Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
28. 11. 2022 Rozhodnutí o prodloužení termínu stavby
Rozhodnutí o prodloužení termínu stavební akce III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 236031-1 přes železniční vlečku.
Dokumenty obecního úřadu
25. 11. 2022 25. 11. 2022 - 9. 12. 2022 Zápis č. 6/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 6/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 21. listopadu 2022.
Dokumenty zastupitelstva
22. 11. 2022 22. 11. 2022 - 6. 12. 2022 Záměr na pronájem bytové jednotky 2+kk v budově Dělnického domu
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem bytové jednotky 2+kk o rozloze 75,3m2 v budově Dělnického domu.
Dokumenty zastupitelstva
22. 11. 2022 22. 11. 2022 - 6. 12. 2022 Záměr na pronájem nebytových prostor pro restauraci v budově Dělnického domu
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 21.11.2022 bod 6/2022/80 schválilo záměr na pronájem nebytových prostor k provozování restaurace v budově Dělnického domu.
Dokumenty zastupitelstva
22. 11. 2022 22. 11. 2022 - 6. 12. 2022 Záměr na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy OÚ
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 21.11.2022 bod 6/2022/79 schválilo záměr na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy OÚ, Karlovarská třída č.p.6 k provozování poštovních služeb.
Dokumenty zastupitelstva
14. 11. 2022 14. 11. 2022 - 28. 11. 2022 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 21. listopadu 2022 od 18 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem: 1) Způsob pořizování zprávy o uplatňování územního plánu 2) Schválení bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví Středočeského kraje 3) Záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 6 4) Záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 249 5) Schválení kupní smlouvy na akci „Konferenční židle 2022“ 6) Volba školské rady 7) Schválení příspěvku MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. 8) Informace o uzavření termínovaného vkladu 9) Různé
Dokumenty zastupitelstva
10. 11. 2022 10. 11. 2022 - 28. 1. 2023 Volba prezidenta České republiky - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13.-14. ledna 2023- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Dokumenty obecního úřadu
10. 11. 2022 10. 11. 2022 - 24. 11. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Dokumenty obecního úřadu
3. 11. 2022 3. 11. 2022 - 3. 12. 2022 Veřejná vyhláška obecné povahy
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu
2. 11. 2022 2. 11. 2022 - 31. 12. 2022 Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2023
Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 Svazku měst a obcí VKM
Dokumenty obecního úřadu
26. 10. 2022 Zápis z ustavujícího zasedání č.5/2022
Zápis č. 5/2022 ze dne 19. října 2022
Dokumenty zastupitelstva
20. 10. 2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022
Zastupitelstvo obce dne 19.10.2022, bod 5/2022/74 schválilo RO č. 4/2022
Rozpočty obce
20. 10. 2022 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce dne 19.10.2022, bod 5/2022/73 schválilo SOD na akci "Rekonstrukce prostor OÚ" s firmou Cool stav s.r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 10. 2022 3. 10. 2022 - 17. 10. 2022 Opatření obecné povahy o odchylném postupu pro usmrcování kormorána velkého
Opatření obecné povahy, vydané Krajským úřadem středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušným orgánem ochrany přírody.
Dokumenty obecního úřadu
16. 9. 2022 16. 9. 2022 - 30. 9. 2022 Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Kamenné Žehrovice
Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
14. 9. 2022 14. 9. 2022 - 28. 9. 2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, SV/4, včetně vybudování technické a dopravní infrastruktury, Kamenné Žehrovice".
Dokumenty obecního úřadu
5. 9. 2022 5. 9. 2022 - 31. 12. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 29.8.2022 bod 4/2022/55 schválilo veřejnoprávní smlouvu s SK Kamenné Žehrovice, z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
5. 9. 2022 5. 9. 2022 - 19. 9. 2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Dokumenty obecního úřadu
2. 9. 2022 2. 9. 2022 - 16. 9. 2022 Zápis č. 4/2022
Zápis č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29. srpna 2022.
Dokumenty zastupitelstva
1. 9. 2022 1. 9. 2022 - 15. 9. 2022 Schvalovací doložka k plánu údržby komunikací obce Kamenné Žehrovice
Schvalovací doložka k plánu údržby komunikací obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky