NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č.J. SVS/2023/015194-S