Aukční vyhláška

Publikace na úřední desce: 
17. 5. 2023 - 5. 6. 2023
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 6. 6. 2023 (úterý) v 10:00 hod. Konec elektronické aukce se stanovuje na den 8. 6. 2023 (čtvrtek) v 9:00 hod.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu