OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA

Publikace na úřední desce: 
16. 1. 2023 - 30. 1. 2023
Starostka obce Kamenné Žehrovice podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: II. kolo volby prezidenta České republiky se koná: • v pátek dne 27. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a • v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu
Dokument: