Záměr na prodej obecního pozemku

Publikace na úřední desce: 
20. 4. 2023 - 5. 5. 2023
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr na prodej obecního pozemku p. č. 632/67 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva