Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
22. 3. 2018 22. 3. 2018 - 5. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SAM 95 Bohemia.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 3. 2018 22. 3. 2018 - 5. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Letecko-modelářský klub 205 Kamenné Žehrovice p.s.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2018 21. 3. 2018 - 4. 4. 2018 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na Projektovou dokumentaci - chodníky Kamenné Žehrovice 2018.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2018 21. 3. 2018 - 4. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Svobodný spolek myslivců Kamenné Žehrovice-Tuchlovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2018 21. 3. 2018 - 4. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Kamenné Žehrovice z.s.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2018 21. 3. 2018 - 19. 4. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/007/2018.
Dokumenty obecního úřadu
20. 3. 2018 20. 3. 2018 - 3. 4. 2018 Kupní smlouva
Kupní smlouva na žací stroj.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 3. 2018 19. 3. 2018 - 2. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb..
Dokumenty obecního úřadu
19. 3. 2018 19. 3. 2018 - 2. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Základní organizace ČSŽ Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 3. 2018 19. 3. 2018 - 2. 4. 2018 Zápis č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 12. března 2018.
Dokumenty zastupitelstva
16. 3. 2018 13. 3. 2018 - 31. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018.
Rozpočty obce
15. 3. 2018 15. 3. 2018 - 29. 3. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumenty obecního úřadu
15. 3. 2018 REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2018
Obec Kamenné Žehrovice vypisuje zadávací řízení s názvem "Rekonstrukce místních komunikací 2018". Veškeré informace a dokumenty jsou zveřejněny na našem profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-kamenne-zehrovice_287/rekonstrukce-mistnich-komunikaci-2018_22880/
Výběrová řízení
13. 3. 2018 13. 3. 2018 - 27. 3. 2018 Záměr na beezúplatný převod obecního pozemku
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr na bezúplatný převod obecního pozemku p.č. 1256/2 o výměře 10 m2 a p.č. 1066/9 o výměře 10 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
9. 3. 2018 7. 3. 2018 - 16. 4. 2018 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP obce Tuchlovice
Veřejná vyhláška veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Tuchlovice.
Dokumenty obecního úřadu
5. 3. 2018 Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
2. 3. 2018 Lékárna Tuchlovice - otevírací doba
Lékárna Tuchlovice - otevírací doba.
Dokumenty obecního úřadu
2. 3. 2018 1. 3. 2018 - 1. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Magistrát města Kladna - Odbor finanční - oddělení daní a poplatků - Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j, OF/769/18.
Dokumenty obecního úřadu
27. 2. 2018 27. 2. 2018 - 14. 3. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
Dokumenty obecního úřadu
22. 2. 2018 22. 2. 2018 - 8. 3. 2018 Magistrát města Kladna Odbor dopravy a služeb
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/23631, III/23634, III/23635, III/2381, II/238 a dalších komunikacích na území ORP Kladno
Dokumenty obecního úřadu

Stránky