Rozhodnutí - stavební povolení

Publikace na úřední desce: 
5. 4. 2023 - 20. 4. 2023
Odbor výstavby Magistrátu města Kladna vydává stavební povolení na stavbu: "Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, SV/4, včetně vybudování technické a dopravní infrastruktury, Kamenné Žehrovice" na pozemku parc. č. 100/1, 614/62, 614/65, 614/75, 1066/1, 1066/7 v katastrálním území Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu