Nález hotovosti

Publikace na úřední desce: 
3. 1. 2023 - 3. 1. 2026
Dne 18.11.2022 byla předána na Obecní úřad Kamenné Žehrovice do evidence „Ztráty a nálezy“ finanční hotovost, kterou při třídění odpadu objevili pracovníci firmy Rumpold. Není ani známo, odkud přesně pochází, neboť odpad je sbírán v rámci poměrně dlouhé trasy, přičemž Kamenné Žehrovice jsou pouze jednou z mnoha obcí v jejím rámci.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu