Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Publikace na úřední desce: 
23. 1. 2023 - 31. 1. 2023
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É H O Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice. Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 30. ledna 2023 od 18:00 hod: Navržený program: 1) Schválení programu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Rozpočtové opatření 6/2022 4) Rozpočtové opatření 1/2023 5) Projednání návrhu smlouvy o zajištění požární ochrany mezi obcemi Žilina a Kam. Žehrovice 6) Projednání návrhu smlouvy o dílo PD – Sokolská a K Rokli s firmou PFProjekt s.r.o. 7) Plán rozvoje sportu 8) Informace o navýšení ceny za výkon činnosti Městské policie Nové Strašecí 9) Různé
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva