Aukční vyhláška

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška. Předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci: Pozemky: • parcelní č. 1185/11 o výměře 30 m², vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené • parcelní č. 1185/15 o výměře 37 m², vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené • parcelní č. 1185/20 o výměře 12 m², vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 25. 4. 2023 (úterý) v 10:00 hod. Konec elektronické aukce se stanovuje na den 27. 4. 2023 (čtvrtek) v 9:00 hod.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu
Dokument: