Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
16. 8. 2022 16. 8. 2022 - 30. 8. 2022 Oznámení o zjišťování průběhu hranic KoPÚ Kamenné Žehrovice neznámým osobám
Oznámení o zjišťování průběhu hranic KoPÚ Kamenné Žehrovice neznámým osobám
Dokumenty obecního úřadu
15. 8. 2022 15. 8. 2022 - 29. 8. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/606, III/2018 a místních komunikacích na území obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
8. 8. 2022 8. 8. 2022 - 22. 8. 2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Krajská hygienická stanice - pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022.
Dokumenty obecního úřadu
1. 8. 2022 1. 8. 2022 - 24. 9. 2022 Volby do Zastupitelstva obce - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby do Zastupitelstva obce - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Dokumenty obecního úřadu
13. 7. 2022 13. 7. 2022 - 24. 9. 2022 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Dokumenty zastupitelstva
13. 7. 2022 13. 7. 2022 - 27. 7. 2022 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci KoPÚ Kamenné Žehrovice
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci KoPÚ Kamenné Žehrovice
Dokumenty obecního úřadu
13. 7. 2022 13. 7. 2022 - 27. 7. 2022 Oznámení zjišťování průběhu hranic KoPÚ Kamenné Žehrovice neznámým osobám
Oznámení zjišťování průběhu hranic KoPÚ Kamenné Žehrovice neznámým osobám.
Dokumenty obecního úřadu
7. 7. 2022 7. 7. 2022 - 21. 7. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/23631, II/263, II/606, II/238.
Dokumenty obecního úřadu
7. 7. 2022 7. 7. 2022 - 21. 7. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/116, II/236, II/606, III/2018, II/201, III/1161.
Dokumenty obecního úřadu
4. 7. 2022 4. 7. 2022 - 18. 7. 2022 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu
21. 6. 2022 21. 6. 2022 - 5. 7. 2022 Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - K Cihelně"
MMK vydal Rozhodnutí na akci "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - K Cihelně"
Dokumenty obecního úřadu
20. 6. 2022 20. 6. 2022 - 4. 7. 2022 Zápis č. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 13. června 2022.
Dokumenty zastupitelstva
14. 6. 2022 14. 6. 2022 - 28. 6. 2022 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE ZA ROK 2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 13. června 2022 bod 3/2022/31 schvállo závěrečný účet obce za rok 2021 a Zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2021 bez výhrad. Zastupitelstvo zároveň vzalo na vědomí navazující zprávu starostky obce.
Dokumenty zastupitelstva
14. 6. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 13. června 2022 bod 3/2022/37 Rozpočtové opatření č. 2/2022.
Rozpočty obce
10. 6. 2022 10. 6. 2022 - 24. 6. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/2381, II/606 a II/238
Dokumenty obecního úřadu
8. 6. 2022 8. 6. 2022 - 22. 6. 2022 Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve škoním roce 2022/2023
Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve škoním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ( LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Dokumenty obecního úřadu
26. 5. 2022 26. 5. 2022 - 9. 6. 2022 Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - K Cihelně
Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - K Cihelně - zahájení společného řízení
Dokumenty obecního úřadu
25. 5. 2022 25. 5. 2022 - 8. 6. 2022 Veřejná vyhláška
Ministerstvo dopravy - Veřejná vyhláška na stavební záměr "Stavební úpravy na dálnici D6 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu"
Dokumenty obecního úřadu
24. 5. 2022 24. 5. 2022 - 14. 6. 2022 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE
Dokumenty zastupitelstva
17. 5. 2022 Veřejnoprávní smlouva
Zastupitelstvo obce na zasedání konaném dne 28. března 2022 bod 2/2022/17 schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Maraton klub.
Veřejnoprávní smlouvy

Stránky