Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
1. 9. 2021 1. 9. 2021 - 15. 9. 2021 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 554
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 554.
Dokumenty zastupitelstva
1. 9. 2021 1. 9. 2021 - 30. 11. 2021 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 249
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor pro restauraci a formanku (včetně kuchyně) v budově Dělnického domu, 1. Máje 249.
Dokumenty zastupitelstva
31. 8. 2021 31. 8. 2021 - 15. 9. 2021 Záměr na prodej obecního pozemku
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 30. srpna 2021 bod 4/2021/47 záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1145/38 o výměře 74 m2.
Dokumenty zastupitelstva
31. 8. 2021 31. 8. 2021 - 31. 12. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 schváleno dne 30. srpna 2021 bod 4/2021/45.
Rozpočty obce
27. 8. 2021 27. 8. 2021 - 10. 9. 2021 Rozhodnutí - uzavírka místní komunikace
Rozhodnutí - částečná uzavírka místních komunikací - Politických vězňů, Na Spáleništi, Na Brčkově, Na Kopečku, J.K. Tyla, U Skály, Úzká, Dělnická, Souběžná, Havířská, Družstevní a 1. Máje.
Dokumenty obecního úřadu
23. 8. 2021 23. 8. 2021 - 9. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.
Dokumenty obecního úřadu
14. 6. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci s názvem "Veřejné osvětlení - Dělnická a okolí" schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 7. června 2021 bod 3/2021/35.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
14. 6. 2021 Rozhodnutí - Kanalizační řád obce Kamenné Žehrovice
MMK Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad - schválení Kanalizačního řádu obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
10. 6. 2021 Zápis č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. června 2021.
Dokumenty zastupitelstva
10. 6. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení OÚ KŽ" - schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 7. června 2021 bod 3/2021/36.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
8. 6. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 7. června 2021 bod 3/2021/34 rozpočtové opatření č. 3/2021.
Rozpočty obce
8. 6. 2021 Závěrečný účet obce za rok 2020
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 7. června 2021 bod 3/2021/28 Závěrečný účet obce za rok 2020 a Zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2020 bez výhrad. Zastupitelstvo zároveň vzalo na vědomí navazující zprávu starostky obce.
Dokumenty zastupitelstva
8. 6. 2021 Záměr na prodej obecních pozemků
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. června 2021 bod 3/2021/40 schválilo záměr na prodej obecních pozemků p.č. 47/4 o výměře 16 m2 a p.č. 47/5 o výměře 7 m2.
Dokumenty zastupitelstva
31. 5. 2021 31. 5. 2021 - 14. 6. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry.
Dokumenty obecního úřadu
28. 5. 2021 28. 5. 2021 - 30. 6. 2022 Oznámení o zveřejnění
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM za rok 2020.
Dokumenty obecního úřadu
20. 5. 2021 20. 5. 2021 - 7. 6. 2021 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
Návrh závěrečného účtu Obce Kamenné Žehrovice za rok 2020.
Dokumenty zastupitelstva
10. 5. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
Krajská hygienická stanice SK se sídlem v Praze - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021 - 1. června 2021 - 15. června 2021.
Dokumenty obecního úřadu
6. 5. 2021 6. 5. 2021 - 20. 5. 2021 Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Kamenné Žehrovice - VO ul. Příčná, Bezruče, Komenského, Němcové".
Dokumenty obecního úřadu
30. 4. 2021 Oznámení zahájení řízení
Oznámení zahájení řízení ve věci povolení uzavírky a zvlášního užívání sil. III/2384, III/2385 a II/238 z důvodu rekonstrukce přejezdů. I. fáze - termín od 3.5.2021 7:00 hod do 18.5.2021 do 18:00 hod - III/2384 - P29 - U zastávky Kladno - Rozdělov, lesní cesta pro pěší - P28 - Na Lapáku. II. fáze termín od 19.5.2021 7:00 hod do 28.5.2021 do 18:00 hod - III/2385 - P27 - v úseku Kladno-sletiště - V. Dobrá, II/238 - P30 Bílé vršky
Dokumenty obecního úřadu
22. 4. 2021 26. 4. 2021 - 26. 5. 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2021.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky