Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
4. 9. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Dokumenty obecního úřadu
4. 9. 2019 4. 9. 2019 - 18. 9. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu
3. 9. 2019 3. 9. 2019 - 17. 9. 2019 Rozhodnutí
Rozhodnutí na stavbu "Chodníky Kamenné Žehrovice 2018 II - Háje".
Dokumenty obecního úřadu
29. 8. 2019 29. 8. 2019 - 12. 9. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení
Oznámení - zahájení územního řízení na stavbu "Kamenné Žehrovice Rokle obnova kNN"
Dokumenty obecního úřadu
29. 8. 2019 29. 8. 2019 - 12. 9. 2019 Rozhodnutí
Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace silnice II/606 a uzavírka pozemní komunikace silnice II/606 - úsek Doksy - Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
26. 8. 2019 26. 8. 2019 - 11. 9. 2019 Magistrát města Kladna Odbor dopravy a služeb
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - opatření obecné povahy sil. II/606, II/238, III/2381 a místních komunikacích v obci Doksy a Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
19. 8. 2019 19. 8. 2019 - 2. 9. 2019 Oznámení záměru
Středočeský kraj - Oznámení záměru vypůjčit část pozemku p.č. 1066/1 a část pozemku p.č. 1067.
Dokumenty obecního úřadu
29. 7. 2019 Smlouva o dílo "Kamenné Žehrovice, Rekonstrukce VO Karlovarská třída
SOD na akci "Kamenné Žehrovice, Rekonstrukce VO - Karlovarská třída".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
15. 7. 2019 15. 7. 2019 - 29. 7. 2019 Zápis č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 8. července 2019.
Dokumenty zastupitelstva
12. 7. 2019 Smlouva o dílo na zakázku "Rekonstrukce chodníků 2019"
Smlouva o dílo na zakázku "Rekonstrukce chodníků 2019"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
12. 7. 2019 Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na poradenskou a konzultační činnost na akci "Rekonstrukce chodníků 2019"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 7. 2019 10. 7. 2019 - 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 - schváleno usnesením 3/2019/48 dne 8.7.2019.
Rozpočty obce
10. 7. 2019 Darovací smlouva o převodu dokončených staveb
Darovací smlouva o převodu dokončených staveb veřejné infrastruktury na pozemku p.č. 632/56.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
28. 6. 2019 28. 6. 2019 - 12. 7. 2019 Oznámení zahájení společného řízení
Oznámení zahájení společného řízení na stavbu "Chodníky Kamenné Žehrovice 2018 II - Háje".
Dokumenty obecního úřadu
26. 6. 2019 26. 6. 2019 - 10. 7. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí "V412- zdvojení vedení"
Dokumenty obecního úřadu
5. 6. 2019 INTEGROVANÁ DOPRAVA Středočeského kraje
Integrace veřejné dopravy - informace.
Dokumenty obecního úřadu
31. 5. 2019 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 5. 2019 Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 135/2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 5. 2019 29. 5. 2019 - 12. 6. 2019 Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí o umístění stavby - Kamenné Žehrovice - veřejné osvětlení Dělnická a okolí.
Dokumenty obecního úřadu
29. 5. 2019 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 171/3.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky