Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
18. 3. 2022 18. 3. 2022 - 1. 4. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
Státní pozemkový úřad - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ Kamenné Žehrovice. Úvodní jednání se uskuteční dne 11. dubna 2022 od 10:00 hodin v Dělnickém domě, 1. máje 249, Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
14. 3. 2022 14. 3. 2022 - 28. 3. 2022 Veřejná vyhláška opakované oznámení o zahájení společného řízení
Ministerstvo dopravy - společné řízení podle § 94m stavebního zákona na soubor staveb "Stavební úpravy na dálnici D6 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu".
Dokumenty obecního úřadu
11. 3. 2022 Veřejná vyhláška
jíž se oznamuje panu Lukáši Tkadlecovi možnost převzetí rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu.
Dokumenty obecního úřadu
3. 3. 2022 NOUZOVÝ STAV
Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky od 4. března 2022 od 00:00 hodina na dobu 30 dnů NOUZOVÝ STAV.
Dokumenty obecního úřadu
21. 2. 2022 21. 2. 2022 - 7. 3. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Dokumenty obecního úřadu
15. 2. 2022 15. 2. 2022 - 1. 3. 2022 ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí o rušení trvalého pobytu pana Roberta Lukáše na adrese Dolní 474, 273 01 Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
14. 2. 2022 14. 2. 2022 - 28. 2. 2022 Zápis č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. února 2022.
Dokumenty zastupitelstva
8. 2. 2022 8. 2. 2022 - 22. 2. 2022 Záměr na pronájem nebytových prostor
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 7. února 2022 bod 1/2022/08 schválilo záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 249.
Dokumenty zastupitelstva
8. 2. 2022 8. 2. 2022 - 22. 2. 2022 Záměr na prodej obecních pozemků v k.ú. Srby u Tuchlovic
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 7. února 2022 bod 1/2022/07 schválilo záměr na prodej obecních pozemků v k.ú. Srby u Tuchlovic.
Dokumenty zastupitelstva
8. 2. 2022 8. 2. 2022 - 22. 2. 2022 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 213/12 v k.ú. Kamenné Žehrovice
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 7. února 2022 bod 1/2022/06 schválilo záměr na prodej obecního pozemku p.č. 213/12 o výměře 1 306 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
31. 1. 2022 31. 1. 2022 - 14. 2. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné p0vahy
Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu
27. 1. 2022 27. 1. 2022 - 10. 2. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení
Ministerstvo dopravy - Veřejná vyhláška oznámení o zahájení společného řízení pro soubor staveb "Stavební úpravy na dálnici D6 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu".
Dokumenty obecního úřadu
18. 1. 2022 18. 1. 2022 - 1. 2. 2022 Oznámení o konání společného jednání o návrhu změn č. 1D Územního plánu Kladno
Veřejná vyhláška návrh změn č. 1D Územního plánu Kladno a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města jako „pořizovatel“ podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb. – stavebního zákona Vám oznamuje vystavení návrhu změny č. 1D Územního plánu Kladno a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj v rámci společného jednání. Jedná se o řízení v souladu s § 50 výše uvedeného zákona ve znění zákona 350/2012 Sb. Návrh změny č.1D Územního plánu Kladno včetně dokumentace vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj (SEA) bude k veřejnému nahlédnutí od 18.01.2022 - 04.03.2022 na Magistrátu města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, místnost č. 105, I. patro. Všechny přílohy návrhu změny územního plánu budou vyvěšeny také na úřední desce umožňující dálkový přístup Magistrátu města Kladna, www.mestokladno.cz. Podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů: Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Korespondenci zasílejte na adresu: Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno. Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce města Kladna, www.mestokladno.cz
Dokumenty obecního úřadu
13. 1. 2022 13. 1. 2022 - 27. 1. 2022 Zahájení společního řízení na stavbu "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - Ve Fabrice"
Zahájení společního řízení na stavbu "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - Ve Fabrice"
Dokumenty obecního úřadu
11. 1. 2022 11. 1. 2022 - 25. 1. 2022 Zahájení společného řízení na stavbu
MMK Odbor výstavby - Oddělení stavebně-správní - Zahájení společného řízení na stavbu "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - Svatopluka Čecha a S.K. Neumanna".
Dokumenty obecního úřadu
7. 1. 2022 Nabídka pracovního místa
Mateřská škola Kačice vypisuje výběrové řízení na pozici - kuchař/kuchařka.
Dokumenty obecního úřadu
7. 1. 2022 7. 1. 2022 - 21. 1. 2022 Návrh opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice
KÚ Středočeského kraje - návrh opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice.
Dokumenty obecního úřadu
30. 12. 2021 Rozpočtové opatření č.7/2021
Rozpočtové opatření č.7/2021.
Rozpočty obce
27. 12. 2021 Smlouva o dílo na projekční a inženýrskou činnost
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/86 SOD na projekční a inženýrskou činnost s názvem projektu "PD - Místní komunikace v Kamenných Žehrovicích".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
27. 12. 2021 Prrovoz PID během vánočních a novoročních svátků
Provoz PID během vánočních a novoročních svátků.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky