje.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
28. 6. 2018 28. 6. 2018 - 12. 7. 2018 Smlouva o dílo na parkové úpravy pozemku p.č. 1145/19
Smlouva o dílo na parkové úpravy pozemku p.č. 1145/19.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
28. 6. 2018 28. 6. 2018 - 12. 7. 2018 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na zakázku "Oprava pomníků obětem světových válek".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
25. 6. 2018 25. 6. 2018 - 9. 7. 2018 Smlouva o dílo č. 2018/SOD/03
Smlouva o dílo č. 2018/SOD/03 na zakázku "Obec Kamenné Žehrovice - opravy ploch u Zdravotního střediska".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 6. 2018 21. 6. 2018 - 5. 7. 2018 Zápis č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 18. června 2018.
Dokumenty zastupitelstva
20. 6. 2018 20. 6. 2018 - 4. 7. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 -schváleno usnesením 4/2018/45 na zasedání zastupitelstva dne 18.6.2018.
Rozpočty obce
28. 5. 2018 28. 5. 2018 - 11. 6. 2018 Krajský soud v Prazee
Krajský soud v Praze - přísedící Krajského soudu v Praze.
Dokumenty obecního úřadu
28. 5. 2018 28. 5. 2018 - 11. 6. 2018 Exekutorský úřad Karlovy Vary
Usnesení o nařízení dražebního jednání - dražební vyhláška
Dokumenty obecního úřadu
25. 5. 2018 25. 5. 2018 - 8. 6. 2018 Rozhodnutí - zvláštní užívání sil. III/284 a uzavírka silnice
Zvláštní užívání sil. III/2384 v km 0,000 - 1,000 pro provedení stavebních prací v souvislosti s opravou silnice, uzavírka úseku silnice III/2384 v km 0,000 - 3,299, tj. ul. Doberská, Kladno, po křiž. se sil. III/2385 v obci Velká Dobrá.
Dokumenty obecního úřadu
23. 5. 2018 23. 5. 2018 - 8. 6. 2018 Stanovení přechoné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Kladna - Odbor dopravy a služeb. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Dokumenty obecního úřadu
9. 5. 2018 9. 5. 2018 - 27. 6. 2018 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - parcela 309/54 - orná půda pro obec Žilina, k.ú. Žilina.
Dokumenty obecního úřadu
4. 5. 2018 4. 5. 2018 - 18. 5. 2018 Územní rozhodnutí
Rozhodnutí o umístění stavby "Kamenné Žehrovice - Karlovarská, kNN - dem. NN".
Dokumenty obecního úřadu
30. 4. 2018 30. 4. 2018 - 14. 5. 2018 Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru
Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru na zakázku "Výkon činností TDI k projektu Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída - I. etapa"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 4. 2018 30. 4. 2018 - 14. 5. 2018 Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru
Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru na zakázku "Výkon činností TDI k projektu Rekonstrukce místních komunikací 2018"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 4. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Oznámení o zahájení stavebního řízení "Výstavba komunikace v ploše BI/1 - Kamenné Žehrovice"
Dokumenty obecního úřadu
30. 4. 2018 30. 4. 2018 - 14. 5. 2018 Zápis č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 23. dubna 2018.
Dokumenty zastupitelstva
26. 4. 2018 26. 4. 2018 - 10. 5. 2018 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo uzavřená s firmou Aquarius, spol. s r.o. "Rekonstrukce místních komunikací 2018"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
26. 4. 2018 27. 4. 2018 - 28. 5. 2018 Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
Dokumenty obecního úřadu

Stránky