Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 4. 1. 2022 Záměr na bezúplatný převod obecních pozemků
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/93 schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 171/2, p.č. 245 a p.č. 247 v k.ú. Rozdělov.
Dokumenty zastupitelstva
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 4. 1. 2022 Záměr na nákup pozemků
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/89 schválilo záměr na nákup pozemků p.č. 1059/4 a p.č. 1059/5.
Dokumenty zastupitelstva
21. 12. 2021 STŘEDDNĚDOBÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/81 schválilo střednědový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 31. 12. 2022 ROZPOČET PRO ROK 2022 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/80 schválilo rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní školy Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 31. 12. 2022 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2022 bod 6/2021/79 schválilo střednědobý výhled příspěvkové organizace Mateřské školy Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 31. 12. 2022 ROZPOČET PŘÍSPĚVOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/78 schválilo rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Mateřské školy Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 31. 12. 2024 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE 2022 - 2024
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/77 schválilo rozpočtový výhled obce.
Rozpočty obce
21. 12. 2021 21. 12. 2021 - 31. 12. 2022 ROZPOČET OBCE PRO ROK 2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/76 schválilo rozpočet obce pro rok 2022.
Rozpočty obce
13. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18. října 2021 schválilo OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství účinnost od 1.1.2022.
Obecní vyhlášky
13. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 1/2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18. října 2021 schválilo OZV č. 1/2021 o místních poplatcích - účinnost od 1.1.2022.
Obecní vyhlášky
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021 NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2023-2024 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE
Návrh střednědobého výhledu 2023-2024 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO ROK 2022
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice pro rok 2022.
Rozpočty obce
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021 NÁVRH VÝHLEDU 2023-2024 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE
Návrh střednědobého výhledu 2023-2024 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 20. 12. 2021 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ROK 2022
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice pro rok 2022.
Rozpočty obce
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 21. 12. 2021 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2022-2024 OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE
Návrh rozpočtového výhledu 2022-2024 obce Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 21. 12. 2021 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO ROK 2022
Návrh rozpočtu obce Kamenné Žehrovice pro rok 2022.
Rozpočty obce
22. 11. 2021 22. 11. 2021 - 6. 12. 2021 Oznámení o zahájení řízení
Oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla - Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, Kamenné Žehrovice - Vodovod a splašková kanalizace.
Dokumenty obecního úřadu
9. 11. 2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Místní komunikace 2020
Zastupitelstvo obce dne 18. října 2021 bod 5/2021/59 schválilo dodatek ke smlouvě č. 841/TC/DA/2021/004//DAKR./
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
9. 11. 2021 9. 11. 2021 - 31. 12. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2022 - 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2022 - 2024 - schváleno předsednictvem Svazku měst a obcí dne 4.11.2021.
Dokumenty obecního úřadu
9. 11. 2021 9. 11. 2021 - 31. 12. 2021 Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2022
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2022 - schváleno předsednictvem Svazku měst a obcí VKM dne 4.11.2021.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky