Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
23. 3. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 schváleno zastupitelstvem dne 22. března 2021 bod č. 2/2021/13.
Rozpočty obce
16. 3. 2021 INFORMACE PRO OBČANY
Na základě dendrologického posudku Bc. Jiřího Málka budou v termínu 19. - 21. března 2021 pokáceny v obci dřeviny dle přiloženého seznamu, které jsou silně narušeny. Obec připravuje na podzim tohoto roku rozsáhlou náhradní výsadbu.
Dokumenty obecního úřadu
8. 3. 2021 8. 3. 2021 - 24. 3. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/606, II/238, III/2381, III/2382. III/2383 a místních komunikacích v obci Kamenné Žehrovice v termínu 20.3.2021 0:00 hod - 30.3.2021 23:59 hod.
Dokumenty obecního úřadu
23. 2. 2021 Informační zpravodaj PID
Pražská integrovaná doprava - Informační zpravodaj č. 03/2021.
Dokumenty obecního úřadu
22. 2. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Magistrát města Kladna Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad
Dokumenty obecního úřadu
16. 2. 2021 17. 2. 2021 - 19. 3. 2021 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Magistrátu města Kladno, Odbor finanční - správce místních poplatků.
Dokumenty obecního úřadu
15. 2. 2021 USNESENÍ VLÁDY ČR
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.
Dokumenty obecního úřadu
11. 2. 2021 11. 2. 2021 - 25. 2. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 1/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 8. února 2021.
Dokumenty zastupitelstva
9. 2. 2021 9. 2. 2021 - 31. 12. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 schváleno na zasedání zastupitelstva dne 8. února 2021 bod 1/2021/4.
Rozpočty obce
9. 2. 2021 9. 2. 2021 - 23. 2. 2021 Záměr na prodej obecního pozemku
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na prodej obecního pozemku p.č. 138/16 o výměře 21 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
27. 1. 2021 27. 1. 2021 - 26. 4. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Minořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České repubuliky.
Dokumenty obecního úřadu
22. 1. 2021 22. 1. 2021 - 31. 1. 2022 Svazek měst a obcí VKM
Svazek měst a obcí VKM - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ - Rozpočet na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023.
Dokumenty obecního úřadu
13. 1. 2021 Veřejné osvětlení 2021
Obec Kamenné Žehrovice zveřejňuje OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ a vyzývá k podání nabídek do otevřeného zadávacího řízení zpracovaného dle příslušných ustanovení organizační směrnice obce – pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jako zakázka III. kategorie. V příloze je přiložena kompletní zadávací dokumentace, které je od dnešní dne zveřejněna i na profilu zadavatele obce.
Výběrová řízení
6. 1. 2021 6. 1. 2021 - 20. 1. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na projekční a inženýrskou činnost na projekt s názvem "PD - Místní komunikace 2022" - schváleno na zasedání zastupitelstva dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/81.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 1. 2021 4. 1. 2021 - 18. 1. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci "Vybavení knihovny v KŽ" schváleno na zasedání zastupitelstva dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/80.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 1. 2021 4. 1. 2021 - 18. 1. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci "Rekonstrukce knihovny v KŽ" schváleno na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2020 bod 5/2020/79.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
23. 12. 2020 23. 12. 2020 - 6. 1. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci Vybavení knihovny v KŽ, schváleno zastupitelstem dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/80.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 12. 2020 22. 12. 2020 - 5. 1. 2021 Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020.
Rozpočty obce
18. 12. 2020 18. 12. 2020 - 1. 1. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 14. prosince 2020.
Dokumenty zastupitelstva
17. 12. 2020 17. 12. 2020 - 3. 2. 2021 Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání - dražba nemovité věci LV 135 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky