VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Publikace na úřední desce: 
14. 11. 2022 - 28. 11. 2022
Starostka obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 21. listopadu 2022 od 18 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem: 1) Způsob pořizování zprávy o uplatňování územního plánu 2) Schválení bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví Středočeského kraje 3) Záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 6 4) Záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 249 5) Schválení kupní smlouvy na akci „Konferenční židle 2022“ 6) Volba školské rady 7) Schválení příspěvku MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. 8) Informace o uzavření termínovaného vkladu 9) Různé
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva