Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
26. 5. 2022 26. 5. 2022 - 9. 6. 2022 Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - K Cihelně
Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - K Cihelně - zahájení společného řízení
Dokumenty obecního úřadu
25. 5. 2022 25. 5. 2022 - 8. 6. 2022 Veřejná vyhláška
Ministerstvo dopravy - Veřejná vyhláška na stavební záměr "Stavební úpravy na dálnici D6 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu"
Dokumenty obecního úřadu
24. 5. 2022 24. 5. 2022 - 14. 6. 2022 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE
Dokumenty zastupitelstva
17. 5. 2022 Veřejnoprávní smlouva
Zastupitelstvo obce na zasedání konaném dne 28. března 2022 bod 2/2022/17 schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Maraton klub.
Veřejnoprávní smlouvy
17. 5. 2022 Veřejnoprávní smlouva
Zastupitelstvo obce na zasedání konaném dne 28. března 2022 bod 2/2022/17 schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Žehrovák z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
17. 5. 2022 Veřejnoprávní smlouva
Zastupitelstvo obce na zasedání konaném dne 28. března 2022 bod 2/2022/17 schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace LMK 205
Veřejnoprávní smlouvy
17. 5. 2022 Veřejnoprávní smlouva
Zastupitelstvo obce na zasedání konaném dne 28. března 2022 bod 2/2022/17 schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SAM 95.
Veřejnoprávní smlouvy
16. 5. 2022 16. 5. 2022 - 30. 6. 2023 Svazek měst a obcí VKM
Svazek měst a obcí VKM - záěrečný účet.
Dokumenty obecního úřadu
10. 5. 2022 10. 5. 2022 - 24. 5. 2022 "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - Ve Fabrice"
MMK - Rozhodnutí na akci "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - Ve Fabrice"
Dokumenty obecního úřadu
9. 5. 2022 Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce místních komunikací 2022
Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce místních komunikací 2022.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
2. 5. 2022 2. 5. 2022 - 16. 5. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Krajský úřad SK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Dokumenty obecního úřadu
29. 4. 2022 29. 4. 2022 - 13. 5. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ
Ministertvo dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ
Dokumenty obecního úřadu
26. 4. 2022 "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - Svatopluka Čecha a S. K. Neumanna"
Rozhodnutí na akci "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2022 - Svatopluka Čecha a S. K. Neumanna".
Dokumenty obecního úřadu
22. 4. 2022 22. 4. 2022 - 31. 5. 2022 Finanční úřad
Finanční úřad - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.
Dokumenty obecního úřadu
13. 4. 2022 13. 4. 2022 - 10. 5. 2022 Návrhu Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2021
Návrhu Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2021
Dokumenty obecního úřadu
12. 4. 2022 12. 4. 2022 - 26. 4. 2022 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti zástupců zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav, Katastrálního úřadu a Státního pozemkového úřadu v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
6. 4. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce na zasedání konaném dne 28. března 2022 bod 2/2022/17 schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se Svobodným spolkem myslivců KŽ-Tuchlovice.
Veřejnoprávní smlouvy
4. 4. 2022 SOD Rekonstrukce chodníku u ZŠ
Zastupitelstvo obce na zasedání zastupitelstva konaném dne 31. března 2022 bod 2/2022/19 schválilo SOD na akci s názvem Rekonstrukce chodníku u ZŠ.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 4. 2022 SOD Rekonstrukce pěších cest - Náves KŽ
Zastupitelstvo obce na zasedání zastupitelstva konaném dne 31. března 2022 bod 2/2022/20 schválilo SOD na akci s názvem Rekonstrukce cest - Náves KŽ.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 4. 2022 SOD Veřejné osvětlení - ulice Ve Fabrice a K Cihelně
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 28. března 2022 bod 2/2022/22 schválilo SOD na akci Veřejné osvětlení - ulice Ve Fabrice a K Cihelně.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky